facebook RSS # #

17.01.2019 23:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-17 10:30       aktualizacja: 2018-05-17 10:25       WIADOMOŚCI
  A A A

Kasa na oświetlenie. NFOŚiGW dofinansuje oświetlenie uliczne w samorządach

Kasa na oświetlenie. NFOŚiGW dofinansuje oświetlenie uliczne w samorządach
Fot. Fotolia
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego - to cel nowego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2018-2021, a jego budżet to 50 mln zł. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 24 maja br. 

O wsparcie w ramach programu Sowa - oświetlenie zewnętrzne będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Nabór ciągły, czyli taki, w którym wnioski oceniane będą na bieżąco, potrwa do 30 października 2018 r. Cel tego programu jest zbieżny z zadaniami - nadzorującego NFOŚiGW - Ministerstwa Środowiska, które prowadzi działania przyczyniające się do walki ze smogiem. Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje, polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej.

W szczególności chodzi o: demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych; wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych; modernizację/przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem; montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, a ponadto inteligentnego sterowania oświetleniem.

Do dofinansowania kwalifikuje się również montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg"). 

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia i spełniać wymagania określone w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.

Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością częściowego umorzenia (do 10%, ale nie więcej niż 1 mln zł). 

Program Sowa - oświetlenie zewnętrzne będzie finansowany ze środków krajowych Narodowego Funduszu i nie należy go mylić z realizowanym wcześniej (2013-2017) przez NFOŚiGW podobnym programem pn. Sowa - Energooszczędne oświetlenie uliczne w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), z którego pieniądze pochodziły ze sprzedaży jednostek unikniętej emisji (AAU). 

Szczegóły naboru: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/i-nabor-2018/

mp/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-18 08:00:03
burmistrz: Czyli gmina ma wybulić 90 % a NFOSIGW tylko 10%??? I potem ludzie gadają, że gmina może zmienić i dostać kase na to i na tamto, tylko nie czytają jakim kosztem. To tylko PiS może wymyśleć. Proponuję odwrotną proporcje.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25