facebook RSS # #

20.04.2019 23:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-09 14:18       aktualizacja: 2018-07-09 14:36       WIADOMOŚCI
  A A A

Bez publikacji. WSA: bez publikacji uchwała ws konsultacji - nieważna

Bez publikacji. WSA: bez publikacji uchwała ws konsultacji - nieważna
Fot. Fotolia
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami to akt prawa miejscowego i jako taki musi być opublikowany - stwierdził WSA w Krakowie i unieważnił uchwałę Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Orzeczenie jest nieprawomocne. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie WSA w Krakowie zawiesił postępowania, w których ma stwierdzić czy statuty poszczególnych sołectw w gminie Gródek nad Dunajcem uchwalono zgodnie z prawem, a co za tym idzie czy są one obowiązujące.

Swoją uchwałę Rada Gminy w Gródku nad Dunajcem podjęła 14 lutego 2007r. Postanowiono, że wśród mieszkańców wszystkich sołectw na terenie gminy przeprowadzona zostanie konsultacja społeczna w sprawie nadania poszczególnym sołectwom statutów. Konsultacja miała się odbyć w formie uchwały zebrania ogólnego mieszkańców i odbyć się pod kierunkiem wójta. Uchwała miała wejść w życie "z dniem podjęcia".

Regulację zaskarżył Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu zarzucając m.in., że istotnie narusza ona konstytucję oraz ustawę o samorządzie gminnym poprzez zaniechanie jej opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym i przyjęcie, iż zaskarżona uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zdaniem prokuratury, jako akt prawa miejscowego uchwała podlegała ogłoszeniu i mogła wejść w życie najwcześniej po upływie 14 dni od momentu publikacji.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem wnosił o oddalenie skargi; wskazywał, że uchwała została podjęta na potrzeby tylko jednej konsultacji i jako taka nie zawiera norm abstrakcyjnych i tym samym nie jest aktem prawa miejscowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił uchwałę w całości stwierdzając, że w sposób istotny narusza ona prawo. Według sądu, uchwała stanowi akt prawa miejscowego, gdyż zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy. Określono w niej bowiem zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, kształtując uprawnienia generalnie i abstrakcyjnie określonego kręgu podmiotów – mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem.

Skoro zatem - jak orzekł sąd - uchwała jest aktem prawa miejscowego, warunkiem jej wejścia w życie jest jego ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym. "Brak publikacji powyższego aktu we właściwym trybie stanowi istotne, kwalifikowane naruszenie prawa stanowiące podstawę do stwierdzenia jego nieważności. Z art. 94 ust. 1 i 2 u.s.g. wynika, że nieważność zaskarżonej uchwały mogła zostać stwierdzona nawet po roku od daty jej podjęcia" - stwierdził WSA w Krakowie.

"Uchwała z zakresu prawa miejscowego, która podlega obowiązkowi ogłoszenia, a która nie zostaje przekazana do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, jest w całości nieważna. Przy czym nieważność ta dotyczy nie tylko jej postanowień sprzecznych z przepisami, ale dotyczy całości uchwały jako aktu prawa miejscowego, gdyż z powodu jej nieogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie może ona wywołać skutków prawnych w niej zamierzonych" - podkreślił sąd.

W orzeczeniu wskazano, że właściwe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest warunkiem jego wejścia w życie – co wprost wynika z art. 88 ust. 1 i 2 konstytucji. Ponadto sąd zauważył, że naruszony został art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przepis ten stanowi: "Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy". 

js/
TAGI: GMINA , PRAWO
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-15 12:59:20
urzędnik: Nadzorze, nie doczytałem, że to dopiero teraz wszczęta sprawa, zobaczyłem tylko na datę uchwały i datę orzeczenia i stąd ta ocena. W takim razie chylę czoła i wycofuje swoje słowa o przewlekłości.
 
2018-07-10 19:52:34
nadzór: Urzędniku. Widać od razu, ze kompletnie nie wiesz co piszesz. Jak sąd miał to rozpatrzeć wcześniej skoro dopiero teraz ktoś uchwałę zaskarżył?? Rzucasz oskarżenia pod niewłaściwym adresem. Dołączasz się do nagonki na sądy, czy jesteś w stanie przeprosić za pomówienie? A poza tym uchwała dotyczy wszystkich konsultacji w gminie, a nie tylko tych sprzed 10 lat.
 
2018-07-09 21:21:43
urzędnik: Jak patrzę na datę uchwały, to jest przerażające, jak opieszałe są w naszym kraju postępowania. Ponad 10 lat czekania na nieprawomocne orzeczenie, gdzie ludzie już dawno zapomnieli o tych konsultacjach, to moim zdaniem parodia wymiaru sprawiedliwości.
 
2018-07-09 18:35:22
CRTL: Omawianie wyroku bez podania sygnatury to nie jest dobra praktyka. Poza tym rozstrzygana sprawa jest oczywista i od dawna ugruntowana.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25