facebook RSS # #

15.02.2019 02:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-03 12:16       aktualizacja: 2018-07-04 13:43       WIADOMOŚCI
  A A A

Obniżki pod górkę. W urzędach miast różnie z realizacją rozporządzenia płacowego

Obniżki pod górkę. W urzędach miast różnie z realizacją rozporządzenia płacowego
Fot. Fotolia

Zastępcy prezydentów Krakowa, Lublina, Bydgoszczy i Gdańska otrzymają w lipcu niższe wynagrodzenie zasadnicze. Nie wszystkie urzędy miast dostosowały już pensje wiceprezydentów do nowego rozporządzenia.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ws. wynagradzania pracowników samorządowych, od 1 lipca o 20 proc. zmniejszył się maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego zastępców wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Serwis Samorządowy PAP zapytał urzędy dużych miast, czy podjęły już działania, aby dostosować się do nowego rozporządzenia. Okazuje się, że nie wszystkie to uczyniły.

Zmiany przeprowadzono w Urzędzie Miasta Krakowa. Jak poinformowała zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru urzędu Barbara Skrabacz-Matusik, wynagrodzenie zasadnicze zastępców prezydenta od 1 lipca uległo obniżeniu do 4,5 tys. zł. Dotychczas wiceprezydenci, którzy posiadają min. 20-letni staż pracy, zarabiali 13 645 zł brutto; w tej kwocie mieściło się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5,6 tys. zł.

Dopytana, czy wiceprezydentom zostaną podwyższone inne składniki pensji, zaprzeczyła. Natomiast na pytanie, czy wiceprezydenci zgodzili się na nowe warunki pracy i płacy, odpowiedziała, że decyzję w tej sprawie "przyjęli do wiadomości". "Zastępcy prezydenta przyjęli do wiadomości zmiany, które ich dotknęły od 1 lipca. Nie będą im podwyższone inne składniki miesięcznego wynagrodzenia" - zaznaczyła Skrabacz-Matusik.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia obniżono zarządzeniem wynagrodzenia zastępców prezydenta Lublina. Jak poinformowała rzeczniczka prezydenta miasta Beata Krzyżanowska, zmiany weszły w życie 1 lipca, a wynagrodzenie miesięczne zastępców prezydenta zostało ustalone na poziomie 11 775 zł, podczas gdy wcześniej wynosiło 13 645 zł.

Zmianę wynagrodzenia zasadniczego zastępców prezydenta miasta przeprowadzono też w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. "Od 1 lipca wynagrodzenie zasadnicze zastępcy prezydenta miasta w naszym mieście wynosi 4,5 tys. zł" - poinformowała rzeczniczka prasowa ratusza Marta Stachowiak.

Dodała jednak, że całkowite wynagrodzenie wiceprezydentów jest dokładnie takie samo jak przed zmianą – 12 570 zł i 12 670 zł, ponieważ obniżając wysokość wynagrodzenia zasadniczego, jednocześnie zwiększono poziom dodatku specjalnego.

Podobne zmiany wprowadzono w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. "Pensja zasadnicza wiceprezydentów jest zgodna z zapisami ustawy" – podkreśliła Joanna Kubik z urzędu miasta. Jak poinformowała, od 1 lipca podstawę wynagrodzeń prezydentów obniżono o 1,1 tys. zł. Wynagrodzenie całkowite nie zmieni się jednak, ponieważ wiceprezydentom przysługuje wyższy dodatek specjalny.

Z kolei Joanna Górska z Urzędu Miasta Katowice oświadczyła, że obniżek na ten moment nie przeprowadzono. "Na dzień dzisiejszy nie podjęto działań zmierzających do dostosowania wynagrodzenia zasadniczego do stawek obowiązujących zgodnie z nowym rozporządzeniem" - zaznaczyła. W sumie wynagrodzenie czterech zastępców prezydenta, na które składa się pensja zasadnicza wraz z dodatkami, wynosi od 11 873 zł do 12 377 zł brutto.

