facebook RSS # #

26.03.2019 22:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-26 15:17       aktualizacja: 2018-06-26 15:37       WIADOMOŚCI
  A A A

Wójt nie zdecyduje. Zmiany w opodatkowaniu gruntów pod infrastrukturę

Wójt nie zdecyduje. Zmiany w opodatkowaniu gruntów pod infrastrukturę
Fot.PAP/M.Bielecki
Wyeliminowana zostanie uznaniowość wójta w wymierzaniu podatku za grunty, na których umieszczana jest infrastruktura techniczna. Taką zmianę zakłada przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji kilku ustaw.

Nowela ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym, która powstała w Ministerstwie Energii, doprecyzowuje zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem na nich infrastruktury służącej do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, chodzi o wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest ta infrastruktura. Zgodnie z projektem, korzystanie z tych gruntów przez przedsiębiorcę, który nie jest ich właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem – nie oznacza zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej.

"Jednoznacznie wskazano, że umieszczenie takiej infrastruktury na gruntach nienależących do przedsiębiorstw dysponujących tą infrastrukturą – nie będzie wpływać na sposób ich opodatkowania (głównie terenów leśnych). Umieszczenie tej infrastruktury nie oznacza zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej. Samo usytuowanie takiej infrastruktury ma być neutralne pod względem podatkowym" - wskazano w komunikacie.

Zauważono przy tym, że w praktyce dochodzi bowiem do odmiennego opodatkowania tych gruntów w zależności od ich położenia. "Przykładowo grunty leśne pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w jednej gminie są opodatkowane podatkiem leśnym, a w innej – podatkiem od nieruchomości, według stawki najwyższej związanej z działalnością gospodarczą" - wyjaśniono.

Ustawodawcy chcą przyjęcia zasady, że posadowienie takiej infrastruktury na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo (będące właścicielem infrastruktury) korzysta w sposób ograniczony (na podstawie służebności przesyłu, innej umowy lub bezumownie) – nie skutkuje zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów.

Natomiast, gdy na tych terenach – oprócz posadowienia takiej infrastruktury – prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. fabryka, parking czy wyrobisko), wtedy od tych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości.

Jednym z ważniejszych efektów wprowadzanych zmian ma być niedopuszczenie do drastycznego wzrostu cen i stawek opłat dystrybucyjnych oraz przesyłowych energii elektrycznej dla odbiorców końcowych (gospodarstw domowych, przedsiębiorców, itp.).

"W przypadku gospodarstw domowych istotne będzie także zapobieganie ubóstwu energetycznemu. Chodzi także o niedopuszczenie do wzrostu opłat za usługi świadczone przez inne przedsiębiorstwa (gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne) " - poinformowano.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

kic/
TAGI: PODATKI
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25