facebook RSS # #

17.10.2019 19:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-10 13:12       aktualizacja: 2018-09-10 13:11       WIADOMOŚCI
  A A A

Zasady w obwodzie. Regulamin dla obwodowych komisji wyborczych

Zasady w obwodzie. Regulamin dla obwodowych komisji wyborczych
Fot. PAP/T. Waszczuk
Kto ma podpisać protokół przekazania dokumentów między obwodowymi komisjami ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników? Jest regulamin PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła regulamin obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Zgodnie z nim komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje właściwy komisarz wyborczy, a organizuje urzędnik wyborczy przy pomocy właściwego urzędu gminy.

Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, omawia też swoje zadania i tryb pracy.

Głosowanie

Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów. Zadania te komisja wykonuje, współdziałając z urzędnikiem wyborczym oraz urzędem gminy.

Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi równocześnie przebywać co najmniej 2/3 pełnego składu komisji ds. głosowania, w tym przewodniczący lub jego zastępca. Wszelkie rozstrzygnięcia muszą być podejmowane w obecności co najmniej połowy składu (z udziałem przewodniczącego lub zastępcy).

Przekazanie

Komisja ds. przeprowadzenia głosowania musi przekazać komisji ds. ustalenia wyników głosowania spis wyborców, urnę wyborczą wraz ze znajdującymi się w niej kartami do głosowania , egzemplarze protokołu głosowania w obwodzie , niewykorzystane karty do głosowania , akty pełnomocnictwa do głosowania , innych dokumenty, w tym uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania , pieczęci komisji.

Protokół przekazania „lokalu wyborczego” podpisują wszyscy obecni przy przekazaniu członkowie każdej z tych komisji, w tym obowiązkowo przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Liczenie

Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie wszystkie czynności wykonuje wspólnie przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

Protokół głosowania w obwodzie oraz kopie protokołu głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, obecne przy ich sporządzaniu.

aba/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 11 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-24 20:27:51
Danuta: czy w urzedzie miejskim powinne działać 2 komisje wyborcze /Jedna zbiorcza komisja gdzie wpływają wszustkie dane z pozostałych komisji obeodowych i jedna piętro niżej komisja wyborcza?.Jest to teren urzędu i lata tam burmistrz i inna pozostała władza!!!
 
2018-10-23 16:05:16
j.k: Czy w internecie są do wgladu protokoly komisji wyborczych?
 
2018-10-20 17:46:12
piot: Przy 8 osobach musi być stale 5 osób. Rano jak i popułudnu
 
2018-10-20 10:18:55
Obywatel: Czy zabezpieczamy urne plombami(naklejkami) czerwonymi z numerem I tak samo zabezieczamy czyste karty, które nie zostały wykorzystane oddając je nnocnej komisji?
 
2018-10-16 08:46:40
Pytanie: Nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem: jeżeli w komisji jest 8 osób i podzielona została na 2 grupy, jedna "poranna' i druga "popołudniowa', to znaczy, że w jednej i drugiej musi być 2/3 osób (tzn. rano minimum 3 z 4 i popołudniu tak samo) czy, że przez cały dzień w komisji musi siedzieć 6 osób?
 
2018-09-29 23:33:15
Cogito: Kto powołuje obwodowe komisje wyborcze w gminach?Kto losuje sklady? prosze o podanie podstawy prawnej.
 
2018-09-17 18:45:29
ciekawy: A kto prowadzi pierwsze spotkanie komisji?
Jakie dane i w jaki sposób muszą sonie wzajemnie pokazać przybyli po raz pierwszy na spotkanie członkowie komisji?
Kto napisze protokół i uchwałę z pierwszego spotkania komisji?
 
2018-09-13 13:43:25
reania: A jaka komisja przelicza niewykorzystane karty do głosowania - przecież przy ich przekazaniu komisji d/s ustalenia wyników głosowania komisja przekazująca powinna wiedzieć ile ich zostało ????
 
2018-09-11 16:53:19
emka: Rozumiem, że jako członek komisji ds ustalania wyników głosowania mogę, po 2 - 3 godz.pracy, pójść do domu i przyjść na zakończenie po wynagrodzenie.No może jeszcze podpisać protokół. Chociaż podpis niekonieczny. Ważna kasa
 
2018-09-11 09:15:30
AM: W jakim celu OKW ds. przeprowadzenia głosowania przekazuje swoją pieczęć OKW ds. ustalenia wyników w obwodzie? Nie powinna jej przekazać w depozyt urzędnikowi wyborczemu ?
 
2018-09-10 15:18:27
Koordynator - miejsko-wiejski: Rozumiem więc, iż zgodnie z zapisem § 4. 2.regulaminu w komisji 9-cio osobowej musi siedzieć minimum 6 osób w tym przewodniczący lub zastępca. No to chyba należy kontrolować lokale :)

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25