facebook RSS # #

23.07.2019 10:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-11 19:07       aktualizacja: 2018-06-12 08:03       WIADOMOŚCI
  A A A

Stawki do TK. Samorządowcy chcą, by TK ocenił legalność rozporządzenia płacowego

Stawki do TK. Samorządowcy chcą, by TK ocenił legalność rozporządzenia płacowego
Fot.Fotolia
Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie legalności rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Samorządowcy argumentują, że rozporządzenie RM z 15 maja br. jest niezgodne z Konstytucja RP, Europejska Kartą Samorządu Lokalnego oraz ustawą o pracownikach samorządowych. Ponadto - zostało wydane z pogwałceniem zasad konsultacji i powoduje bez żadnego merytorycznego uzasadnienia radykalne pogorszenie sytuacji płacowej pracowników, przy niezmienionym zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności.

Opinie prawne, na zlecenie Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Województw RP, przygotowali: prof. Hubert Izdebski, prof. Krystian Ziemski oraz dr Mariusz Bidziński. Eksperci uznali zgodnie, że zarówno zawartość rozporządzenia RM, kontekst, jak i sposób postępowania prawodawcy w tej sprawie jest głęboko sprzeczny z zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności samorządu terytorialnego.

Eksperci zwrócili uwagę, że stronie samorządowej dano jeden dzień na przygotowanie opinii nt. rozporządzenia i udostępniono jedynie załączniki do projektu tego dokumentu. Argumentują, że Rada Ministrów nie ma upoważnienia ustawowego do kształtowania poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru. Zwracają uwagę na zapis ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym poziom wynagrodzeń powinien być uzależniony od zajmowanego stanowiska. W związku z tym sprzeczne z prawem są sytuacje, w których wyższe wynagrodzenia zasadnicze przysługują osobom na niższych stanowiskach.

Według ekspertów określone w rozporządzeniu stawki wynagrodzeń są nieadekwatne i nieproporcjonalnie niskie do wymaganych kompetencji. Jako przykład podano nowe widełki placowe dla marszałka 2-milionowego województwa, określone na poziomie 4200 - 5200 zł (plus 2500 dodatku funkcyjnego). W przypadku zastępcy kierownika USC wymagane są wykształcenie wyższe i 4-letni staż pracy, a wynagrodzenie na tym stanowisku rozporządzenie RM określa na 1940 zł (wobec obowiązującej stawki wynagrodzenia minimalnego 2100 zł).

Prof. Izdebski zwraca uwagę, że Europejska Karta Samorządu Lokalnego nadaje nie tylko organom wybieranym przez ludność (przedstawicielom), ale i pracownikom samorządowym status szczególny, który nie może być tożsamy ze statusem przedstawicieli i pracowników szczebla państwowego (tj. także administracji rządowej) – w ramach szczególnego potraktowania samorządu jako, realizowanego przez bezpośrednio wybierane rady, „prawa i zdolności społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”.

Powołuje się ponadto na unijne rozporządzenie w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych. W świetle tej regulacji Rada Ministrów, odpowiadająca za stan
budżetu państwa, może w oczywisty sposób mieć kompetencję regulowania wynagrodzeń wypłacanych z budżetu państwa. Wynagrodzenia prezydentów i innych pracowników samorządowych są natomiast w całości ponoszone z budżetów właściwych jednostek samorządu.

Rozporządzenie RM, które opublikowano w Dzienniku Ustaw 17 maja pod pozycją 936, zawiera m.in. tabele z wykazem stanowisk w JST i kwotami wynagrodzeń zasadniczych i maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego obowiązujące do 30 czerwca oraz oddzielnie tabele z kwotami, które będą obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Dokument obniża średnio o 20 proc. (z zaokrągleniem do pełnych setek złotych w górę i w dół) minimalne i maksymalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub w związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

Źródło: ZMP

woj/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-12 07:12:21
urzędas: Jak może być legalny przepis o najniższym wynagrodzeniu dla pracownika samorządowego w kwocie niższej, niż minimalna płaca? Ktoś kto to uchwalał wymusza na pracodawcach samorządowych stosowanie zasady nierównego traktowania w zatrudnieniu poprzez przyznawanie wyższego wynagrodzenia niż najniższe w tabeli nowemu pracownikowi bez stażu a temu, co ma staż najniższego w tabeli tylko dlatego, żeby brutto obaj mieli minimalna płacę za taka samą pracę i pracę o podobnej wartości.
 
2018-06-11 16:55:43
śmieszne: Najniższe wynagrodzenie w tabeli powinno odpowiadać minimalnemu wynagrodzeniu, bo nie wszyscy mają dodatek stażowy, dopiero po 5 latach się go nabywa, więc obecny apis o najniższym wynagrodzeniu pracowników samorządowych jest sprzeczny z prawem-przepisami o najniszym wynagrodzeniu.
 
2018-06-11 14:55:12
OoO: a co z osobami z pierwszych XVI kategorii zaszeregowaia? Czy zgodnie jest z Konstytucją aby widełki były niższe niż płaca minimalna? Jestem zdania (myślę, że nie tylko ja), iż 2100 powinno być minimalne w I kategorii zaszeregowania a nie XVII

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25