facebook RSS # #

20.01.2019 21:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-13 09:48       aktualizacja: 2018-03-13 11:33       WIADOMOŚCI
  A A A

Udawany ZOZ. NIK zawiadomi prokuraturę o nieprawidłowościach przy przekształceniu szpitala w Wąbrzeźnie

Udawany ZOZ. NIK zawiadomi prokuraturę o nieprawidłowościach przy przekształceniu szpitala w Wąbrzeźnie
Fot. Fotolia
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w zakresie przekształcenia szpitala. Izba złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury

Jak wskazuje NIK, przekształcenie zostało przeprowadzone w sposób niezgodny z ówcześnie obowiązującym prawem, które nie dawało podstaw do przekazania prywatnemu podmiotowi zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

Ponadto przekształcenie nie zostało poprzedzone analizą potencjalnych skutków finansowych takiego postępowania dla Powiatu. Nie rozważano też zagrożeń związanych z ograniczeniem działalności leczniczej dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Wreszcie program przekształcenia został przygotowany przez spółkę powiązaną z nowym, większościowym właścicielem szpitala, nie był on zatem bezstronną i obiektywną analizą sytuacji placówki i wpływu przekształcenia na zakres usług zdrowotnych świadczonych na terenie powiatu.

Sztucznie utrzymywany ZOZ

Pomimo przekształcenia szpitala i przekazania zadań podmiotowi prywatnemu Powiat Wąbrzeski nadal utrzymywał publiczny zakład opieki zdrowotnej, choć od grudnia 2008 r. zakład ten nie prowadził już leczenia szpitalnego, a od początku 2011 r. zaprzestał jakiejkolwiek działalności leczniczej.

„Jedynym zadaniem, jakie wykonywał, była spłata własnego zadłużenia z dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości szpitalnych” – wskazuje NIK. „Rzeczywistym celem utrzymywania publicznego ZOZ było więc uniknięcie przejęcia zadłużenia tej jednostki przez Powiat Wąbrzeski, a nie udzielanie świadczeń zdrowotnych” - ocenia.

Jednocześnie publiczny ZOZ prowadził działania markujące działalność statutową: np. opłacano polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności leczniczej czy wybierano Radę Społeczną ZOZ (ta jednak nie miała do wykonania żadnych zadań).

Tymczasem koszty utrzymania, jakie generował publiczny ZOZ, wyniosły w latach 2011-2016 ponad 200 tys. zł. NIK uznała je za przejaw niegospodarności. W ocenie Izby środki te mogły być wykorzystane na spłatę części zadłużenia tej jednostki. Jednak w ocenie Zarządu Powiatu, likwidacja publicznego ZOZ skutkowałaby koniecznością przejęcia przez Powiat Wąbrzeski zadłużenia tej jednostki w wysokości ok. 3,2 mln zł.

NIK zwraca uwagę, że powiat nie poszukiwał innych, legalnych i gospodarnych rozwiązań tego problemu.

Bez nadzoru


Izba zarzuca też samorządowi, że nie sprawował odpowiedniego nadzoru nad „sztucznie” utrzymywanym publicznym ZOZ.

Zarząd Powiatu zgodził się, aby stanowisko dyrektora publicznego ZOZ zajmowały osoby zaproponowane przez spółkę dokonującą przekształcenia szpitala, powiązaną z jego nowym, większościowym właścicielem. Ponadto w spółce prowadzącej szpital Powiat Wąbrzeski objął mniejszościowy pakiet udziałów, co nie zapewniało mu znaczącego wpływu na zarządzanie tym podmiotem. Powiat nie mógł decydować o organizacji, zakresie i dostępie do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital.

Niewłaściwa ochrona zdrowia mieszkańców

NIK zwraca uwagę, że w okresie po przekształceniu szpitala i przejęciu go przez podmiot prywatny doszło do zamknięcia oddziału położniczego, dla noworodków i wcześniaków. Spółka prowadząca szpital uzasadniała to spadkiem liczby porodów i zmniejszeniem finansowania tych świadczeń przez NFZ. Spadła także niemal o połowę (w stosunku do 2007 r., kiedy szpital prowadzony był przez powiat) liczba świadczeń udzielanych na oddziale chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej.

Na uwagę zasługuje także sukcesywny spadek liczby pracowników szpitala zatrudnionych na umowę o pracę, przy jednoczesnym wzroście liczby pracujących na umowach cywilnoprawnych.

Do prokuratury

W związku z ustaleniami kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego.
Źródło: NIK

aba/
TAGI: ZDROWIE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25