facebook RSS # #

13.12.2019 09:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-12 11:15       aktualizacja: 2018-07-13 14:37       WIADOMOŚCI
  A A A

Internetowe media. Medioznawca: internet orężem dwustronnej komunikacji urzędu z mieszkańcami

Internetowe media. Medioznawca: internet orężem dwustronnej komunikacji urzędu z mieszkańcami
Fot.Szostok-Nowacka
Samorządy do kontaktów z mieszkańcami coraz częściej wykorzystują internet i media społecznościowe, strony mają coraz lepsza grafikę, jednak zastrzeżenia budzi jakość zamieszczanych tam materiałów i brak dwustronnej komunikacji - ocenia medioznawca dr Patrycja Szostok-Nowacka.

Według niej dobrze zorganizowana komunikacja między urzędem a mieszkańcami służy usprawnianiu pracy samorządu, pozwala włączać obywateli w proces rządzenia, buduje pozytywny wizerunek jednostki i jej władz.

Internet - twierdzi ekspertka - jest ważnym narzędziem, ale nie wolno zapominać, że wymaga on od użytkowników tego, aby sami zdecydowali się na skorzystanie z konkretnych stron, serwisów, portali. Aby tak się działo, konieczna jest świadomość opłacalności tego działania, ponieważ atrakcyjność lokalnych wiadomości, przynajmniej tych naprawdę użytecznych, zawsze będzie mniejsza od innych źródeł internetowych o bardziej rozrywkowym charakterze.

Zamieszczamy treść rozmowy z dr hab. Patrycją Szostok-Nowacką.

Serwis Samorządowy PAP: Jakie główne braki i niedoskonałości stwierdzili Państwo w trakcie badań nad samorządowymi sposobami komunikowania?

Patrycja Szostok-Nowacka: Trudno mówić o brakach czy niedoskonałościach. Dostępnych jest wiele sposobów komunikowania i nie ma jednoznacznych wytycznych co do tego, jakie z nich należy wykorzystywać w polityce komunikacyjnej samorządu. Na pewno komunikowanie to znacznie się różni w poszczególnych jednostkach, w niektórych na przykład istnieją specjalnie do tego powołane komórki czy choćby osoby, w innych – nie ma takiej specjalizacji i komunikacją zajmują się wszyscy „przy okazji”. To na pewno nie jest właściwe podejście.

PAP: Pozytywne tendencje w tej sferze występują w sieci internetowej? Co mówią badania na ten temat?

- Na pewno coraz częściej i chętniej wykorzystuje się możliwości komunikowania w sieci. Możemy powiedzieć, że obecnie w zasadzie każda jednostka posiada swoją stronę internetową (oprócz BIP oczywiście), strony te mają coraz lepszą grafikę, są przygotowane profesjonalnie. Gorzej z zamieszczanymi na ich łamach treściami. Wciąż wiele samorządów zleca te zadania informatykom lub urzędnikom zajmującym się na co dzień innymi sprawami, a więc osobom nie do końca kompetentnym komunikacyjnie. Dużo do życzenia pozostawia częstotliwość aktualizowania tych stron. Niewątpliwie, nie są wykorzystywane (lub są wykorzystywane w znikomym zakresie) możliwości dwustronnej komunikacji w internecie. Strony są więc cyfrową wersją materiałów drukowanych, uzupełnione o materiały audiowizualne, jednak bez możliwości interakcji z odbiorcami.

PAP: Jak komunikacja w cyberprzestrzeni jest przez samorządy realizowana?

- Głównie są to statyczne, jednokierunkowe przekazy na stronach internetowych, które są multiplikowane w mediach społecznościowych - często bez możliwości komentowania czy innej formy sprzężenia zwrotnego.

Strony internetowe są wykorzystywane w zasadzie przez wszystkie jednostki. Coraz częściej wykorzystywane są też media społecznościowe, przy czym (wynika to z naszych badań) rzadko ta działalność jest wymieniana w odpowiedzi na pytanie o narzędzia polityki komunikacyjnej. Możemy więc przypuszczać, że kanały te są postrzegane jako działalność dodatkowa. Warto jednak zauważyć takie działania jak zamieszczanie internetowych sond czy ankiet na różne tematy, co można uznać za pewną formę konsultacji społecznych.

