facebook RSS # #

20.06.2019 08:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-13 22:52       aktualizacja: 2018-06-14 14:49       WIADOMOŚCI
  A A A

Obserwatorzy nagrają. Odpowiedź PKW na list Fundacji Batorego

Obserwatorzy nagrają. Odpowiedź PKW na list Fundacji Batorego
Fot. PAP/L.Szymański
Obserwatorzy społeczni będą mogli za pomocą własnych urządzeń nagrywać czynności komisji wyborczej. Nie dotyczy to jednak samego momentu głosowania - wyjaśniła PKW w odpowiedzi na list Fundacji im. Stefana Batorego.

Instytucję  obserwatorów społecznych wprowadził znowelizowany Kodeks wyborczy.

W odpowiedzi na list fundacji PKW zaznaczyła, że obserwatorzy będą mogli za pomocą własnych urządzeń nagrywać czynności komisji wyborczej - od rozpoczęcia przez nią prac do rozpoczęcia głosowania oraz od zamknięcia lokalu wyborczego do podpisania protokołów głosowania.

PKW wyjaśniła, że stowarzyszenia i fundacje, chcące wyznaczyć obserwatorów społecznych, muszą mieć w statucie zapisy, z których wynika, że realizują co najmniej jeden cel wskazany w Kodeksie wyborczym. Chodzi o troskę o demokrację lub prawa obywatelskie albo rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Według PKW nie ma znaczenia, w jaki sposób (z użyciem jakich sformułowań) cele wymienione w ustawie są zapisane w statucie organizacji.

"Analogicznie do zasad dotyczących mężów zaufania obserwatorzy społeczni wyznaczeni przez dane stowarzyszenie lub fundację mogą zmieniać się w ciągu pracy komisji (…) W komisji nie może natomiast w tym samym czasie przebywać więcej niż jeden obserwator społeczny wyznaczony przez to samo stowarzyszenie lub fundację" – podkreślono w stanowisku PKW.

Wskazano przy tym, że każdy obserwator będzie musiał posiadać zaświadczenie sporządzone przez organizację według wzoru określonego przez Państwową Komisję Wyborczą. Zaświadczenie będzie zawierało numer, pod którym organizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczny będzie podpis osoby (lub osób) uprawnionych.

Jak poinformowała Komisja, w dniu głosowania obserwatorzy będą zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia członkom komisji wyborczej, której pracę będą chcieli obserwować.

"We wzorze tego zaświadczenia Państwowa Komisja Wyborcza określi wymóg podania numeru, pod którym stowarzyszenie lub fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego" – podała PKW.

Na tej podstawie członkowie obwodowych komisji wyborczych weryfikowali będą uprawnienie od wyznaczenia obserwatorów społecznych przez dane stowarzyszenie lub fundację. W przypadku braku takiej możliwości technicznej - jak wynika ze stanowiska PKW - obwodowa komisja wyborcza może się zwrócić o pomoc do właściwej terytorialnej komisji wyborczej, urzędu gminy lub właściwego komisarza wyborczego.

Kwestie dotyczące wzoru zaświadczeń i weryfikacji uprawnień organizacji zostaną uregulowane w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej już po ogłoszeniu dnia wyborów.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie i fundacja, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego ma prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do komisji wyborczych.

Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br

kic/ woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-19 15:44:28
Tadek: Ryby i ludzie Sorosa nie mają głosu!!!
 
2018-06-14 23:38:49
CRTL: Obserwatorzy mogą nagrywac wszytko co dzieje się w lokalu wyborczym. Muszą oczywiście poformować o nagrywaniu każdego kto wchodzi, znajduje się i wychodzi z lokalu wyborczego. Ponadto muszą poinformować każdego kto może być przez nich nagrany o każdym z praw wynikającym z RODO i uzyskać od każdego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to zarówno członków komisji jak i głosujących, a także każdego kto znajdzie się w lokalu wyborczym w jakimkolwiek innym charakterze. Nagranie musi być przechowywane przez cały czas w zgodzie z wymogami RODO, w tym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez kogokolwiek innego niż nagrywający. Poza tym format nagrania musi zapewniać możliwość niezwłocznego i pełnego zrealizowania prawa do zapomnienia w przypadku gdy ktokolwiek takie żądanie zgłosi. Po spełnieniu tych wymogów każdy obserwator może swobodnie nagrywać wszytko, co dzieje się w lokalu wyborczym.
 
2018-06-14 07:38:33
BMK: I pomyśleć, że cała ta heca ze zmianami Kodeksu wyborczego zaczęła się od jednego zdania cyt. "z tej najważniejszej w Polsce trybuny muśszą paść słowa prawdy - te wybory zostały sfałszowane" (pisownia oryginalna) i tak słowo ciałem się stało ku naszemu utrapieniu. Ps. Jeżeli coś się nie zmieni to moje zaangażowanie w wyborach ograniczam do minimum.
 
2018-06-14 07:30:30
Informatyk Gminy: Czyli mamy dwa potencjalne zagrożenia:
- jeśli ustawodawca nie napisze dobrze ustawy to każdy członek komisji może zakazać nagrywania, ponieważ nie zgodzi się na utrwalenie jego wizerunku
- lub jeśli będzie można bezkarnie nagrywać, to zmniejszy się liczba chętnych na członków oraz posypią się do nagrywających zapytania w jaki sposób są zabezpieczone nagrania itd.
 
2018-06-14 07:12:32
URZĘDNIK: Ja się tylko zastanawiam co się stanie jeżeli każdy komitet wystawi męża zaufania i obserwatora. Wówczas w lokalu wyborczym może być 27 osób. Wiadomo, że lokale nie zawsze są zbyt duże aby pomieścić tyle ludzi i zapewnić tym osobom odpowiednie warunki pracy.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25