facebook RSS # #

25.05.2019 22:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-06 14:42       aktualizacja: 2018-08-06 14:52       WIADOMOŚCI
  A A A

Nieważna uchwała. Bez opinii jednostki pomocniczej uchwała ws. sprzedaży alkoholu jest nieważna

Nieważna uchwała. Bez opinii jednostki pomocniczej uchwała ws. sprzedaży alkoholu jest nieważna
Fot. Fotolia
Przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych rada gminy musi zasięgnąć opinii jednostek pomocniczych gminy - stwierdził wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, unieważniając uchwałę radnych gminy Długosiodło.

Ograniczenia w liczbie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pozwala wprowadzać obowiązująca od tego roku nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowi ona, że gmina - w drodze uchwały - ustala maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli. Przepis ten - jak uzasadniali projektodawcy - ma rozwiązać problem związany z "koncentracją dużej liczby punktów sprzedaży alkoholu w jednym miejscu, który jest szczególnie dotkliwy dla centrów dużych miast oraz kurortów turystycznych".

Uchwałę w tej sprawie 28 maja 2018 r. przyjęli radni gminy Długosiodło. Podjęcia uchwały nie poprzedziło jednak - według ustaleń wojewody mazowieckiego - zasięgnięcie opinii jednostek pomocniczych gminy. Z tego powodu wojewoda uchwałę unieważnił.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jednostkami pomocniczymi gminy są m.in.: sołectwa, dzielnice, osiedla. Jednostką pomocniczą może też być położone na terenie gminy miasto. Zgodnie z gminnym statutem Długosiodła, jednostki pomocnicze w tej gminie stanowią sołectwa.

"W ocenie organu nadzoru, naruszenie przez radę gminy wymogów ustawowych co do trybu podjęcia uchwały musi być kwalifikowane jako istotne naruszenie prawa oraz musi stanowić podstawę do stwierdzenia jej nieważności w całości" - głosi uzasadnienie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody gminie Długosiodło przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

js/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-07 10:54:31
OldestWoman: W znowelizowanej ustawie wpisano na temat opinii jedno zdanie. Brak jakiegokolwiek trybu zasięgania takiej opinii - w jaki sposób rada gminy zasięga opinii sołectwa? Nie wszyscy mają odpowiednie przepisy w statutach sołectw lub w przepisach lokalnych więc każdy robi "po uważaniu". Najczęściej wydaje mi się, że tej opinii zasięgają nie rady gmin, a wójtowie. To wójtowie organizują zebrania w sołectwach i opowiadają o nowych zasadach. Czy tak powinno się to odbywać? Czy opinie sołectw są dla rady wiążące? Wydaje się, że trzeba będzie poczekać na tzw. "linię orzeczniczą" i może się okazać, że zakwestionowanych zostanie więcej uchwał.
 
2018-08-07 09:49:50
ZGW: Do Krzysztof. Podstawa prawna jest wprost wpisana w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości...(art. 12 ust. 5).
 
2018-08-07 08:39:44
om: ALE OSO CHOZI?
 
2018-08-07 08:06:34
Krzysztof: Ciekawe z jakiego przepisu prawa wynika obowiązek zasięgnięcia opinii w tej sprawie?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25