" /> Serwis Samorządowy PAP
facebook RSS # #

22.03.2019 08:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-07 13:05       aktualizacja: 2018-11-07 14:18       WIADOMOŚCI
  A A A

Pieniądze czy urlop. PIP: ekwiwalent przysługuje wójtowi nawet po ponownym wyborze

Pieniądze czy urlop. PIP: ekwiwalent przysługuje wójtowi nawet po ponownym wyborze
Fot. Fotolia
Także w przypadku ponownego wybrania na to samo stanowisko na kolejną kadencję pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – wynika ze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

Według PIP zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty ekwiwalentu byłoby możliwe pod warunkiem zawarcia z pracownikiem stosownego porozumienia.

Na pytanie PAP, czy tylko obchodzącemu ze stanowiska wójtowi przysługuje ekwiwalent, Państwowa Inspekcja Pracy odpowiedziała, że zakończenie poprzedniej kadencji i rozpoczęcie nowej łączy się z rozwiązaniem dotychczasowego stosunku pracy i nawiązaniem nowego.

"Dla powstania roszczenia pracownika o wypłatę ekwiwalentu nie ma więc znaczenia, czy dana osoba zostanie ponownie wybrana na stanowisko na kolejną kadencję. Także w takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent" – zaznaczyła PIP.

Inspektorzy podkreślili jednocześnie, że zgodnie z art. 171 § 3 Kodeksu pracy pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę. Dotyczy to umów zawartych z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

"Wydaje się, że na zasadzie analogii, powyższy przepis mógłby mieć zastosowanie także do stosunków pracy nawiązanych na podstawie wyboru, co oznacza, że w przypadku ponownego wyboru na to samo stanowisko w tej samej gminie i zatrudnienia w tym samym urzędzie, możliwe byłoby zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia z pracownikiem" - oceniła PIP.

Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Przepis ten stosuje się również do pracowników samorządowych, których stosunek pracy powstał na podstawie wyboru lub powołania i trwał przez okres kadencji.

Jak informowała PIP na początku października, ponad dwie trzecie skontrolowanych marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów i ich zastępców miało zaległości urlopowe. Rekordzista uzbierał przez cztery lata 104 dni zaległego urlopu.

kic/ woj/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-11-08 17:11:33
ivo: Rozwiązanie stosunku pracy z burmistrzem następuje z upływem kadencji, tj. 16 listopada 2018r. a nawiązanie nowego dopiero po złożeniu przez niego ślubowania podczas pierwszej sesji nowej rady.
 
2018-11-08 14:46:29
samorządowiec: Wójt, prezydent lub starosta jeśli ma niewykorzystany urlop na koniec kadencji powinien być ukarany grzywną w wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i skończyły by się zaległości urlopowe.
 
2018-11-08 08:13:20
om: Zamiast obwiniać wójtów, zmienić bezsensowne prawo.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25