facebook RSS # #

20.05.2019 22:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-23 23:34       aktualizacja: 2018-05-24 10:29       WIADOMOŚCI
  A A A

Obniżka z automatu. Jednak dla porządku rady gmin powinny stosowne uchwały podjąć

Obniżka z automatu.  Jednak dla porządku rady gmin powinny stosowne uchwały podjąć
Fot. PAP/D.Delmanowicz
Do obniżki pensji wójtów nie będzie konieczna uchwała, bo rozporządzenie zadziała "z automatu". Jednak dla porządku rady gmin powinny stosowne uchwały podjąć - ocenił Mirosław Chrapusta, dyrektor wydziału prawnego w małopolskim urzędzie wojewódzkim.

W rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP dyrektor Chrapusta zwrócił uwagę, że skoro nowe rozporządzenie stanowi, że wynagrodzenie wójta lub burmistrza nie może przekraczać określonej kwoty, „to powinno zadziałać niejako z automatu w taki sposób, że jeżeli obecne uchwały przewidują wynagrodzenie wyższe niż w rozporządzeniu, to kwota faktycznie wypłacanej pensji nie powinna przekraczać limitów określonych w rozporządzeniu".

Dyrektor zaznaczył przy tym, że uchwały organów stanowiących dostosowujące płace włodarzy do nowego rozporządzenia nie są niezbędne do obniżki ich pensji, „ale powinny być podjęte chociażby dla porządku".

Wskazał przy tym, że nowa regulacja nie zawiera przepisów przejściowych stąd „wydaje się ,że zadziała tu bezpośrednie działanie prawa co najmniej w przypadku stosunków pracy z wyboru, a więc przede wszystkim w odniesieniu do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast".

Zdaniem Chrapusty inna sytuacja będzie w przypadku zastępców włodarzy, których stosunek pracy jest z powołania. W ocenie dyrektora w tym przypadku potrzebne będzie wypowiedzenie zmieniające zaproponowane przez wójta. „Zastępca będzie mógł taką propozycję zaakceptować lub nie i będzie miał na to czas do połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli tego nie zrobi to nastąpi rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli natomiast przyjmie nowe warunki to wtedy wynagrodzenie będzie płacone w wysokości mniejszej , czyli zgodne z rozporządzeniem" - wyjaśnił dyrektor.  

Na pytanie, czy organ nadzoru będzie interweniował w sytuacji, gdy rada gminy nic nie zrobi w sprawie obniżki wynagrodzenia wójta Chrapusta powiedział, „że jeśli pojawią się sygnały, że samorządy nie radzą sobie z tą sytuacją i wynagrodzenia będą wyższe niż wskazane z rozporządzeniu to zapewne interwencje będą. Na razie jednak nie docierają do nas tego typu sygnały" - podkreślił.


Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje obniżenie  począwszy od 1 lipca 2018 r. minimalnych i maksymalnych poziomów pensji zasadniczej osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub w związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Średnio obniżka wyniesie 20 proc.

Oznacza to m.in., że pensja zasadnicza wójta i burmistrza w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców nie przekroczy 5 tys. zł, a maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wyniesie 2,1 tys. zł. Z kolei płaca zasadnicza wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców, wyniesie maksymalnie  4,7 tys., a stawka jego dodatku funkcyjnego 1,9 tys. zł.       

Czytaj także: Obniżka w dzienniku. Tabele z wykazem stanowisk w JST i kwotami wynagrodzeń zasadniczych    

Marcin Przybylski
TAGI: PŁACE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 20 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-30 14:46:58
pracownik: Co z dodatkami funkcyjnymi dla pracowników jednostek samorządowych? Były procentowe, a teraz zniknęły z tabel i rozporządzenia. Czy pracownicy mają podzielić los "Włodarzy" gmin i stracić część wynagrodzeń?
 
2018-05-30 09:31:15
AGAM: do §. Zmiana wynagrodzenia zastępcy obowiązuje od 1 lipca, a nie od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Propozycja zmiany wynagrodzenia nie mogła obowiązywać od 19 maja.
 
