facebook RSS # #

17.07.2019 17:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-29 12:20       aktualizacja: 2018-08-29 12:23       WIADOMOŚCI
  A A A

Nowa infrastruktura. GUS: w 2017 r. nakłady na infrastrukturę wodną i ochrony środowiska wzrosły o 8,3 proc.

Nowa infrastruktura. GUS: w 2017 r. nakłady na infrastrukturę wodną i ochrony środowiska wzrosły o 8,3 proc.
Fot. PAP/G.Michałowski
W ubiegłym roku na infrastrukturę służącą ochronie środowiska oraz na gospodarkę wodną wydano o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej. To rekord - wynika z raportu GUS.  

Jak podał GUS wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2017 r. wyniosła ok. 6,8 mld zł (przy 6,5 mld zł w 2016 r.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 2,1 mld zł (1,7 mld zł w 2016 r.).

Podobnie jak w latach poprzednich, głównym inwestorem w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska są przedsiębiorstwa, kolejnym gminy, następnie jednostki budżetowe. Grupą inwestorów o największym udziale nakładów w obszarze gospodarki wodnej były jednostki budżetowe, następnie przedsiębiorstwa i gminy.

Kanalizacja, składowiska i nowe ujęcia wody


W 2017 r. w wyniku realizacji inwestycji ochrony środowiska oddano do eksploatacji 21 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 68 tys. m3/dobę (w tym 18 oczyszczalni ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 5 tys. m3/dobę). Do eksploatacji przekazano 2,1 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz ok. 0,5 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe. W zakresie ochrony powietrza oddano do użytku urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych o zdolności 104 tys. ton/rok oraz urządzenia do neutralizacji zanieczyszczeń gazowych o zdolności 10 tys. ton/rok.

W 2017 r. oddano do użytku urządzenia i instalacje do unieszkodliwiania odpadów o łącznej wydajności ok. 225 tys. ton/rok (w tym ok. 68% stanowiło unieszkodliwianie odpadów przez składowanie). W 2017 r. w zakresie efektów rzeczowych inwestycji gospodarki wodnej oddano do użytku urządzenia zaopatrzenia w wodę (tj. ujęcia wody i uzdatniania wody) o łącznej wydajności ok. 86 tys. m3/d. Wydajność nowo oddanych ujęć wodnych wyniosła ok. 50 tys. m3/dobę, zaś wydajność stacji uzdatniania wody 36 tys. m3/dobę.

Ponadto powstało 2,7 tys. km sieci wodociągowej, wyregulowano 14 km rzek i potoków górskich oraz wybudowano lub zmodernizowano ok. 24 km obwałowań przeciwpowodziowych.


mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25