facebook RSS # #

23.03.2019 16:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-02 11:16       aktualizacja: 2018-11-02 11:19       WIADOMOŚCI
  A A A

Ostrożnie z PESEL. UODO: oznaczanie stron postępowania administracyjnego numerem PESEL - bezprawne

Ostrożnie z PESEL. UODO: oznaczanie stron postępowania administracyjnego numerem PESEL - bezprawne
Fot. PAP/R.Guz
Wydając decyzję administracyjną organ nie może oznaczać strony postępowania numerem PESEL; takie działanie jest niezgodne z prawem - przestrzega Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyjątek stanowią postępowania egzekucyjne.

Jak przypomina UODO, organy administracji publicznej, które rozstrzygają indywidualne sprawy, wydając decyzje administracyjne, muszą postępować zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, który wskazuje, że jednym z obligatoryjnych składników decyzji administracyjnej jest oznaczenie strony lub stron postępowania.

Oznacza to, że dla prawidłowości postępowania prowadzonego przez właściwy organ administracji publicznej niezbędne jest zindywidualizowanie wszystkich stron poprzez wskazanie ich danych osobowych. W tym celu wystarczające jest wskazanie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania - podkreśla UODO.

"W związku ze zdarzającymi się przypadkami oznaczania stron postępowania administracyjnego nie tylko imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania, ale również numerem PESEL, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że takie działanie jest niezgodne z prawem" - przestrzega urząd.

Prezes UODO wyjaśnia, że wykorzystywanie na te potrzeby numeru PESEL jest niezgodne z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

"Numer PESEL to bowiem krajowy numer identyfikacyjny, który powinien podlegać szczególnej ochronie (art. 87 RODO). Jego używanie na potrzeby oznaczenia strony postępowania administracyjnego jest nadmiarowe i niezgodne z zasadą minimalizacji danych wyrażoną w art. 5 ust. 1 lit. c 1 RODO" - wskazano w stanowisku UODO.

Wyjątkiem jest tu postępowanie egzekucyjne. Jeśli bowiem podanie numeru PESEL wynika wprost z przepisów prawa, to wówczas spełniona jest przesłanka legalizująca jego przetwarzanie.

"Tak jest w przypadku zamieszczania numeru PESEL w tytule wykonawczym w przypadku prowadzenia przez organ administracji postępowania egzekucyjnego. Stanowi o tym art. 27 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zatem dopiero na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego uzasadnione jest wskazanie numeru PESEL strony postępowania" - wyjaśnia UODO.

js/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-11-05 15:02:15
admin: wiadomo PESEL pod szczególną ochroną ale co zrobić w podobnej sytuacji jak pracownik samorządowy sytuacja z życia:
w jednym domu (jeden numer) mieszka dwóch braci ze swoimi żonami obie mają to samo imię i oczywiście nazwisko, jaka propozycja rozróżnienia obu Pań? Różni je: PESEL(w tym data urodzenia), nazwisko rodowe (ojcowie również noszą takie samo imię). Jakieś propozycje, jak adresować pisma lub oznaczyć strony? Pani X żona Pana Y i Pani X żona Pana Z czy Pani X nazwisko rodowe A, Pani X nazwisko rodowe B?
 
2018-11-05 11:35:09
pracownik samorządowy: W jaki sposób organ administracyjny będzie w stanie jednoznacznie oznaczyć stronę w przypadku gdy np. ojciec i syn o tym samym imieniu i nazwisku mieszka pod tym samym adresem. Za każdym razem pytać się czy nie zachodzi taka sytuacja - Adam1 Adam2 ? A poza tym w takim przypadku też zachodzi nieprawne przetwarzanie danych, ponieważ jedna z tych osób ie jest stroną postępowania
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25