Obserwujemy także coraz większą aktywność jednostkową, jeśli chodzi o takie narzędzia jak Facebook, Twitter, czy blogi. Radni, prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie coraz częściej prowadzą w mediach społecznościowych dialog z mieszkańcami, informują o swoich działaniach, przyjmują uwagi i sugestie, relacjonują rozwiązywanie poszczególnych spraw.

PAP: W publikacji o instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów zwróciła Pani uwagę, że „skrajna polityka komunikacyjna, gdzie prowadzi się prawdziwy dialog z mieszkańcami, jest swego rodzaju ideałem, nie osiąganym póki co nie tylko w polskich samorządach, ale również w większości jednostek państw wysoko rozwiniętych” Jak taka modelowa komunikacja z mieszkańcami powinna wyglądać?

 - Przede wszystkim, powinna być dwukierunkowa. Potrzeby komunikacyjne mieszkańców to nie tylko zdobywanie informacji, ale również wyrażanie swojego zdania, możliwość zadawania pytań, inicjowanie kontaktu. Aby to było możliwe, konieczne jest nie tylko udostępnienie narzędzi, ale również wypracowanie w mieszkańcach uzasadnionego przekonania co do tego, że zdanie to zostanie wzięte pod uwagę. Działania komunikacyjne to główna forma partycypacji obywateli w działaniach samorządu. Skoro tak, trzeba dbać o rozwijanie poczucia podmiotowości komunikacyjnej wśród mieszkańców. Nie bez znaczenia pozostają też badania opinii społecznej na różne tematy, które w naszym kraju są realizowane głównie na potrzeby kampanii wyborczej.

PAP: W podsumowaniu badań zwróciła Pani uwagę, że tylko „społeczeństwo dobrze poinformowane, świadome swoich praw i potrzeb, bez skrępowania artykułujące te potrzeby jest w stanie podjąć aktywność zmierzającą do współuczestnictwa w zarządzaniu gminą, miastem czy powiatem”. Taka otwarta polityka informacyjna polskim samorządowcom się opłaca?

- Opłaca się, jeżeli leży im na sercu realizacja partycypacyjnego modelu samorządu. Nie tylko dla idei, ale również dla usprawnienia swojej pracy. Włączanie obywateli w proces rządzenia, działania antykorupcyjne czy choćby budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i jej władz to efekty, które osiąga się właśnie sprawną komunikacją.
 
PAP: Myśli Pani, że polscy włodarze będą do tego dążyć? Jak to powinno być realizowane w sieci internetowej?

- Tak, już do tego dążą i różnego rodzaju badania potwierdzają coraz większą troskę ze strony samorządów ukierunkowaną na sprawną realizację polityk komunikacyjnych. Coraz częściej zagadnienia te znajdują się w statutach miast i gmin, coraz częściej przygotowuje się strategie komunikacyjne a sami urzędnicy przyznają, że ważne jest nie tylko informowanie, ale także komunikacja dwustronna.

Internet jest ważnym narzędziem, ale nie zapominajmy, że wymaga on od użytkowników intencjonalności – tego, aby sami zdecydowali się na skorzystanie z konkretnych stron, serwisów, portali. Aby tak się działo, konieczna jest świadomość opłacalności tego działania, ponieważ atrakcyjność lokalnych wiadomości, przynajmniej tych naprawdę użytecznych, zawsze będzie mniejsza od innych źródeł internetowych o bardziej rozrywkowym charakterze.

Moje ostatnie badania wskazują, że internet jest obecnie popularniejszym źródłem informacji o kwestiach lokalnych niż lokalna prasa. Najbardziej popularne nadal jednak pozostają rozmowy z innymi ludźmi – czyli źródło, które nie wymaga żadnego zaangażowania i jest dość niepewne. Osoby aktywne w środowiskach lokalnych cenią sobie bardziej jako źródło informacji prasę.

Wyniki badań wskazują również, że mieszkańcom brakuje osobistych kontaktów z władzami, a więc źródeł pozamedialnych, personalnych. Nie wszystko da się załatwić w internecie.

Polecam moją książkę „Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce”. Tam nieco więcej na temat odbioru komunikowania samorządowego oraz wskazówek na temat pożądanego kształtu tego komunikowania.

Rozmawiała: Anna Mikołajczyk-Kłębek

Dr hab. Patrycja Szostok-Nowackajest adiunktem w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z psychologią komunikowania, szczególnie w jego publicznym wymiarze. Autorka kilkudziesięciu publikacji o tematyce komunikowania lokalnego oraz komunikowania politycznego.

amk/ woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25