facebook RSS # #

26.03.2019 22:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-22 14:55       aktualizacja: 2018-10-22 15:17       WIADOMOŚCI
  A A A

Oscary rozdane. Wybrano laureatów XXI edycji Nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej Samorządowym Oscarem

Oscary rozdane. Wybrano laureatów XXI edycji Nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej Samorządowym Oscarem
Fot. M.Szpądrowski/Liga Krajowa
Minister rozwoju Jerzy Kwieciński; Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady; Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP i Antoni Karlak, wójt gminy Jabłonka - to niektórzy z laureatów tegorocznej edycji Nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej też Samorządowym Oscarem.  

W niedzielę 21 października 2018 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia po raz XXI Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2018 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:


 1.      Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju - za działania na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania środków unijnych i zmniejszenia dysproporcji między regionami

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:


 1.      Andrzej Matusiak - Dyrektor Stołecznej Estrady - za wybitne osiągnięcia w zakresie współtworzenia i organizacji wydarzeń kulturalnych rangi krajowej i międzynarodowej. 
 2.      Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP - za koordynowanie projektów wspierających rozwój społeczno-gospodarczy samorządu terytorialnego oraz skuteczną reprezentację interesów społeczności lokalnych.  

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:


 1.      Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka - za działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz zachowania orawskiego dziedzictwa kulturowego
 2.      Tomasz Kucharski - Wójt Gminy Olsztyn - za działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i kultury jurajskiego Olsztyna
 3.      Janina Kwiecień - Starosta kartuski - za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 5 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymali:


 1.      Adam Jaskulski - Wójt Gminy Świdnica - za działania na rzecz stworzenia lepszych warunków funkcjonowania i rozwoju edukacji oraz służby zdrowia
 2.    Roman Kaczmarczyk - Burmistrz Lądka-Zdroju - za inicjowanie działań w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, w szczególności energii geotermalnej
 3.    Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego - za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa małopolskiego
 4.      Andrzej Płonka - Starosta bielski - za inicjowanie i wspieranie działań na rzecz przedsiębiorczości, w tym Bielskiego Parku Technologicznego i Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej 5.      Dariusz Reśko - Burmistrz Krynicy-Zdroju - za działania na rzecz społeczności lokalnej Perły Polskich Uzdrowisk.

Przedstawicielka Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Danuta Wawrzynkiewicz, członek Narodowej Rady Rozwoju, odczytała list Pana Prezydenta do uczestników uroczystości. Prezydent wyraził uznanie i podkreślił zasługi samorządu terytorialnego oraz złożył serdeczne gratulacje laureatom, podkreślając ich dokonania.

Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny, odczytał list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego do uczestników uroczystości, w którym podkreślił, że samorządowcy swoją pracą czynnie uczestniczą w budowaniu potencjału Rzeczypospolitej.

Tegoroczną XXI edycję uroczystości uświetnił koncert znakomitego wirtuoza akordeonu Marcina Wyrostka i jego TRIO, w którym wystąpią ponadto Krzysztof Nowakowski i Piotr Zaufal.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna", promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi - Grzegorza Palkę.

Kapitule Nagrody im. Grzegorza Palki przewodniczył Tadeusz Wrona Przewodniczący Ligi Krajowej. Współorganizacja i wsparcie: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego; Patronaty i wsparcie: ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasto Łódź.

Patronat medialny nad uroczystością objęli m.in. TVP INFO, Polskie Radio S. A. i Serwis Samorządowy PAP.mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25