facebook RSS # #

26.03.2019 22:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-12 16:10       aktualizacja: 2018-06-12 16:12       WIADOMOŚCI
  A A A

W obliczu uchwał. Część rad sceptycznych wobec uchwał obniżających wynagrodzenia w samorządach

W obliczu uchwał. Część rad sceptycznych wobec uchwał obniżających wynagrodzenia w samorządach
Fot.Fotolia
W czwartek warszawscy radni zdecydują o obniżce wynagrodzenia prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jednak część rad gmin sceptycznie podchodzi do podejmowania uchwał w sprawie wynagrodzeń dla samorządowców.

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych weszło w życie 19 maja. Zgodnie z nim od 1 lipca będą obowiązywały niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy, a także ich zastępców. Obniżka dotyczy także członków zarządów powiatów (w tym starostów i wicestarostów), członków zarządów województw (w tym marszałków i wicemarszałków), przewodniczących zarządów związków JST, ich zastępców oraz pozostałych członków.

Zmiana przepisów umożliwi obniżenie średnio o 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego wymienionym osobom.

Jednym z miast, gdzie radni planują przyjęcie uchwały dostosowującej wysokość pensji prezydenta do wymogów nowego rozporządzenia, jest Warszawa. W planie sesji, która odbędzie się 14 czerwca, jest obniżenie wynagrodzenia zasadniczego Hanny Gronkiewicz-Waltz z 6,5 tys. zł do 5,2 tys. zł brutto. W projekcie uchwały ustalono też dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 2,5 tys. zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 1,4 tys. zł. W projekcie ustalono też dodatek specjalny „w maksymalnej kwocie stanowiącej do 50 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego".

Z kolei w porządku obrad LXXII sesji rady miejskiej w Łodzi, która odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca 2018 r., nie ma punktu dotyczącego wynagrodzenia prezydent Hanny Zdanowskiej.

W Lublinie porządek obrad ostatniej, przedwakacyjnej sesji rady miasta, która odbędzie się 28 czerwca, jest jeszcze opracowywany. Jednak, jak poinformowało biuro rady miasta, „na chwilę obecną nie wpłynął projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia prezydenta".  

Zdaniem Marka Wójcika, eksperta Związku Miast Polskich część rad gmin podchodzi do obniżek wynagrodzeń sceptycznie i nie będzie podejmować działań w tym zakresie. „To są rady, w których zasiadają nie tylko przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań; są to obywatele, którzy nie należą do żadnej partii. Już dzisiaj mówią, że nie podniosą za tym ręki, a wręcz odwrotnie - będą namawiali, żeby rada gminy takiej uchwały nie podjęła" - powiedział Wójcik.

Jego zdaniem w przypadku braku uchwały nie będzie sankcji. "Jeśli nie będzie uchwały, wojewoda nie będzie miał w ramach nadzoru do czego się odnosić" - ocenił Wójcik.

Mirosław Chrapusta, dyrektor wydziału prawnego w małopolskim urzędzie wojewódzkim, zwrócił uwagę, że skoro nowe rozporządzenie stanowi, że wynagrodzenie wójta lub burmistrza nie może przekraczać określonej kwoty, „to powinno zadziałać niejako z automatu w taki sposób, że jeżeli obecne uchwały przewidują wynagrodzenie wyższe niż w rozporządzeniu, to kwota faktycznie wypłacanej pensji nie powinna przekraczać limitów określonych w rozporządzeniu".

Dyrektor zaznaczył przy tym, że uchwały organów stanowiących dostosowujące płace włodarzy do nowego rozporządzenia nie są niezbędne do obniżki ich pensji, „ale powinny być podjęte chociażby dla porządku".    

Prof. Hubert Izdebski w opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Unii Metropolii Polskich zwrócił uwagę, że nie ma realnej sankcji prawnej za brak uchwały rady gminy za niewypełnienie tego obowiązku. "Jeżeli kwotowo ustalone wynagrodzenie prezydenta będzie przekraczało kwoty, w szczególności +widełki+ ustalone w rozporządzeniu, z punktu widzenia legalistycznego można przyjmować, że rada powinna podjąć odpowiednią uchwałę. Także jednak w tym przypadku nie ma realnej sankcji prawnej za niewypełnienie tego obowiązku" - wskazał profesor.

mp/ aba/ woj/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 9 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-15 12:47:21
Sekretarz: Szanowny Panie/Pani Dolphin. Zgadzam się z Panem/Panią w 100%. Wprowadźmy ograniczenie dla wszystkich pracowników sektora publicznego (łącznie ze spółkami skarbu państwa): zasadnicze + wysługa lat. Proszę tylko pamiętać, że osoby już zatrudnione zatrudniały się gdzieś, bo proponowano im coś. Proszę sobie wyobrazić, że przychodzą do Pana/Pani policjanci i każą zapłacić 4000 zł, bo Sejm zdecydował że zakupiony 5 lat temu telewizor powinien o te 4 tys. zł kosztować więcej. Prezentuje Pan/Pani populistyczne poglądy, których efektem będzie kompletna destabilizacja organów tego państwa.
 
