facebook RSS # #

17.07.2019 17:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-21 15:43       aktualizacja: 2018-08-21 16:07       WIADOMOŚCI
  A A A

Liderzy RPO. MR o stanie realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

Liderzy RPO. MR o stanie realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020
Fot. Fotolia
Województwa opolskie, podkarpackie i dolnośląskie są obecnie liderami w wydatkowaniu środków unijnych z RPO - wynika z analizy resortu rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło dane dotyczące certyfikacji wydatków z regionalnych programów operacyjnych oraz wskaźniki podpisanych umów jako procent alokacji programów.  

Z analiz wynika, że dla 16 RPO cel n+3 na koniec 2018 r. wynosi 4,36 mld euro dofinansowania UE. Do 14 sierpnia regiony wystąpiły o refundację 4,2 miliarda euro. Tym samym zrealizowały średnio 96 proc. celu.

„O ile odsetek rozliczonych funduszy dla wszystkich województw jest niezły, o tyle pomiędzy poszczególnymi województwami występują bardzo duże różnice. Województwa: opolskie, podkarpackie, wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie oraz mazowieckie osiągnęły już minimalny poziom certyfikacji i nie są zagrożone ryzykiem utraty środków w tym roku. Bliskie realizacji zasady n+3 jest również województwo lubuskie, które zrealizowało 99 proc. celu. Z kolei najsłabsze wyniki notowane są w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim, gdzie aktualny poziom certyfikacji wynosi odpowiednio 70 proc. i 73 proc. celu n+3" - powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. 


Wydatki beneficjentów


Skąd instytucje zarządzające poszczególnymi programami wiedzą o jaką kwotę refundacji zawnioskować do Komisji Europejskiej?  Certyfikacja poprzedzona jest etapem dokumentowania wydatków poniesionych przez beneficjentów funduszy unijnych. Przykładowo, gmina X buduje przedszkole z dofinansowaniem uzyskanym z regionalnego programu operacyjnego województwa A. Po każdym etapie budowy składa wniosek o płatność, w którym pokazuje jakie wydatki poniosła i prosi o refundację. Zarząd województwa refunduje wydatki wykazane we wniosku o płatność. Województwo certyfikuje potem te środki do Komisji Europejskiej, która zwraca je województwu. 

„Tempo certyfikacji i realizacji zasady n+3 zależy od dwóch głównych czynników. Z jednej strony województwa powinny mobilizować beneficjentów do terminowej realizacji inwestycji, a z drugiej urzędników oceniających wnioski o płatność do szybkiego ich rozliczania" - tłumaczy Hamryszczak.

Wydatki beneficjentów zarejestrowane w systemie do 14 sierpnia 2018 roku wyniosły 19 mld zł. Kwota ta stanowi 14 proc. puli dla wszystkich programów regionalnych. (alokacja przeliczona wg kursu 1 EUR = 4,2773 PLN).

„Wyraźnym liderem jest województwo opolskie, w którym poziom wydatkowania sięga 22 proc. alokacji. Kolejne regiony to podkarpackie, dolnośląskie i mazowieckie z wynikami na poziomie 18 proc. alokacji. Ranking zamykają województwa: podlaskie i kujawsko-pomorskie, gdzie wydatki stanowią około 10 proc. alokacji" - mówi wiceminister inwestycji i rozwoju.

Umowy

 Umowa o dofinansowanie potwierdza przyznanie dofinansowania unijnego.

Jest więc etapem wcześniejszym niż wniosek o płatność i certyfikacja. Do 14 sierpnia 2018 r. w programach regionalnych podpisano z beneficjentami 28,2 tysiąca umów. Przyznane w nich dofinansowanie UE wynosi 75,8 mld zł, co daje średnie wykorzystanie puli na programy regionalne na poziomie 57 proc. Do rozdysponowania w regionach pozostaje jeszcze około 58 mld zł.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25