facebook RSS # #

24.04.2019 22:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-04 16:51       aktualizacja: 2018-07-04 16:53       WIADOMOŚCI
  A A A

Brakuje urzędników. Brakuje jeszcze 249 urzędników wyborczych

Brakuje urzędników. Brakuje jeszcze 249 urzędników wyborczych
Fot.Serwis Samorządowy PAP
Z informacji Krajowego Biura Wyborczego wynika, że brakuje jeszcze 249 urzędników wyborczych w 239 gminach. Szefowa KBW zaprzecza jakoby dochodziło do "licznych rezygnacji" z tej funkcji.
 
"Do tej pory powołałam 2346 urzędników wyborczych. Brakuje urzędników wyborczych w 239 gminach" – poinformowała Serwis Samorządowy PAP Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Zgodnie z uchwałą PKW, powołanych powinno zostać 2595 urzędników wyborczych, co oznacza, że pozostało jeszcze 249 wakatów. Pierwotnie zakładano, że urzędników wyborczych będzie ok. 5,2 tys., jednak w wyniku kolejnych zmian uchwały PKW liczbę tę obniżono.
 
Odnosząc się do doniesień medialnych o "licznych rezygnacjach" urzędników wyborczych, Pietrzak oświadczyła, że obecnie KBW nie obserwuje zwiększonej liczby rezygnacji z tej funkcji. Poinformowała przy tym, że w wyniku rezygnacji zostało odwołanych 312 urzędników wyborczych. "Warto zaznaczyć, że część z tych urzędników zrezygnowała z funkcji urzędnika w jednej gminie, a została, na swój wniosek, powołana na urzędnika wyborczego w innej gminie" - podkreśliła.
 
Zgodnie ze znowelizowanym w styczniu Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani na okres sześciu lat przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych.
 
W świetle aktualnej uchwały PKW, z 26 kwietnia, w gminach do 50 tys. mieszkańców będzie jeden urzędnik wyborczy, w gminach do 200 tys. mieszkańców – dwóch, a w gminach powyżej 200 tys. mieszkańców – trzech. W Warszawie dla każdej z dzielnic powołany będzie jeden urzędnik wyborczy. W stolicy będzie też jeden urzędnik wykonujący zadania o charakterze ponaddzielnicowym.

Jak wynika z uchwały, w uzasadnionych przypadkach Szef Krajowego Biura Wyborczego, z urzędu lub na wniosek komisarza wyborczego, może powołać w gminie dodatkowych urzędników wyborczych.
 
Przyjęta w zeszłym tygodniu przez Senat nowelizacja Kodeksu wyborczego rozszerza krąg osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Zgodnie z nowymi zasadami na urzędników wyborczych będą mogły być powołane poza pracownikami urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych także inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach. Chodzi tu o byłych pracowników tych urzędów.
 
Ponadto Szef Krajowego Biura Wyborczego, w przypadku zagrożenia wykonywania zadań, będzie mógł powierzyć, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej wymagań w zakresie miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Według dotychczas obowiązujących przepisów, urzędnik taki nie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka; przy czym ten ostatni warunek nie dotyczył miast na prawach powiatu.
 
Do zadań urzędników wyborczych, zgodnie z art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego, należeć będzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie i nadzór - pod kierownictwem komisarza wyborczego - nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.
 
Jak sprecyzowano w uchwale PKW, urzędnik wyborczy będzie też odpowiedzialny za zapewnienie wykonania kart do głosowania oraz dostarczenie ich właściwym obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Będzie również przyjmować od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumenty z głosowania, opakowania zbiorcze zawierające karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów.  

Urzędnicy wyborczy będą wykonywać swoje zadania od dnia ogłoszenia aktu o zarządzeniu właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne, a w szczególności w sprawach dotyczących udostępniania depozytu.
 
Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł, przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu. Jak podało KBW, od tego wynagrodzenia odprowadzana będzie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych na takich samych zasadach jak w przypadku umów cywilnoprawnych.
 
kic/ woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-12 08:26:41
AM: Do CRTL. Skąd twierdzenie o zaniżaniu wynagrodzenia? Zgodnie z przepisami pełne wynagrodzenie ma być wypłacane w okresie od 30 dnia przed dniem wyborów. W pozostałym czasie ma być uzależnione od "przepracowanych" dni (1/20 za każdy dzień).
 
2018-07-12 07:57:40
Annica: CTRL czyżby nasi śliczni u.w. przepracowali w pocie czoła calutki miesiąc? Upocili się, ustarali, nagłówkowali? Nie - oni tylko byli na szkoleniu. Co za męka! Mam nadzieję, że dostali choć posiłek regeneracyjny. Bidy nasze kochane. Zgodnie z uchwałą PKW - Wynagrodzenie przysługuje urzędnikowi wyborczemu za dzień, w którym wykonywał swoje zadania, w wysokości 1/20 kwoty.
 
2018-07-09 18:43:05
CRTL: Uzupełnienie poniższego. PKW/KBW już zaniża wynagrodzenia! W tym miesiącu ma być wypłacone tylko 2300 zł! Nawet jeśli zgodnie z uchwałą PKW należałoby się więcej!
 
2018-07-05 21:20:40
CRTL: Z pierwszej reki - PKW/KBW same nie przestrzegaja uchwaly o czasie pracy. Chca placic wszystkim po rowno.
 
2018-07-05 10:32:18
urzędnik: kto będzie mierzył czas pracy urzędnika? jeżeli ktoś nastawił się na zarobek to wyjdzie z tego prawie nic :) a dojazdy, rozjazdy i niedogodności kosztują.
 
2018-07-05 07:39:18
BMC: Urzędnik wyboczy może na mnie nie liczyć.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25