facebook RSS # #

25.05.2019 02:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-09 11:43       aktualizacja: 2018-11-09 11:45       WIADOMOŚCI
  A A A

Sejm uchwalił. Większa subwencja na kształcenie zawodowe

Sejm uchwalił. Większa subwencja na kształcenie zawodowe
Fot.PAP/G.Michałowski
Samorządy otrzymają większą subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących się w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy - zakładają, znowelizowane w piątek przez Sejm, przepisy ustaw oświatowych.

Preferowane zawody będą pochodzić z prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Prognoza ta będzie określana przez ministra edukacji narodowej w obwieszczeniu. 

Wprowadzono też nowe kryterium do podziału subwencji oświatowej, polegające na zróżnicowaniu kwot przypadających na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

W myśl nowelizacji uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, od 1 września przyszłego roku, będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego.
Obecnie egzamin zawodowy nie jest obowiązkowy, więc przystępuje do niego tylko 45 proc. uczniów kończących technika.

Na podstawie umowy z pracodawcą uczniowie branżowej szkoły I stopnia i uczniowie technikum będą mogli realizować staż uczniowski. Koszty świadczeń pieniężnych, które uczeń otrzyma podczas stażu, zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu.

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane z prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie działalności usługowej. Celem jest umożliwienie szkołom gromadzenia dochodów uzyskiwanych w ramach praktycznego kształcenia zawodowego (np. za usługi gastronomiczne, mechaniczne, fryzjerskie itp.) i sfinansowania z nich wydatków bieżących, w szczególności kosztów pomocy dydaktycznych, sprzętu, materiałów na potrzeby szkoły lub placówki. Na tych wydzielonych rachunkach gromadzone będą też pieniądze z zapisów i darowizn na kształcenie zawodowe.

Nowe przepisy przewidują też obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wymiar pensum nauczycieli kształcenia zawodowego ujednolicono do 20 godzin tygodniowo.

Nowe przepisy mają ściślej powiązać edukację z rynkiem pracy. Z badania realizowanego w przedsiębiorstwach w Europie, prowadzonego przez Eurostat i GUS, wynika, że w roku 2015 jedynie 7,5 proc. przedsiębiorstw w Polsce zatrudniających 10 i więcej pracowników prowadziło wstępne szkolenie zawodowe. Średnia unijna to 30,5 proc., a w Niemczech szkolenia prowadzi blisko 2/3 firm, w Holandii - ponad połowa. Polska jest też na ostatnim miejscu w UE pod względem liczby dużych firm (powyżej 250 pracowników) prowdzących szkolenia zawodowe.

woj/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-11-15 08:04:49
mireko66: Niestety w ustawie podtrzymano niezgodny z prawem zapis:

"art. 44 pkt 30) w art. 52 w ust. 3 wyrazy „za godzinę zajęć” zastępuje się wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego”;"
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25