Również rzeczniczka prezydenta Kielc Anna Ciulęba poinformowała, że wynagrodzeń w urzędzie na razie nie zmieniono. "Nie zajmowaliśmy się do tej pory tą sprawą" – oświadczyła.

Decyzje nie zapadły też w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Jak poinformowała Agnieszka Błachowska z tamtejszego magistratu, wynagrodzenia netto zastępców prezydenta Białegostoku wynoszą: 8720,67 zł, 8720,67 zł i 8368,91 zł. "Pensja zasadnicza i dodatek funkcyjny zastępców prezydenta zostaną dostosowane do obowiązującego rozporządzenia w pierwszej połowie lipca 2018 r. Obniżki będą zgodne z przepisami prawa pracy" - podkreśliła Błachowska.

Stołeczny ratusz również poinformował, że nowe wynagrodzenia zastępców prezydenta m.st. Warszawy nie zostały jeszcze ustalone. "Decyzje w sprawie wysokości nowego wynagrodzenia zostaną podjęte w najbliższym czasie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie przekazania dokumentu potwierdzającego nowe warunki płacowe, które będzie obowiązywało od 1 lipca 2018 r." – podało biuro prasowe ratusza.

Jak wyjaśnił dyrektor wydziału prawnego w małopolskim urzędzie wojewódzkim Mirosław Chrapusta, dostosowując wynagrodzenia zastępcy prezydenta do rozporządzenia, potrzebne jest wypowiedzenie zmieniające, zaproponowane przez prezydenta.

"Zastępca będzie mógł taką propozycję zaakceptować lub nie i będzie miał na to czas do połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli tego nie zrobi, to nastąpi rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli natomiast przyjmie nowe warunki to wtedy wynagrodzenie będzie płacone w wysokości mniejszej, czyli zgodne z rozporządzeniem" – tłumaczył Chrapusta.

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje obniżenie, począwszy od 1 lipca, maksymalnego poziomu pensji zasadniczej m.in. prezydentów i ich zastępców. 

W przypadku zastępców prezydenta m.st. Warszawy była to obniżka z 6 tys. zł do 4,8 tys. zł. Zastępcom prezydentów miast wynagrodzenie zasadnicze obniżono w rozporządzeniu z 5,6 tys. zł do 4,5 tys. zł. 

Natomiast wynagrodzenie zastępcy wójta i burmistrza w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców zostało obniżone z 5,6 tys. do 4,5 tys. zł. W gminach powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców zamiast 5,2 tys. zł pensja zasadnicza tych pracowników wynosi obecnie 4,2 tys. zł. Z kolei w gminach do 15 tys. mieszkańców jest to 3,8 tys. zł, a nie jak dotychczas 4,8 tys. zł.

Mateusz Kicka

kic/ woj/


TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-09 21:57:59
prawnik: Decyzję podejmuje rada i ona bierze na siebie odpowiedzialność za niedostosowanie regulacji miejscowej do rozporządzenia. Przy czym jest to odpowiedzialność teoretyczna, gdyż w ustawie brak jest jakichkolwiek mechanizmów dyscyplinujących, czy tez karzących.
 
2018-07-09 21:56:07
urz.woj.: Skarbniku, ustawodawca po prostu nie przewidział tej sytuacji. Przy wypłatach obowiązuje uchwała. Tak długo jak nie zostanie podjęta nowa, tak długo obowiązuje stara. Nie ma żadnych mechanizmów "odgórnego" uregulowania. Nie ma żadnej podstawy do żądania zwrotu różnicy wynagrodzenia jeżeli jest wypłacane na podstawie obowiązującej uchwały.
 
2018-07-03 20:04:12
skarbnik: Rada Miejska nie podjęła uchwały zmniejszającej, lub uchwała nie została przegłosowana na sesji. Czy nastąpi odgórne uregulowanie wynagradzania ? Czy pobieranie wynagrodzenia większego będzie skutkowało zwrotem różnicy z odsetkami ?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25