facebook RSS # #

19.11.2019 15:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-25 15:55       aktualizacja: 2018-10-27 18:56       WIADOMOŚCI
  A A A

Poślizg na starcie. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast poczekają na ślubowanie

Poślizg na starcie. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast poczekają na ślubowanie
Fot.PAP/R.Guz
Nowo wybrani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast złożą ślubowanie po upływie ustawowego terminu, między 19 i 23 listopada – wynika z instrukcji, którą PKW wysłała do komisarzy wyborczych.

Wątpliwości strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) związane ze zwołaniem sesji rady gminy, na której nowo wybrany wójt złoży ślubowanie, pojawiły się po zmianie ustawy o samorządzie gminnym przy okazji prac nad specustawą dotyczącą zniesienia gminy Ostrowice.

Wtedy w ustawie pojawił się zapis, że pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy komisarz wyborczy zwołuje w ciągu siedmiu dni po upływie kadencji rady, a nie jak dotychczas - w ciągu siedmiu dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów. Zapis, który obowiązywał przed nowelizacją, był tożsamy z przepisem ustawy dotyczącym ślubowania wójta.

Dodatkowo, zgodnie z wcześniejszym brzmieniem Kodeksu wyborczego, wybory samorządowe odbywały się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Zgodnie ze znowelizowanym w styczniu br. brzmieniem Kodeksu, datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na siedem dni przed upływem kadencji rad. W tym roku wybory odbyły się w najwcześniejszym możliwym terminie, przez co kadencje "nałożyły się na siebie".

W piśmie skierowanym do komisarzy wyborczych, do którego dotarł Serwis Samorządowy PAP, Państwowa Komisja Wyborcza ocenia, że obecnie ślubowanie wójta w terminie przewidzianym przez ustawę o samorządzie gminnym, czyli w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów, "jest niemożliwe".

"Z uwagi na to, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy, zwołanie w tym terminie (siedmiu dni od ogłoszenia wyników – PAP) sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest niemożliwe " – zaznaczyła PKW.

Jednocześnie zobowiązała komisarzy wyborczych do uwzględnienia ślubowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady, która powinna się odbyć między 19 i 23 listopada.

PKW zwraca uwagę, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w celu złożenia przez wójta ślubowania komisarz wyborczy powinien zwołać sesję rady na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju. Termin siedmiu dni już biegnie, ponieważ wyniki pojawiły się w nocy ze środy na czwartek.

Tymczasem zgodnie z art. 20 ust. 2 tej samej ustawy, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni po upływie kadencji dotychczasowej rady, która upływa 16 listopada.

Z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania następuje objęcie przez wójta obowiązków.

W niedzielę wybraliśmy 1826 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; w 649 miastach i gminach potrzebna będzie II tura, a w dwóch gminach włodarzy wyłonią rady gmin - poinformował przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński ogłaszając oficjalne, zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybieraliśmy łącznie 2477 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, czyli o jednego mniej niż obecnie (o jednego mniej niż obecnie w związku z likwidacją gminy Ostrowice). Druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada.

kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 14 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-31 13:50:57
infor: drogi obywatelu RP niestety nie zwleka
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2070
 
2018-10-31 08:39:20
ja.obywatel.RP: To, co ogłosiło PKW na konferencji, ani wyniki dostepne na stronie wybory2018 absolutnie nie może być uznane za ogłoszenie zbiorczych wyników wyborów. Kodeks wyborczy wyraźnie stanowi, że -cyt.
Art. 477. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zbiorcze wyniki wyborów wójtów na obszarze kraju.
Aby nie być w zgodzie ze sprzecznymi przepisami (uchwalonymi z inicjatywy "małego Kazia"), PKW zwleka z ogłoszeniem tych wyników w Dzienniku Ustaw.
 
2018-10-29 22:25:17
obwodowy: jagodzianka, tylko, że przepis ustawy dotyczy pierwszej sesji nowej rady. A rzecz w tym, że w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyborów ma być sesja z celu zaprzysiężenia wójta. Więc w tej sprawie ustawa nie pozwala czekać do 16 listopada.
 
2018-10-29 07:52:47
jagodzianka: specustawa dotycząca likwidacji Ostrowic zmieniła ustawę o samorządzie gminnym. Pierwsza sesja jest zwoływana już nie w ciągu 7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów, ale w ciągu 7 dni po upływie kadencji starej rady, czyli po 16 listopada.
 
2018-10-27 22:55:54
Urvan: Jest gdzieś w internecie to pismo?
 
2018-10-27 22:54:19
urz.wyb.: Zbiorcze są po pierwszej turze. Po drugiej są tylko wyniki z drugiej tury.
 
2018-10-26 12:12:32
OldestWoman: Ale jakie to są zbiorcze wyniki wyborów, kiedy nie odbyło się jeszcze ponowne głosowanie? Zbiorcze będą dopiero wtedy, gdy wybrani zostaną wszyscy P/B/W, czyż nie?
 
2018-10-26 10:58:58
Anka: A jaki termin do składania oświadczeń majątkowych mają wójtowe wybrani w I turze ?
 
2018-10-26 09:57:18
osoba zapewniajaca obslugę administracyjną GKW: Pani Wójtowo! PKW po prostu tak ma! W sprawach wyborczych też potrafiła bez zbadania stanu faktycznego i bez żadnej postawy prawnej, wbrew przepisom kodeksu wyborczego (fakt - dość zawiłym) nakazać komisarzowi wyborczemu uchylenie uchwały gminnej komisji wyborczej i zastosowanie procedury przewidzianej w tymże kodeksie do zupełnie innych sytuacji. Z organami wyborczymi się nie dyskutuje, bo one wiedzą lepiej...
 
2018-10-26 08:44:30
Eric: Trzeba zmienić zapis ustawy, że kadencja poprzedniej rady upływa z dniem ogłoszenia kolejnych wyborów samorządowych, bo te terminy są ruchome.
 
2018-10-26 08:28:09
om: Tak, bardzo podoba mi się wymowa listu podpisanego przez przewodniczącego PKW, w którym pisze on, że zgodnie z art. ustawy ktoś ma obowiązek coś zrobić, ale w związku z innym artykułem innej ustawy jest to niemożliwe :) I przynajmniej następuje jasna wykładnia, która ustawa jest ważniejsza, ale chyba jednak są to kompetencje prawodawcy...
 
2018-10-26 08:20:54
Sekretarz: Obawiam się że bałagan prawny zafundowany nam przez „Prawych i Sprawiedliwych” będziemy sprzątali przez wiele lat. Co można myśleć o państwie, w którym instrukcje Państwowej Komisji Wyborczej (nawet nie uchwały) muszą rozstrzygać który przepis kodeksu wyborczego jest ważny i należy go stosować, a który należy przemilczeć.
 
2018-10-26 08:05:01
chris: No właśnie ciekawe czy ta instrukcja to uchwała PKW czy jedynie luźna sugestia typu, "rządzący dali ciała, trzeba jakoś wybrnąć"...
 
2018-10-25 23:36:35
wójtowa: Ciekawa jestem jaka jest podstawa prawna takiego pisma. Co pozwala PKW łamać przepis ustawowy nakazujący zwołać sesję w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
Można prosić link do pisma?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25