facebook RSS # #

24.03.2019 15:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-31 15:56       aktualizacja: 2018-07-31 16:21       WIADOMOŚCI
  A A A

Zasiłki w górę. Rząd podwyższył kwotę zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna

Zasiłki w górę. Rząd podwyższył kwotę zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna
Fot. Archiwum PAP/T.Gzell
Od 1 listopada br. wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny do 184,42 zł, a od 1 listopada 2019 r. – do 215,84 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wyniesie od 1 listopada br. 620 zł.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z rozporządzeniem, od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie o 31,42 zł (wzrost o 20 proc.) i wyniesie 184,42 zł. To pierwszy etap podniesienia tego zasiłku zaproponowany przez rząd. W drugim etapie - od 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku wzrośnie o kolejne 31,42 zł (wzrost o 17 proc.) i będzie wynosiła 215,84 zł.

Jak podkreślił w komunikacie resort rodziny, pracy i polityki społecznej, docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o  40 proc., a zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie po raz pierwszy od 12 lat.

- Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 r. Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. To zmiana postulowana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku nastąpi pierwszy etap zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, a w 2019 drugi etap – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska

Rząd podwyższył również kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 listopada br. o 100 zł (19,2 proc.) i będzie on wynosił 620 zł.

Ponadto – zgodnie z decyzją Rady Ministrów - zwiększona została o 100 zł kwota zasiłku dla opiekuna. Od 1 listopada 2018 r. wyniesie ona 620 zł.

Z informacji resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że w przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób.

Jak podkreślono w komunikacie MRPiPS, „kwoty tych świadczeń nie uległy podwyższeniu od dnia wejścia w życie regulacji wprowadzających te świadczenia - od 1 stycznia 2013 r. w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 15 maja 2014 r. w przypadku zasiłku dla opiekuna”.

Łączne koszty podwyższenia zasiłków: pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą dla budżetu państwa w okresie od listopada do grudnia 2018 r. - 77,8 mln zł, w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego; 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł z uwagi na podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego; 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostały bez zmian. Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będą wynosić: kryterium dochodowe ogólne – 674 zł, kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada właśnie 1 listopada 2018 r.

amk/
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-01 12:45:30
OldestWoman: Do Urzędnik: Dostałeś 300+ bo zajmujesz się 500+. Podziękuj Pani Minister bo w swej przenikliwości i mądrości doszła do wniosku, że tylko TY będziesz w stanie 300+ obsłużyć i nawet gdyby jakiś samorząd chciał inaczej zorganizować pracę, nie może. Ale to nie jest praca za darmo, należy się bodaj 8 zł od świadczenia 300+ albo jakoś tak. Pani Minister naśle też kontrolę wojewody na realizację tych świadczeń (sprawdzą jak wynagradzani są pracownicy i czy pracuje ich wystarczająca liczba), to Cię uwolni od nadmiaru pracy.
 
2018-08-01 08:52:36
Urzędnik: Pani Minister, kto zmieni 250 decyzji w mojej gminie na zasiłki pielęgnacyjne, 30 na świadczenia pielęgnacyjne i 10 na SZO i ZDO? Jestem sam na wszystkich świadczeniach - rodzinne, 500+, funduszu alimentacyjny (łącznie z działaniami wobec dłużników) i teraz dostałem 300+. To ostatnie dostałem za darmo! Pracuję pro bono, dla ojczyzny. Jest 1 sierpnia, nie mogę usiąść do komputera, bo ludzie atakują z wnioskami, kierownik na urlopie. Zaraz idzie reszta OPS. Zostaję sam!
 
2018-08-01 08:03:41
om: Nie należę do krytyków idei państwowej pomocy społecznej, ani też do grona opozycji totalnej, ale obserwując ostatnie zmiany w naszym kraju, coraz bardziej czuję się jak ktoś "gorszego sortu". Kolejne grupy otrzymują kolejne podarki z publicznych pieniędzy, a mnie dotyka jedynie wzrost kosztów życia i na żaden "paragraf" do prezentu od państwa się nie łapię. Na koniec może wyjaśnię, że nie jestem też milionerem obłożonym daniną solidarnościową, naprawdę odczuwam trudy codziennego życia, jestem zadłużony po uszy kredytem hipotecznym i muszę rozplanowywać swoje wydatki na kilka miesięcy do przodu, jak typowy Polak.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25