facebook RSS # #

23.02.2019 08:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-08 13:28       aktualizacja: 2018-08-09 12:30       WIADOMOŚCI
  A A A

Własne a zlecone. MF: przekształcenie zadań zleconych w zadania własne JST wymaga analizy

Własne a zlecone. MF: przekształcenie zadań zleconych w zadania własne JST wymaga analizy
Fot. PAP/R.Guz
Przekształcenie niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zadania własne JST wymaga szczegółowej analizy - uważa wiceminister finansów Tomasz Robaczyński. Według niego przy ocenie sposobu finansowania tych zadań  konieczna jest też analiza dochodów uzyskiwanych przez samorządy z tego tytułu.

W odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister finansów Tomasz Robaczyński odniósł się do pomysłu NIK, aby przekształcić niektóre zadania zlecone, mające charakter zadań stałych, w zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Izba wystąpiła do rządu z takim wnioskiem po ubiegłorocznej kontroli dotowania zadań zleconych JST z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Według system dotacyjny w tym obszarze działał nieprawidłowo. Jako główny powód Izba wskazała niespójne oraz niejasne regulacje, dotyczące zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji na zadania zlecone JST. (Pisaliśmy o tym: „NIK proponuje przekształcenie zadań zleconych w zadania własne JST").

Według wiceministra propozycja NIK „ze względu na szeroką gamę zadań zleconych oraz ich specyfikę, wymaga bardzo szczegółowej analizy odrębnie każdego z zadań".

Zdaniem Robaczyńskiego zmiany w zakresie finansowania „powinny być poprzedzone oceną właściwego ministra, czy ze względu na charakter tych zadań, jak również ich specyfikę, mogą być przekazane na szczebel lokalny jako zadanie własne samorządu".

Robaczyński zwrócił uwagę, że przy ocenie sposobu finansowania zadań zleconych konieczne jest też dokonanie analizy odnośnie do dochodów uzyskiwanych przez samorządy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. „W świetle obowiązujących przepisów koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej mogą być finansowane lub dofinansowane z osiąganych dochodów w wyniku realizacji zadań zleconych" - zauważył Robaczyński.

Jako przykład takiej regulacji wiceminister wskazał ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne - art. 41 b ustawy. Powiaty jak również samorządy województw w związku z realizacją zadań zleconych osiągają dochody m.in. ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, które są ich dochodami własnymi. Jednocześnie jednostki te, w świetle obowiązujących przepisów, zobowiązane są do finansowania ze środków budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

„Zatem, wszelkie zmiany i analizy zadań zleconych, obejmujące standaryzację sposobu realizacji i wycenę ich kosztów, w tym analizy w zakresie dochodów uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją określonych zadań, powinny być przeprowadzane przede wszystkim przez właściwych ministrów we współpracy z wojewodami".


Jednolity standard finansowania zadań zleconych

Wiceszef MF przypomniał też, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, wprowadzono jednolity w skali kraju sposób kalkulacji wysokości dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności. Jego zdaniem zmiana sposobu finansowania tych zadań, polegająca na uwzględnianiu przy podziale dotacji liczby zrealizowanych spraw, uporządkowała w kraju zasady kalkulacji wysokości kosztów przedmiotowych zadań realizowanych przez samorządy, które były niejednolite.

„Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują w ten sposób pewną i precyzyjną informację jak będą finansowane zlecane im zadania i jakie zadania/czynności w ramach tych środków powinny zostać wykonane" - zauważył Robaczyński.

Wiceminister dodał, że analogiczny mechanizm - z uwzględnieniem ujednoliconego dla wszystkich województw katalogu zadań i zastosowaniem czasochłonności oraz stawki roboczogodziny - został opracowany również w przypadku zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiaty w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Standaryzacją zostało objęte zadanie w części obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w starostwach powiatowych.  

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-13 09:53:13
pracownik: Czas wielki na wartościowanie zadań zleconych i ustalenie rangi stanowisk i wymogów kwalifikacyjnych dla ich wykonawców. Państwo jako zleceniodawca nie wie co robi wykonawca, wykonawca robi to za najniższą stawkę (z niewolnika nie ma pracownika)
 
2018-08-09 13:15:37
OldestWoman: Proponuję znieść całkowicie ten sztuczny podział na jakieś własne i zlecone. Wszystkie stanowią zadania publiczne i środki na ich wykonywanie są publiczne. Ciekawe, jak by to było, gdybym obciążyła sąsiadkę codziennym gotowaniem obiadu dla mnie, dałabym jej ewentualnie kasę na zakupienie artykułów spożywczych, wymagałabym by były najwyższej jakości, a za resztę (media, pracę, wyposażenie kuchni) dałabym "po uważaniu" albo wcale, jak to się często zdarza w kontaktach państwo - samorząd. I dodatkowo, gdyby sąsiadka nie wywiązywała się z zadania, groziłabym karami. Przecież to kompletny absurd, a tak właśnie wygląda wykonywanie zadań zleconych, od których nie można się w żaden sposób uchylić. Zwiększyć udział gmin w podatkach i za to realizować zadania wymyślane przez państwo bez zbędnych dotacji, rozliczeń, wycen, sprawozdań, przelewania kasy w tą i wewtą. Zrób zapotrzebowanie z dokładnością do groszy, dotację dostaniesz w pełnych złotych zaokrąglonych w górę, po roku grosze musisz oddać. To tylko jeden przykład bezmyślności a takich jest na pęczki. Raz dotacja, innym razem prowizja, czasami refundacja i jeszcze subwencja. A po drodze programy, projekty, środki unijne, wszystko inaczej rozliczane. Im bardziej mętna woda, tym więcej ryb można złowić, a samorząd i tak do wszystkich zadań zleconych dokłada, choć teoretycznie mu nie wolno.
 
2018-08-09 09:04:09
kij: Mamy już parodię zadań niby własnych w OŚWIACIE I OPIECE SPOŁECZNEJ gdzie jesteśmy praktycznie kasjerami wydatkowania pieniędzy publicznych i pernanentnego dopłacania do zawsze niedoszacowanej subwencji oświatowej. Od wieków dopominamy się standaryzacji tych zadań i zapewnienia w 100% płacy nauczycieli z pochodnymi. Najpierw trzeba zdefiniować CO TO JEST ZADANIE WŁASNE ?!!!!
W oświacie i opiece , gdzie w małych gminach staniwi to ponad 70%
wydatków praktycznie oprócz dopłacania nie mamy żadnego wpływu na sposób realizacji tych kosztownych zadań . Ktoś inny podejmuje decyzję , a ktoś inny ponosi skutki finansowe tych decyzji. Parodia.
 
2018-08-08 13:59:55
legalność i gospodarność: W wielu urzędach gmin pracownicy realizujący zadania z zakresu Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności nie realizują żadnych zadań własnych, więc koszty ich zatrudnienia (osobowe i rzeczowe) powinny być finansowane w pełni z dotacji na ten cel, a ponoszenie przez gminy wydatków z budżetu gminy niezgodnie z ich przeznaczeniem (pokrywanie ze środków własnych realizację zadań zleconych) stanowi nie tylko dyscyplinę finansów publicznych, ale i przekroczenie uprawnień. Od dawna powinny być wdrożone tez budżety zadaniowe.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25