facebook RSS # #

26.03.2019 02:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-12 15:18       aktualizacja: 2018-03-12 15:48       WIADOMOŚCI
  A A A

CIE o SIO. 5 kwietnia mija pierwszy termin przekazywania danych oświatowych wg stanu na 31 marca 2018 r.

CIE o SIO. 5 kwietnia mija pierwszy termin przekazywania danych oświatowych wg stanu na 31 marca 2018 r.
Fot. Fotolia
5 kwietnia mija pierwszy termin przekazywania danych oświatowych według stanu na 31 marca 2018 r. Dane przekazywane są w tzw. starym SIO – informuje Centrum Informatyczne Edukacji.

CIE opublikowało na swojej stronie serię komunikatów w sprawie przekazywania baz danych w Systemie Informacji Oświatowej.

W starym

CIE przypomina m.in., że w 2018 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO.

„Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2018 r. wykonują Państwo, przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO” – czytamy w komunikacie.

Program do wprowadzania danych w „starym SIO” wraz z „Instrukcją wprowadzania danych” został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl.

Terminarz

Do 5 kwietnia szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół mają czas na przekazanie bazy danych do organów prowadzących. Z kolei do 19 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego przekazują bazy do właściwego kuratora oświaty. Do resortu edukacji dane mają spłynąć do końca kwietnia.

Jak wyjaśnia CIE, w przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. szkoła podstawowa – gmina a liceum – powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu).

„Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół” – wskazuje CIE. „Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego” – dodaje.

Import danych

Jeżeli w dawnym Zespole Szkół istniała np. szkoła podstawowa i gimnazjum, a obecnie powstała szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, to należy utworzyć nową placówkę – szkołę podstawową, zaznaczając, że posiada oddziały gimnazjalne.

„Aby dokonać importu danych z zespołu szkół, który ulega likwidacji, do nowo powstałej samodzielnej szkoły jako plik źródłowy wskazujemy plik zespołu szkół, a importu danych dokonujemy na dotychczasowych zasadach opisanych w zakładce Centrum pomocy SIO / Obsługa programu / Import danych, wybierając zakładki dotyczące poszczególnych szkół” – instruuje CIE.

Przypomina też, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zmieniającego w zasadniczy sposób opis typów szkół, w których nauczyciel może uczyć, dane z „Tabeli N7 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela” i „Tabeli N8 Inne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela” nie importują się.

W związku z powyższym po imporcie pozostałych danych ze starego pliku należy uzupełnić tabele dotyczące kwalifikacji nauczycieli.

Źródło: CIE

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25