2018-06-15 09:54:02
zed: A jak sformułować w tej uchwale podstawę prawną? "Na podstwaie art. xx Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w sprzeczności z art. yy Ustawy o o pracownikach samorządowych, Rada Gminy uchwala"?
 
2018-06-14 12:26:31
Dolphin: CRTL- organ nadzoru najpierw, ewentualnie później sąd. I nie wyobrażam sobie aby nadzór przepuścił uchwałę w oczywisty sposób niezgodną z prawem. Natomiast w przypadku łamania prawa przez radę też może być ciekawie.
Ustawa o pracownikach samorządowych wymaga natychmiastowych zmian - w sferze wynagradzania przede wszystkim likwidacja wszelkich szemranych dodatków które umożliwiają zawyżanie wynagrodzenia. Ono powinno wynikać tylko z zasadniczego + stażowe.
 
2018-06-13 21:40:40
CRTL: Dolphin, uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna, ale nie radny, nie sekretarz i nie wójt dokonuje oceny, czy jest sprzeczna z prawem, czy nie. Ustawowe kompetencje w tym zakresie ma WYŁĄCZNIE sąd i organ nadzoru. W razie braku stwierdzenia nieważności obowiązuje domniemanie legalności (tak jak obowiązuje domniemanie konstytucyjności ustawy do czasu jej podważenia przez TK). Obowiązkiem sekretarza i skarbnika jest zatem respektowanie uchwały tak długo jak nie zostanie zmieniona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
 
2018-06-13 09:16:05
Dolphin: Uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna. Radny jako funkcjonariusz publiczny ma obowiązek działać zgodnie z prawem a jeśli tego nie robi to podlega odpowiedzialności. Stosowne paragrafy znajdą zastosowanie.
 
2018-06-13 08:33:17
a co to: co za brednie wypisuje sceptycznie.Stara uchwała obowiązuje, środki w budżecie zabezpieczone więc co to za wywody o braku mozliwości wypłaty wynagrodzenia wójtowi. Rada wstawi uchwałę na sesję, ale większość będzie na nie więc stara nadal bedzie obowiązywać. Wojewoda nie bedzie mógł reagować na bezczynność bo w programie sesji taki punkt był, a każdy zagłosował przeciw i pozostała stara uchwała bo nowa nie przeszła.
 
2018-06-13 08:24:17
Sekretarz: Panie/Pani sceptycznie. Uchwały wprowadzono na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Wydaje się, że w naszym kraju ustawy są jeszcze ważniejsze od rozporządzeń. Choć widać wyraźnie, że zaczyna się kwestionować również ten kanon prawa. Cóż, taki kraj (obecnie).
 
2018-06-12 20:34:43
radny: Sankcji za brak uchwały nie ma żadnej. A wynagrodzenie ma być wypłacane w kwocie ustalonej przez organ stanowiący jst, a nie w wysokości limitu rozporządzenia. Można spokojnie zbojkotować zmianę.
 
2018-06-12 18:41:43
sceptycznie?: Jeżeli rada nie dokona stosownych zmian w uchwale ws. wynagradzania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ślad za przepisem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. ws. wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936), które weszło w życie z dniem 19 maja 2018 r., to pozbawi wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wynagrodzenia, albowiem zapisy obecnych uchwał sprzeczne z nowym przepisem z mocy prawa-art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy oraz przepisów rozporządzenia o zasadach techniki prawodawczej, utracą moc. A ponieważ wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ władzy publicznej zgodnie z art. 7 konstytucji RP może działać wyłącznie na podstawie i w granicach wyraźnie określonej normy kompetencyjnej, zatem nie będzie miał podstawy prawnej do naliczania sobie i wypłaty wynagrodzenia. Naliczenie i wypłata zaś wynagrodzenia bez podstawy prawnej to nie tylko dyscyplina finansów publicznych, ale i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i spowodowanie straty dla gminy z tego tytułu (art. 231 k.k.) NIK będzie miało pełne ręce roboty.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25