facebook RSS # #

27.01.2020 20:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-15 14:28       aktualizacja: 2018-08-15 16:12       WIADOMOŚCI
  A A A

Instrukcja PKW. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

Instrukcja PKW. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej
Fot. PAP/T. Waszczuk
Państwowa Komisja Wyborcza wydała instrukcję dla kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych, których pierwsza tura odbędzie się 21 października.

PKW opublikowała wytyczne dla kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Jak podkreślono, kandydatem może być osoba, która jest ujęta w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz posiada prawo do głosowania.

Ten ostatni warunek spełnia obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Osoba ta nie może być pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie może być też pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu. Nie może być to ponadto osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

„Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej ale nie jesteś obywatelem polskim, także możesz być kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej pod warunkiem, że najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat” – podkreślono w instrukcji PKW. Taki kandydat musi być w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Nie może być też pozbawiony prawa do głosowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

„Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie powinieneś zgłosić bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach” – zaznaczyła PKW.

„Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej” – poinformowano w instrukcji.

W wytycznych PKW zwrócono uwagę, że można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Wskazano też, że członkiem komisji nie może być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub obserwator społeczny. Jak podkreślono, członkiem komisji nie może być również osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym), synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia.

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym, w każdym obwodzie głosowania w wyborach powołuje się dwie komisje obwodowe, tj. obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania.

Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania wykonuje swoje obowiązki w dniu głosowania od czasu rozpoczęcia pracy komisji, tj. najpóźniej od godz. 6.00, do czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania urny wyborczej i protokolarnego przekazania dokumentów z głosowania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania.

Natomiast obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania wykonuje swoje obowiązki od czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania urny i protokolarnego przekazania jej dokumentów z głosowania. Praca komisji twa do momentu ustalenia wyników głosowania, sporządzenia protokołu głosowania, podania do publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie kopii protokołu w lokalu wyborczym, przekazania protokołu terytorialnej komisji wyborczej, przekazania w depozyt urzędnikowi wyborczemu dokumentów z wyborów oraz zatwierdzenia przez terytorialną komisję wyborczą protokołu głosowania w obwodzie.

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołuje się dziewięć osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w 30. dniu przed dniem wyborów.

Natomiast w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się komisje w składzie sześciu osób.

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody danej osoby na kandydowanie.

kic/ woj/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 10 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-19 21:23:38
nieznośna: Pytanie dlaczego łamane są regulaminy, które mówią , kto może być członkiem komisji wyborczej. W gminie Grodków od wielu lat przewodniczącą jednej z komisji jest żona kandydata do powiatu. Jak to jest możliwe?
 
2018-10-15 09:58:45
Obywatel RP: Czy żona kandydata do Rady Powiatu i matka kandydatki do Rady Miasta może być Przewodniczącą MKW ?
 
2018-10-05 16:31:44
ola: Chce zrezygnowac z komisi wyborczej nie byłam na żadnym spotkaniu tylko dostałam zawiadomienie kied się odbędzie mogę zrezygnowac.
 
2018-09-27 21:08:11
Wanda Łosiak: Chciałbym zostać członkiem komisji wyborczej na terenie Lublina osiedle Majdanek proszę o wskazówki
 
2018-09-19 23:13:27
janusz: Zbigniew Jaszczuk:Nie może być.
 
2018-09-18 12:11:01
Aleksander Lesiak: A gdzie jest lista komitetów wyborczych z adresami i kontaktami???
Na witrynach PKW nie ma nic!
 
2018-09-16 22:25:12
Qwertyu: Witam będąc na l4 ciąży mogę zostać członkiem komisji?
 
2018-09-03 19:53:13
Zbigniew Jaszczuk: Ojciec kandyduje do rady gminy, czy córka może być członkiem komisji terytorialnej w tej gminie?
 
2018-08-21 16:40:04
ja: "W wytycznych PKW zwrócono uwagę, że można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej."
czy PKW ma uprawnienie aby ograniczyć możliwość udziału w komisji liczącej i wydającej karty? Czy to aby na pewno powinno iść jako wytyczna - zgodnie z konstytucją ograniczenia praw może być tylko ustawą ;)
 
2018-08-17 11:58:05
OldestWoman: Chęć udziału zgłosić do pełnomocników. Dlaczego zatem PKW, mimo że tak twierdzi, na swojej stronie nie podaje żadnych danych dotyczących pełnomocników zarejestrowanych komitetów ani nawet siedziby komitetu? Przynajmniej na chwilę obecną tak to wygląda. Czyżby RODO?

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25