facebook RSS # #

19.06.2019 12:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-08 13:51       aktualizacja: 2018-10-08 13:55       WIADOMOŚCI
  A A A

PPP dla rozwoju. Najciekawsze samorządowe projekty partnerstwa publiczno-prywatnego

PPP dla rozwoju. Najciekawsze samorządowe projekty partnerstwa publiczno-prywatnego
Fot. UM Staszów
Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości i Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji – to jedne z najciekawszych w kraju samorządowych inwestycji, które będą realizowane w formule PPP.

Oba zostały zaprezentowane na zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konferencji pt. „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, która odbyła się 18 września w Warszawie.

Staszów to miasto, które do lat 90. XX w. stało przemysłem. Była tu fabryka odzieży Vistuli, a tuż obok, jeszcze na terenie miasta i gminy Staszów, kopalnia i zakład przetwórstwa siarki, w których pracowało kilka tysięcy osób. Fabryka Vistuli i kopalnia zostały zamknięte, a z dawnego wielkiego zakładu „Siarkopolu” został tylko jego kadłubek.

Dla miasta oznaczało to olbrzymie problemy. Miało im zaradzić utworzenie na terenie gminy podstrefy Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto powołało spółkę, która zarządza tą podstrefą. Spółce udaje się ściągać do niej inwestorów, powstają nowe miejsca pracy, ale to jednak wciąż za mało, by Staszów miał przed sobą spokojną przyszłość. Dość powiedzieć, że znalazł się na przygotowanej przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z PAN - na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - liście miast średniej wielkości, zagrożonych regresem lub stagnacją społeczno-gospodarczą (na tej liście znalazł się także Tarnów).

By temu zaradzić, władze miasta stworzyły m.in. koncepcję Staszowskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości ma być jego częścią, współtworzyć „wielofunkcyjny obszar aktywności gospodarczej”, w tym inkubator przedsiębiorczości. Ów inkubator będzie funkcjonował na terenie staszowskiej podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, więc firmom w nim funkcjonującym będą przysługiwały atrakcyjne zwolnienia podatkowe.

Miejsce dla tak pozyskiwanych firm i inwestorów ma znaleźć się w nowo wybudowanych w tym celu budynkach lub przebudowanych pod tym kątem istniejących obiektów publicznych.

Do realizacji całego projektu miasto powołało spółkę Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości, która ma „wspierać tworzenie nowych i rozwój istniejących działalności gospodarczych”. Spółka zajmie się między innymi „zarządzaniem i obrotem nieruchomościami, doradztwem biznesowym, organizacją targów i wystaw wyszukiwaniem miejsc pracy oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej”. O tym jednak, jak dokładnie będzie wyglądać sposób funkcjonowania Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości, mają współdecydować zewnętrzni doradcy oraz partnerzy projektu z sektora prywatnego, którzy określą kierunki jego rozwoju.

Przedsięwzięcie zostało w czerwcu 2018 r. objęte kompleksowym wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. To wsparcie obejmuje m.in. doradztwo prawne i ekonomiczne przy realizacji projektu, a także przeprowadzenie testu rynku, szkoleń i warsztatów. Pieniądze, które otrzyma gmina z ministerstwa, mają m.in. pokryć koszty procedury znalezienia partnera prywatnego do realizacji projektu oraz wynajęcia zewnętrznego doradcy, który zapewnia „bieżące wsparcie” i „konsultuje modele realizacji przedsięwzięcia z potencjalnymi partnerami prywatnymi w ramach testu rynku”.

Staszowski projekt jest już dość zaawansowany. Obecnie trwają dotyczące go analizy prawno-ekonomiczne oraz „test rynku potencjalnych inwestorów”, czyli sprawdzanie, czy znalazłyby się firmy, zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu.

Teraz pora na Tarnów. Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji (TGIS) to nazwa obiektu, który na 20 tys. metrach kwadratowych ma pomieścić Tarnowski Park Doświadczeń, nowoczesną bibliotekę (mediatekę), park przemysłowo-technologiczny - Centrum Praktyk i Modelowania i Implementacji, Centrum Usług Wspólnych dla mieszkańców Tarnowa i ościennych gmin (centrum informatyczne, które będzie obsługiwało ponad 20 jednostek samorządu terytorialnego). Cała inwestycja ma kosztować ponad 100 mln zł, a jej ostateczny kształt rozstrzygnie się w negocjacjach z wybranym przez miasto partnerem prywatnym.

Centrum Usług Wspólnych ma zajmować się przechowywaniem i wymianą danych pomiędzy instytucjami samorządowymi w subregionie tarnowskim, Centrum Praktyk, Modelowania i Implementacji będzie skupiać praktyków i projektantów z dziedziny IT (wyposażone w laboratoria pomiarowe będzie świadczyć m.in. usługi prototypowania), a w Tarnowskim Parku Doświadczeń uczniowie, studenci oraz dorośli będą mogli zgłębiać tajniki techniki poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

TGIS mają być platformą łączącą świat nauki ze światem gospodarki, miejscem, które połączy działania samorządu, nauki i biznesu. Jednym z jego głównych założeń jest utworzenie kuźni kadr dla nowych dziedzin gospodarki (np. mechatroników) we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie i krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą.

- Tarnów to miasto, które liczy około 100 tys. mieszkańców, a aglomeracja tarnowska – 300 tys. osób – mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa. – O dalszym rozwoju naszego miasta i jakości życia w nim, jakości lokalnej gospodarki, zdecyduje kapitał ludzki. Dziś nie wystarczą już studia i dobra edukacja formalna, ale potrzebne są m.in. kompetencje cyfrowe. Stąd bierze się nasze przedsięwzięcie.

Tarnów chce je realizować przy użyciu partnerstwa publiczno-prywatnego z kilku powodów. – Analiza wykonana przez firmę doradczą wykazała w tym przypadku większą atrakcyjność i efektywność modelu PPP – mówi Roman Ciepiela. – Ważna jest też kompleksowość realizacji, przeniesienie znacznej części ryzyk związanych z realizacją na jeden podmiot. PPP daje nam też większą możliwość oceny ryzyka, jego parametryzację.

Dla władz Tarnowa istotne jest też m.in. to, że takie przedsięwzięcie prowadzone przy użyciu PPP w mniejszym stopniu obciąży wskaźnik zadłużenia miasta niż w przypadku tradycyjnej realizacji (przetarg na wykonawcę). Znaczenie miała też „długoterminowa gwarancja należytego wykonania umowy i eksploatacji”.

Przygotowania są już bardzo zaawansowane. We wrześniu miasto otworzyło ofert firm, które są zainteresowane realizacją wespół z miastem tego przedsięwzięcia. Z siedmiu firm, które się zgłosiły, miasto wybierze trzy do tzw. dialogu konkurencyjnego. Podpisanie umowy z wybranym partnerem prywatnym planowane jest na listopad przyszłego roku.

Jacek Krzemiński
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25