facebook RSS # #

19.04.2019 03:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-12 15:49       aktualizacja: 2018-09-12 16:37       WIADOMOŚCI
  A A A

Dwie wypłaty. Funkcję operatora może pełnić członek obwodowej komisji wyborczej

Dwie wypłaty. Funkcję operatora może pełnić członek obwodowej komisji wyborczej
Fot. Fotolia
W przypadku łączenia przez tę samą osobę funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej oraz jej członka przysługuje osobne wynagrodzenie – poinformowało Krajowe Biuro Wyborcze.

KBW wskazało, że obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie, powołując w tym celu operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

"Funkcję operatora może pełnić zarówno członek obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania, obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników, jak też osoba niebędąca członkiem komisji" – poinformowało Krajowe Biuro Wyborcze.

Zgodnie z preliminarzem wydatków opracowanym przez KBW, na obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej przeznaczono 360 zł w pierwszym głosowaniu oraz 180 zł w głosowaniu ponownym. "Jednak wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) nie są związani tymi szacunkami i mogą tę stawkę na obszarze swojej gminy albo podnieść, albo obniżyć" – podkreśliło KBW.

Zapytane, czy można łączyć funkcje operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej i pełnomocnika TKW, poinformowało, że uchwała PKW nie przewiduje zakazu łączenia tych funkcji.

"W sytuacji nagłej, problemów kadrowych itp. zapewne trzeba byłoby taką sytuację zaakceptować, jednak w normalnych warunkach raczej nie jest to możliwe, ponieważ pełnomocnik TKW obsługuje wszystkie obwodowe komisje wyborcze, a gdyby zaczął wykonywać obowiązki operatora danej komisji, pozostałe komisje pozostałyby bez wsparcia" – zaznaczyło KBW.

Krajowe Biuro Wyborcze podkreśliło, że o wynagrodzeniach dla osób pełniących konkretne funkcje informatyczne decydować będzie właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Tymczasem zgodnie z uchwałą PKW, członkom obwodowych komisji wyborczych będzie przysługiwała zryczałtowana dieta w wysokości 300 zł. W przypadku przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dieta wyniesie 380 zł, a ich zastępców – 330 zł. Diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych wyniosą 550 zł. Przewodniczący terytorialnych komisji wyborczych otrzymają 650 zł, natomiast ich zastępcy – 600 zł.

kic/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 11 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-11-05 20:26:28
Rafal: Wynagrodzenie operatora to jakaś kpina. 253 zl na rękę za siedzenie od 5:50 do 6:45 następnego dnia. O przygotowaniu lokalu, złożeniu kabiny do głosowania, przygotowaniu stanowiska nawet nie wspomne. Przy następnych wyborach będą szukać nowych frajerów. Ja już dziękuję.
 
2018-09-19 14:58:57
pełnomocnik: Komisjom podniesiono wysokość diet, operatorom podniesiono również a pełnomocnikom dodano zadań i obniżono wynagrodzenie średnio o 200 zł w porównaniu z rokiem 2010. Jestem ciekaw jak była robiona (na kolanie) ta kalkulacja w PKW i czy ktoś da się jeszcze raz nabrać.
 
2018-09-18 16:47:38
OldestWoman: Do operatorka: od kilku lat tak było, w tym roku jest inaczej. To wszystko.
 
2018-09-17 21:24:53
Operatorka: Do OldestWoman: A to dobre. Od kilku lat bywam operatorem obwodowym i zawsze słyszę, że musimy sami zorganizować sobie sprzęt: komputer, drukarkę, internet a nawet papier.
 
2018-09-16 16:50:17
OldestWoman: Do Operator2: nie musi być, obsługę może sprawować nawet firma informatyczna, tyle tylko, że sprzęt komputerowy używany do celów wyborczych musi być własnością jednostki państwowej lub samorządowej.
 
2018-09-16 02:39:24
Operator2: Proszę o ewentualnie wyjaśnienie, bo nie mogę tego znaleźć, z jakiego przepisu wynika, fakt, że operator ds. informatyki obwodowej komisji wyborczej musi być pracownikiem urzędu lub jednostki podległej?
 
2018-09-14 17:50:07
operator: Może, gdyż "obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta)". Jeżeli taka osoba jest pracownikiem urzędu lub jednostki podległej i wójt wyznaczy ją do obsługi informatycznej obwodu, to może pełnić tą funkcję.

Teoretyzując nawet kandydat na radnego mógłby być operatorem obwodowym, jeżeli aktualnie nie jest radnym i pracuje w urzędzie lub jednostce podległej. Oczywiście pozostaje kwestia etyczności takiego rozwiązania.
 
2018-09-14 10:33:11
Operator: Moim zdaniem może, bo on tylko wprowadza dane, które przekazuje komisja.
 
2018-09-13 16:58:03
Operator: Czy pełnomocnik TKW ds. spraw informatyki lub też operator informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej może być członkiem rodziny kandydata na radnego lub wójta tzn. czy może być małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (wstępnym), synem, córką, wnukiem (zstępnym), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego oraz osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia?
 
2018-09-13 12:23:22
operator: Szkoda tylko, że KBW nie zabezpieczyło na te zadania pieniędzy.
 
2018-09-12 19:15:58
sentinel: "W sytuacji nagłej, problemów kadrowych itp. zapewne trzeba byłoby taką sytuację zaakceptować, jednak w normalnych warunkach raczej nie jest to możliwe, ponieważ pełnomocnik TKW obsługuje wszystkie obwodowe komisje wyborcze, a gdyby zaczął wykonywać obowiązki operatora danej komisji, pozostałe komisje pozostałyby bez wsparcia" – zaznaczyło KBW.

Co za bzdury. W małych gminach do tej pory co najwyżej kilka osób pełniło funkcję operatora ObKW dla wszystkich komisji obwodowych, a pełnomocnik TKW był jednocześnie operatorem ObKW i nikomu to nie przeszkadzało. Skoro "obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta)" to niech KBW się nie wtrąca, albo same zorganizuje obsługę. Ciekawe czy podoła.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25