facebook RSS # #

20.05.2019 22:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-30 08:02       aktualizacja: 2018-05-30 13:50       WIADOMOŚCI
  A A A

1 mln na wodociąg. Program budowy gminnej infrastruktury wodociągowej czeka na akceptację rządu

1 mln na wodociąg. Program budowy gminnej infrastruktury wodociągowej czeka na akceptację rządu
Fot. Fotolia
Do 1 mln zł dofinansowania będą mogły otrzymać gminy w ramach „Narodowego Programu budowy gminnej infrastruktury wodociągowej”. Program czeka jeszcze na ostateczną akceptację Rady Ministrów. 

Jak pisaliśmy kilka dni temu, resort rolnictwa przygotował założenia „Narodowego Programu budowy gminnej infrastruktury wodociągowej”, który ma m.in. poprawić stopień zwodociągowania gmin wiejskich (Czytaj: Rząd pracuje nad Narodowym programem budowy gminnej infrastruktury wodociągowej). 

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostało przesłane zgłoszenie o wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program budowy gminnej infrastruktury wodociągowej”.

„Na obecnym etapie uzgodnień nie została podjęta ostateczna decyzja w sprawie realizacji Programu” - poinformował resort rolnictwa.

Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że w puli programu będzie ok. 1 mld zł rozłożone na cztery lata (po 250 mln zł rocznie). Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego (gminom wiejskim i miejsko-wiejskim) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę. 

Dotacja udzielana będzie nadofinansowanie zadania polegającego na budowie zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę lub indywidualnych ujęć wody (studnie). Dotacja będzie udzielana w wysokości do 1 mln zł. 

Nadzór nad programem ma sprawować minister rolnictwa. Natomiast do zadań wojewodów należeć będzie w szczególności przeprowadzenie naborów wniosków jednostek samorządu terytorialnego, a także udzielanie dotacji oraz czuwanie nad ich prawidłowym i terminowym wykorzystaniem oraz rozliczeniem. 

Realizacja Programu przebiegać będzie w wyznaczonych określonych w harmonogramie ramach czasowych, ustalonych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w istniejących uwarunkowaniach prawo – organizacyjnych. Systematyczną ocenę efektywności Programu oraz stopnia realizacji jego celów umożliwi system monitorowania i sprawozdawczości na poziomie wojewódzkim i ogólnokrajowym. Informację o realizacji Programu przedstawi corocznie Radzie Ministrów minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25