facebook RSS # #

18.11.2019 06:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-09 10:49       aktualizacja: 2018-04-09 10:50       WIADOMOŚCI
  A A A

Zastępca niezbędny. Niepowołanie zastępcy wójta narusza ustawę

Zastępca niezbędny. Niepowołanie zastępcy wójta narusza ustawę
Fot. Fotolia
Niepowołanie zastępcy wójta narusza ustawę o samorządzie gminnym - oceniła RIO w Gdańsku. W największych gminach może być ich nawet czterech.

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w jednej z pomorskich gmin ustalono, że w jednostce nie powołano zastępcy wójta, czym - w ocenie RIO - naruszono ustawę o samorządzie gminnym (art. 26a ust. 1).

Zgodnie ze wskazanymi przez RIO przepisami wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

Takie samo stanowisko zajęła nieco wcześniej RIO w Białymstoku. Inspektorzy w odniesieniu do zagadnień organizacyjnych jednej z gmin stwierdzili, że „nieobsadzenie stanowiska zastępcy wójta tworzy sytuację zagrażającą ciągłości funkcjonowania jednostki podczas nieobecności (…) wójta”.

Inspektorzy zwrócili uwagę, że ustawa o samorządzie gminnym określa w sposób jednoznaczny zasady kierowania gminą w przypadku zaistnienia jednej z - enumeratywnie wymienionych w przepisach - przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta, do których należy m.in. niezdolność do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni.

„Zadania i kompetencje wójta przejmuje wówczas jego zastępca, zaś w razie niepowołania zastępcy - osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów"- podkreślono w wystąpieniu pokontrolnym. Jak dodano, w zakresie przewidzianym tymi przepisami zadania wójta nie mogą być przejmowane przez sekretarza gminy.

Ustawodawcy do przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta, obok niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, zaliczyli tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, odbywanie kary aresztu i zawieszenie w czynnościach służbowych.

Ustawa ogranicza liczbę zastępców wójta. W gminach do 20 tys. mieszkańców nie może być to więcej niż jeden zastępca, w gminach do 100 tys. mieszkańców - dwóch, w gminach do 200 tys. mieszkańców – trzech, a w gminach powyżej 200 tys. mieszkańców - czterech.

W przypadku gdy określona przez wójta liczba jego zastępców jest większa niż jeden, w zarządzeniu wójt wskazuje imiennie pierwszego i kolejnych zastępców.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-14 10:57:50
Ania: Takie jest właśnie nasze prawo, co cna niejasne.
Gdyby w art. 26a zapisali, że "Wójt (...) może powołać", a nie "Wójt (...) powołuje" to byłoby wszytko jasne.
Jakiego przepisu się nie dotknąć tam niejasności.
wrrr!
 
2018-04-11 09:24:33
Michał: Co za bzdura. Ustawa wyraźnie mówi "art. 26a ust. 1 u.s.g. „Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcą lub zastępców i określa ich liczbę" wójt nie musi mieć zastępcy o czym wyraźnie świadczy art. 28g ust. 2 u.s.g. „Jeżeli nie powołano zastępcy albo pierwszego zastępcy w trybie określonym w art. 26a, to w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h”.
To jest jego decyzja.
Co więcej RIO nie ma kompetencji do wydawania takiej oceny. Absurd.
 
2018-04-11 08:31:40
finansista: Czy Rio jest uprawnione do kontroli zagadnień organizacyjnych jst czy jedynie do kontroli gospodarki finansowej jst?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25