facebook RSS # #

19.02.2020 11:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-06 14:41       aktualizacja: 2018-11-06 15:21       WIADOMOŚCI
  A A A

Radni gmin. Publikujemy nazwiska wszystkich 39 524 radnych 2477 gmin

Radni gmin. Publikujemy nazwiska wszystkich 39 524 radnych 2477 gmin
Fot. PAP/Jacek Bednarczyk
Publikujemy nazwiska wszystkich 39 524 radnych gmin wybranych 21 października. Najstarsi radni tego szczebla skończyli 83 lata, najmłodsi w tym roku wkroczyli w pełnoletność.

Kandydować na radnego w danej gminie może osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. W skali kraju radnych 18-latków jest w sumie 11. Natomiast najstarsi radni w Polsce ukończyli 83 lata. Są to radni PiS w Radomiu i Turku: Mirosław Rejczak i Janina Kolęda. Średnia wieku radnego gminy wybranego na kadencję 2018-2023 to niemal 49 lat.

W gminach do obsadzenia było 39 526 mandatów, o które ubiegało się ponad 133 tys. kandydatów. Średnio na jeden mandat przypadły więc trzy osoby. Wśród kandydatów na radnych było 75 724 kobiet (41 proc.) oraz 109 043 mężczyzn – (59 proc.). Najstarszy z nich miał 92 lata.

Nie wszędzie walka była zacięta. W 3 058 okręgach jednomandatowych w 888 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców kandydat był tylko jeden.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do rady zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych terytorialna komisja wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.

W 14 gminach wszystkie mandaty w radzie zostały obsadzone bez głosowania, gdyż liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów do obsadzenia. Chodzi o gminy: Pęcław (woj. dolnośląskie), Dragacz (woj. kujawsko-pomorskie) , Tarnawatka (woj. lubelskie), Iłowa (woj. lubuskie), Korczew (woj. mazowieckie), Leśnica (woj. opolskie), Czarna (woj. podkarpackie), Jasienica Rosielna (woj. podkarpackie), Bakałarzewo (woj. podlaskie), Suszec (woj. śląskie), Krzanowice (woj. śląskie), Kowale Oleckie (woj. warmińsko-mazurskie), Przedecz (wielkopolskie) oraz miasto Wisłę (śląskie).

Natomiast w dwóch okręgach nie zarejestrowano żadnego kandydata - w gminie Turawa w woj. opolskim oraz w gminie Brzeżno w woj. zachodniopomorskim.

Łącznie wybieraliśmy radnych w ponad 33 tys. okręgów wyborczych, w tym w ponad 32 tys. jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców.

W związku z likwidacją Ostrowic (woj. zachodniopomorskie), które na mocy specustawy 1 stycznia przyszłego roku zniknie z mapy administracyjnej kraju, w gminie nie przeprowadzono głosowania.

Liczba radnych w radzie gminy zależy od liczby mieszkańców danej gminy. W gminach do 20 tys. mieszkańców wybieraliśmy 15 radnych. W gminach do 50 tys. mieszkańców rada gminy składa się z 21, a w gminach do 100 tys. mieszkańców 23 radnych. W gminach do 200 tys. mieszkańców w radzie gminy zasiada 25 radnych oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców (nie więcej jednak niż 45 radnych). Wyjątek stanowi Rada m. st. Warszawy, która liczy 60 radnych.

Do kompetencji rady gminy należą co do zasady wszystkie sprawy, które są w zakresie działania gminy (o ile ustawy nie stanowią inaczej). Do kompetencji rady gminy należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, ustalanie wynagrodzenia wójta (burmistrza prezydenta), ustalanie kierunków jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Ponadto rada gminy powołuje i odwołuje skarbnika gminy na wniosek wójta, uchwala budżet gminy, rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium z tego tytułu. Kadencja rady gminy w myśl znowelizowanych przepisów trwa 5 lat.

kic/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-06-13 17:14:32
Sławomir Nałęcz: Tyle słów w tym tekście, a nie można znaleźć najprostszej informacji jaki był odsetek kobiet (lub mężczyzn) wśród wybranych radnych. Czy ja mam to sobie sam wyliczyć na tych 39,5 tys. nazwisk?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25