facebook RSS # #

21.02.2019 04:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-26 11:33       aktualizacja: 2018-06-26 11:45       WIADOMOŚCI
  A A A

Urząd bez hybrydy. ME: udział aut elektrycznych we flocie administracji dotyczy tylko pojazdów typu BEV

Urząd bez hybrydy. ME: udział aut elektrycznych we flocie administracji dotyczy tylko pojazdów typu BEV
Fot. PAP
Zapewnienie ustawowego udziału aut elektrycznych we flocie pojazdów używanych przez JST nie dotyczy samochodów hybrydowych - uważa resort energii. Przepisy dopuszczają różne formy prawne używania tych pojazdów.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności od 1 stycznia 2025 r. samorządy gmin i powiatów powyżej 50 tys. mieszkańców będą musiały zapewnić co najmniej 30-procentowy udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługujących je urzędach. Przy czym już od 1 stycznia 2020 r. udział ten ma wynosić co najmniej 10 proc.  

W związku z tym poseł Krzysztof Sitarski zwrócił się z interpelacją, w której poprosił resort energii o wyjaśnienie, czy ustawowe wymogi dotyczą też samochodów hybrydowych (PHEV - plug-in hybrid electric vehicle), czy mają to być samochody osobowe (DMC 3,5 t) oraz czy ceny nabywanych pojazdów będą bez podatku akcyzowego.

W odpowiedzi wiceminister energii Michał Kurtyka poinformował, że ustawowy obowiązek dotyczący wykorzystywania pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów użytkowanych przez administrację państwową i samorządową dotyczy tylko pojazdów typu BEV (pojazd całkowicie elektryczny). Oznacza to, że w udziale pojazdów nie będą uwzględniane pojazdy hybrydowe (PHEV).

Wiceminister wyjaśnił też, że „zgodnie z brzmieniem przepisów uwzględnione powinny być pojazdy użytkowane we flocie". Oznacza to, że tytuł prawny użytkowania tych pojazdów może być różny. „Mogą to być pojazdy będące własnością danego urzędu, w leasingu, wypożyczone, użyczone lub będące w posiadaniu tego urzędu na podstawie innej formy prawnej" - wskazał Kurtyka.

Wiceminister poinformował, że obecnie procedowany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT). W ramach FNT m.in. jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych, co ułatwi im osiągnięcie wymaganego udziału ww. pojazdów w użytkowanych flotach.

Odnosząc się do pytania dotyczącego kategorii pojazdów, jakie mogą zostać zakupione m.in. przez samorządy, Kurtyka poinformował, że ustawa nie określa kategorii pojazdów jakie mogą zostać wliczone do ww. obowiązków i nie wprowadza ograniczeń w zakresie wliczania do użytkowanych pojazdów tylko aut osobowych bądź tylko zakupu pojazdów elektrycznych poniżej 3,5 t.

Przypomniał przy tym, że nowe przepisy zwalniają z akcyzy auta elektryczne. W przypadku pojazdów na wodór  zwolnienie to nastąpi do dnia 1 stycznia 2021 r. Kurtyka podkreślił jednak, że zwolnienia te zaczną być stosowane dopiero po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie ze wspólnym rynkiem lub stwierdzeniu, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. Wiceminister wskazał przy tym, że „zwolnienia te będą stosowane niezależnie od podmiotu nabywającego pojazd elektryczny".

Kurtyka poinformował też, że ustawa nie przewiduje zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) nabywanych pojazdów elektrycznych.

Czytaj także: Kurtyka: auta elektryczne sprawdzą się w instytucjach, tam gdzie są duże przebiegi

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25