facebook RSS # #

19.06.2019 12:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-02 11:16       aktualizacja: 2018-10-02 11:56       WIADOMOŚCI
  A A A

PIT co miesiąc. MF: nie jest możliwe przekazywanie JST prognozowanych wpływów z PIT na inne okresy niż rok

PIT co miesiąc. MF: nie jest możliwe przekazywanie JST prognozowanych wpływów z PIT na inne okresy niż rok
Fot. PAP/W.Pacewicz
Gminy powinny co miesiąc dostawać z MF informację o planowanych udziałach w podatku PIT - uważają posłanki Izabela Leszczyna i Bożena Szydłowska z PO.

Parlamentarzystki skierowały do resortu finansów interpelację, w której zwróciły uwagę, że JST nie są informowane o bieżącej realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i nie mają informacji na temat wysokości środków należnych im za dany okres. Dopiero po zakończeniu roku budżetowego minister finansów przedstawia informację o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów w PIT za miniony rok.  

„Brak bieżącej informacji - biorąc pod uwagę podnoszoną często przez samorządy niestabilność wpływów - jest znacznym utrudnieniem w planowaniu i realizowaniu budżetów" - podkreśliły posłanki pytając przy tym, czy resort mógłby informować samorządy o wysokości należnych im udziałów w podatku PIT w cyklach miesięcznych.

W odpowiedzi wiceminister finansów Leszek Skiba przypomniał, że samorządy otrzymują w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, na rachunki bankowe raty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w wysokości należnej za miesiąc poprzedni, a więc posiadają wiedzę o wysokości dochodów uzyskanych z tego tytułu.

Wiceminister wskazał przy tym, że wysokość poszczególnych rat uzależniona jest od wielkości wpływów z tego podatku za poprzedni miesiąc.

Zauważył przy tym, że realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT nie przebiega w ciągu roku równomiernie, w jednakowych wielkościach miesięcznych. „Specyfiką podatku PIT jest to, iż wpływy z tego podatku w okresie pierwszego półrocza są niższe głównie ze względu na dokonywane zwroty nadpłat powstałych w roku poprzednim. W drugim półroczu wpływy z podatku PIT rosną, w związku z czym również raty dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z tego podatku są wyższe" - wyjaśnił Skiba.

Wiceszef MF zwrócił uwagę, że dochody JST z tytułu udziału we wpływach z PIT za poszczególne miesiące są realizowane w analogicznym stopniu, jak dochody budżetu państwa z tego tytułu. W przypadku, gdy wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej, zarówno budżet państwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego, uzyskują niższe dochody niż planowano, natomiast gdy dochody są wyższe od planowanych - pozostają dochodem jednostek samorządu terytorialnego.

„Mając na względzie, że dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, zaś ich realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, nie jest możliwe przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego prognozowanych wpływów na inne okresy niż rok, na który są planowane" - podsumował wiceminister.

Dochody z tytułu udziałów w PIT są znaczącym dochodem dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (JST). Budżet państwa każdego roku przekazuje danej JST informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaznaczając, że podane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, a sama JST może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu planu z tego tytułu w swoim budżecie.

Planowany w 2019 r. udział gmin we wpływach z PIT wyniesie 38,08 proc. i będzie wyższy niż w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego.

mp/
      
TAGI: FINANSE , PODATKI
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25