2018-05-25 14:55:27
wlodekk: "Ustawa zadziała z automatu, ale dla porządku rady gmin powinny podjąć stosowne uchwały". Czy to jest jeszcze demokracja? Czy może gospodarka nakazowo-rozdzielcza. A w sejmie i senacie to te obniżki prezes wprowadził realnie od dnia wejścia ustawy w życie i z tym dniem diety zostały obniżone? Bo jakoś nic nie słychać. Z bólem zwracają nagrody za bardzo ciężką pracę.
 
2018-05-25 13:37:24
Anka: OldestWoman-po pierwsze, to przepis został ogłoszony stosunkowo wcześniej, aby można było się zorganizować i wpierw porozmawiać ze skarbnikiem, a następnie przygotować taki projekt uchwały. Ponadto burmistrz ma jeszcze prawo złożyć wniosek o sesję nadzwyczajną. najgorsza w tym wypadku jest bezczynność powodująca straty dla gminy.
 
2018-05-25 09:02:37
OldestWoman: A czy ktoś z dyskutujących pamięta, że skarbnika powołuje i odwołuje rada gminy? To raczej nie jest od ręki?
 
2018-05-25 07:41:57
NIK, CBA: Coś mi się wydaje, że posypią się kontrole i posypią się zarzuty z art. 231 k.k., jeżeli funkcjonariusz publiczny (wójt, burmistrz, prezydent miasta) nie dopełnił swoich obowiązków i naraził gminę na straty finansowe.
 
2018-05-25 07:20:46
bez jaj: Zastępcy burmistrza i skarbnika, którzy nie wyrażają zgody na porozumienie zmieniające po to, by czerpać korzyści majątkowe z publicznych pieniędzy wbrew przepisom prawa o max ich wynagrodzeniu, to z całym szacunkiem, ale ja bym drugi raz już nie powoływał.
 
2018-05-25 06:47:46
$: Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 maja 2018 r., zatem burmistrz mając tego świadomość powinien w dniu 18 maja (pt)zaproponować zastępcy i skarbnikowi porozumienie zmieniające od dnia 19 maja lub ich odwołać w przypadku, gdy nie wyrażą na nie zgody. Zastępca burmistrza i skarbnik to osoby, które powinny razem z burmistrzem dbać o to, aby przepisy prawa były w urzędzie przestrzegane, więc jeżeli chcą pobierać więcej wynagrodzenia, niż określił ustawodawca, to nie powinny być ponownie powołane, gdyż jest to działanie na szkodę gminy. Jednocześnie burmistrz przed 19 maja powinien zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 usg przygotowywać i przedłożyć radzie gminy projekt uchwały zmniejszający mu z dniem 19 maja uposażenie w oparciu o ten przepis prawa. Jeżeli wójt nie przedłożył radzie projektu uchwały o obniżeniu mu wynagrodzenia i dalej świadomie pobiera z gminnej kasy zawyżone wynagrodzenie, to znaczy że nie dopełnił swoich obowiązków i działa na szkodę gminy. Rada gminy powinna temu się przyglądnąć i jeżeli będzie naruszone prawo, to zgodnie z art. 304 k.p.k. dokonać stosownego zawiadomienia. Mamy tu bowiem do czynienia z publicznymi pieniędzmi i z funkcjonariuszami publicznymi, których zachowanie powinno być adekwatne do zajmowanych stanowisk.
 
2018-05-24 21:07:39
Sekretarz gminy: Oczywiście że może odwołać i powołać w każdym czasie. Biorąc pod uwagę nowe rozporządzenie jakieś działanie musi podjąć aby nie złamać prawa. Albo porozumienie albo odwolanie. Ale na pewno nie może to być wypowiedzenie zmieniające w rozumieniu kodeksu pracy bo prawnie jest niedopuszczalne dla osób zatrudnionych na podstawie powołania. O to mi chodziło.Pan z nadzoru powinien to wiedzieć.
 
