facebook RSS # #

20.04.2019 23:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-10 13:24       aktualizacja: 2018-07-10 13:51       WIADOMOŚCI
  A A A

Część rezygnuje. Szefowa KBW: zdarza się, że urzędnicy wyborczy rezygnują i przenoszą się do innej gminy

Część rezygnuje. Szefowa KBW: zdarza się, że urzędnicy wyborczy rezygnują i przenoszą się do innej gminy
Fot. PAP/T.Waszczuk
Urzędników wyborczych brakuje jeszcze w 226 gminach. Zdarza się, że cześć rezygnuje i zostaje urzędnikami w innej gminie- poinformowała szefowa KBW Magdalena Pietrzak.

Podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Olsztynie minister odpowiedzialna za organizację wyborów poinformowała, że według stanu na 6 lipca br. powołanych zostało 2359 urzędników wyborczych. Oznacza to, że nadal brakuje ich w 226 gminach.

Pietrzak podkreśliła jednak, że powoływanie urzędników wyborczych przebiega płynnie. „Zdarza się, że część tych urzędników rezygnuje z funkcji urzędnika w jednej gminie, a następnie na swój wniosek zostaje powołana na urzędnika wyborczego w innej gminie" - wyjaśniła szefowa KBW.  

Zwróciła też uwagę, że w najbliższym czasie korpus urzędników wyborczych zostanie uzupełniony.
„W tej chwili czekamy na wejście w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego. Poszerzy ona krąg osób, które będą mogły zostać urzędnikami. Myślę, że w najbliższym czasie wszyscy urzędnicy wyborczy zostaną powołani" - mówiła Pietrzak.

Minister odniosła się też do procesu podpisywania porozumień z gminami, które regulują obsługę oraz warunki pracy umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych.

„Jesteśmy w trakcie zawierania porozumień z gminami. Porozumienia podpisane przez organy wykonawcze gmin cały czas napływają do delegatur" - mówiła Pietrzak. Zaznaczyła jednak, że
ewentualny brak porozumienia nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, zwłaszcza że nowelizacja Kodeksu wyborczego zakłada fakultatywność podpisywania porozumień.

Minister dodała też, że obsługa urzędników wyborczych pozostaje zadaniem zleconym gminy. „W przypadku niepodpisania porozumienia gmina otrzyma środki z obowiązkiem szczegółowego rozliczenia się z przekazanej dotacji" - zaznaczyła Pietrzak.

Urzędnicy wyborczy są odpowiedzialni za zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Chodzi m.in. o: przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych czy  zapewnienie dostarczenia kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym. W celu realizacji wspomnianych zadań urzędnicy wyborczy współdziałają z organami wyborczymi oraz innymi podmiotami, a przede wszystkim z gminami.

Jak zostać urzędnikiem wyborczym?

Aby zostać urzędnikiem wyborczym, trzeba mieć wykształcenie wyższe. Na tym jednak nie koniec. W myśl obowiązujących przepisów urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać wyłącznie pracownik urzędów obsługujących organy administracji rządowej lub samorządowej albo jednostek im podległych bądź przez nie nadzorowanych.

Uchwalona przez parlament nowelizacja Kodeksu wyborczego, która czeka na podpis Prezydenta RP, przewiduje rozszerzenie kręgu osób, które mogłyby zostać urzędnikiem wyborczym. Po zmianach urzędnicy wyborczy nie musieliby być aktualnie zatrudnieni we wspomnianych urzędach. Jednakże wymagany będzie od nich 5-letni staż pracy w takich jednostkach.

Kolejne ułatwienia

Obecnie urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Nie dotyczy to jednak miast na prawach powiatu. Ponadto, urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego zakłada jednak, że w przypadku zagrożenia wykonania zadań Szef KBW będzie mógł powierzyć wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej wymogów dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Takie wyjątkowe powierzenie funkcji urzędnika wyborczego obowiązywałoby jedynie nie dłużej niż na czas danych wyborów.

6-letnia kadencja


Urzędników wyborczych powołuje się na okres 6 lat. Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych, a także w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Jakie wynagrodzenie?


Urzędnikowi wyborczemu za realizację jego zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji. Miesięczne wynagrodzenie urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł, jednakże wyłącznie przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym wymiarze czasu. Za każdy dzień wykonywania zadań urzędnikowi wyborczemu przysługuje 1/20 wspomnianej kwoty.

Co ważne, ze względu na zakres prac ustawowo określonych dla urzędnika wyborczego, które należy wykonywać od 30 dnia przed dniem wyborów do dnia przyjęcia depozytu od właściwych komisji wyborczych, urzędnik wyborczy otrzyma wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Rola samorządów bez zmian

Rola samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewniają - odpowiednio - wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

W celu zapewnienia obsługi oraz warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych zawierane są porozumienia z właściwymi miejscowo wójtami (burmistrzami, prezydentami miast).    

Na podst. KBW

mp/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-11 15:20:00
b.w.: tak jest to bubel! to widać gołym okiem , tylko posła Horały już nie widać, ale On to ogarnie!
 
2018-07-11 09:02:41
m.j.: Bubel wprowadzający chaos i dwuwładzę w gminie. Będzie iskrzyć na styku urzędnik - wójt, sekretarz. A jeżeli nie będzie iskrzyć to będzie marazm i oglądanie się, kto ma daną rzecz zrobić.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25