facebook RSS # #

24.08.2019 07:43

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-25 11:21       aktualizacja: 2018-09-25 12:32       WIADOMOŚCI
  A A A

Droższe śmieci. ZGWRP: projektowane zmiany w ustawie śmieciowej podwyższą koszty gospodarowania odpadami

Droższe śmieci. ZGWRP: projektowane zmiany w ustawie śmieciowej podwyższą koszty gospodarowania odpadami
Fot. PAP/T.Wojtasik
Zdaniem Związku Gmin Wiejskich RP proponowane przez rząd ujednolicenie systemu gospodarki odpadami w metropoliach i wsiach oraz rozdzielenie przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci podwyższą koszty systemu.

Po samorządach miejskich również przedstawiciele gmin wiejskich negatywnie ocenili rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przyjętym stanowisku Związek Gmin Wiejskich RP podkreślił, że projektowana nowela ogranicza swobodę gmin w realizacji zadania własnego jakim jest utrzymanie czystości i porządku w gminach. Według przedstawicieli ZGWRP nie da się odgórnie stworzyć jednolitej regulacji, która będzie stosowana w ponad 2,5 tys. różniących się od siebie gmin.

Tydzień temu projekt negatywne zaopiniował również Związek Miast Polskich wskazując, że ogranicza on swobodę gmin w zarządzaniu gospodarką odpadami. Pisaliśmy o tym:  Miasta o odpadach. ZMP negatywnie zaopiniował projekt nowej ustawy śmieciowej. 

Zdaniem przewodniczącego ZGWRP Marka Olszewskiego obecne propozycje mają charakter nadregulacji, a niektóre cofają stan prawny do stanu przed poprzednimi zmianami ustawy. „Tak dzieje się np. w przypadku częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości" - wskazał.

Według Olszewskiego w tym przypadku projekt ponownie wkracza w ustawowe regulacje, które dotychczas zastrzeżone były dla organów stanowiących. „Zmiana, a właściwie zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w gminach z obszarami wiejskimi o rozproszonej zabudowie i ujednolicenie systemu w metropoliach i wsiach wpłynie na bezpośrednie zwiększenie kosztów systemu i podniesienie opłat" - zaznaczył szef ZGWRP. Dodał przy tym, że podobny argument przesądził już raz o nowelizacji ustawy śmieciowej 28 listopada 2014 r.     

Samorządy wiejskie skrytykowały też zapis o obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązku zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. „Z zadania fakultatywnego uczyniono ustawowe zadanie obowiązkowe. Projektodawca mylnie założył, iż tylko w ten sposób gminy przejmą kontrolę nad strumieniem odpadów" - wskazał
Olszewski.

Dodał przy tym, że problemem jest usztywnienie systemu, który uniemożliwia wyłączenie niektórych kategorii nieruchomości jak np. schronisk górskich, stanic wodnych posadowionych na wyspach. Jego zdaniem spowoduje to wzrost nakładów ludzkich i kosztów na obsługę tej części systemu.

Szef ZGWRP zauważył też, że w projekcie nie ustalono maksymalnego poziomu opłaty za śmieci od nieruchomości niezamieszkałych. „W konsekwencji nadal niewykonany pozostaje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn.. K 17/12)" - dodał Olszewski.

Gminy wiejskie negatywnie oceniły też pomysł  obligatoryjnego rozdzielenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Według ZGWRP to niepotrzebnie zwiększy biurokrację i „zdecydowanie podwyższy koszty systemu".

Pod koniec sierpnia resort środowiska przekazał do konsultacji publicznych długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który przewiduje m.in. obowiązkową selektywna zbiórkę odpadów w podziale na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe oraz bioodpady.

Wprowadza też konieczność rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zabrania ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą, a podmiotem odbierającym odpady komunalne. Zgodnie z projektem gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych zostaną objęte wszystkie nieruchomości, również niezamieszkałe. Więcej o projekcie: Śmieci na nowo. MŚ proponuje nową ustawę śmieciową        


mp/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-09-25 13:18:31
Robert: Jak najbardziej uprościć system, aby ograniczyć koszty dla Mieszkańców, a tu każda nowelizacja to min. 30% wzrost kosztów. Niech natychmiast nowelizują ustawę o elektor-mobilności, bo dopiero będą koszty śmieci, a przede wszystkim skąd weźmiemy wykonawców, jak na przetargach startują ledwo po jednym lub nikt.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25