2018-05-24 16:53:15
prościzna: W przypadku osób zatrudnionych z powołania wójt nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby z dnia na dzień zmienić im warunki pracy i płacy, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, albowiem może je "od ręki" odwołać, a następnie powołać na nowych warunkach. Jeżeli tego nie uczyni pomimo tego, że zastępca nie wyraził zgody na porozumienie zmieniające, będzie oznaczało, że wójt nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, czym naraził gminą na straty finansowe, a to już jest art. 231 k.k.
 
2018-05-24 16:48:07
odwołanie: Sekretarzu gminy, wójt może też swojego zastępcę odwołać i ponownie powołać na nowych warunkach, jak ten nie zgodzi się na porozumienie zmieniające. Ja bym natomiast takiego zastępcy co wbrew przepisowi chce brać więcej, niż może mu dać wójt drugo raz nie powoływał. https://www.portalkadrowy.pl/zmiana-warunkow-zatrudnienia/tryb-zmiany-warunkow-zatrudnienia-zastepcy-wojta-zatrudnionego-na-podstawie-powolania-11470.html
 
2018-05-24 10:58:55
sekretarz gminy: W orzecznictwie został sformułowany pogląd, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie powołania jest niedopuszczalne (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1987 r., III PZP 47/87, OSNCP 1989 z. 9 poz. 131, OSPiKA 1989 z. 2 poz. 45 z glosą T. Zielińskiego).
Wobec powyższego Burmistrz może zaproponować zastępcy tylko porozumienie stron a nie wypowiedzenie zmieniające warunki płacy w tym przypadku. Wyrok SN jest obowiązujący. Może organy nadzoru mogłyby się zapoznać a nie gadać głupoty. Poza tym wypowiedzenie zmieniające na podstawie Kodeksu Pracy to 3 miesiące więc obniżka nie mogłaby być od lipca.
Obniżki dla Burmistrza "z automatu" nie komentuję.
 
2018-05-24 10:38:29
nadzór finansowy: No to NIK będzie miało co kontrolować, nie zazdroszczę skarbnikom, bo zanim złoża asygnatę pod przelewem, muszą sprawdzić, czy wolno tyle przelać na prywatne konto kogoś, kto wie, że za dużo bierze i choć ma prawny obowiązek przedłożyć radzie projekt uchwały obniżającej mu wynagrodzenie, to tego nie robi.
 
2018-05-24 08:54:03
bbb: Wypowiedzenie zmieniające z okresem 3-miesiecznym tzn. że obniżka zadziała od 1 września a nie od 1 lipca jak jest w rozporządzeniu?
 
2018-05-24 08:11:28
mireko66: Obniżka nie "z automatu" tylko na podstawie uchwały rady gminy. Dla porządku przypomnę art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych:

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.
 
2018-05-24 08:04:17
Piotr: Pan Dyrektor tego rodzaju wypowiedzią po prostu się skompromitował. Jednocześnie oświadczył wprost, że samorząd to w chwili obecnej korporacja podporządkowana całkowicie woli PiS.
 
2018-05-24 06:01:27
urzędnik: Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 usg do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy. Jeżeli wójt nie przedłożył radzie projektu uchwały o obniżeniu mu wynagrodzenia i dalej pobiera zawyżone wynagrodzenie, to czy jest to z jego strony niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego, który działa na szkodę gminy (art. 231 kk)?
 
2018-05-24 05:55:37
sankcje: Skoro zmienił się akt wyższego rzędu, na podstawie którego rada uchwaliła wynagrodzenie, to tamta uchwała z mocy prawa powinna stracić ważność w tym zakresie. Pytanie więc, czy ktoś, kto zatwierdzi przelew wyższy niż w przepisie odpowie karnie?
 
2018-05-23 17:25:12
urzędnik: Niby jak zadziała z automatu, skoro mamy widełki, a nie sztywną, jedną kwotę? Rada gminy musi zdecydować czy, dać wójtowi górną czy dolną granicę. Samo się nie ustali.
 
2018-05-23 16:29:42
Joanna: Burmistrz- powyżej 15 tys. do 100 tys.
mieszkańców, widełki 3600-4800. Którą kwotę mam sobie "wziąć" z automatu???? Błagam
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25