facebook RSS # #

25.05.2019 02:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-20 11:37       aktualizacja: 2018-11-20 11:41       WIADOMOŚCI
  A A A

Skargi na uchwały. RPO zaskarżył uchwały rad miast ws. zasad najmu

Skargi na uchwały. RPO zaskarżył uchwały rad miast ws. zasad najmu
Fot. Fotolia
Zapisy uchwał rad miast w Skarżysku-Kamiennej i Jaworznie dotyczące najmu lokali gminnych są niezgodne z ustawą o ochronie lokatorów oraz konstytucyjną zasadą legalizmu - uznał Rzecznik Praw Obywatelskich i zaskarżył regulacje do sądów administracyjnych.

Skarżysko-Kamiennna

W Skarżysku-Kamiennej rada miasta w 2016 r. określiła w uchwale zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy. Jeden z nich głosi, że do najmu lokalu mieszkalnego uprawnione są osoby będące członkami wspólnoty samorządowej gminy, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu lub budynku mieszkalnego oraz w ostatnich 10 latach nie zbyły swych prawa do takiego lokalu lub budynku.

"Za niedopuszczalny należy uznać zapis uzależniający pomoc mieszkaniową - inną niż lokal socjalny - od braku tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego. A ten zapis uchwały odnosi się do lokali innych niż socjalne, przez co jest niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem" - podnosi RPO, który zaskarżył przepisy uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

W ocenie RPO, nieuprawiony jest też warunek niezbycia przez 10 lat prawa do lokalu lub budynku. "Zapis ten nie uwzględnia faktu, że mogło to być konsekwencją np. rozwodu i związanego z nim podziału majątku małżonków. Rozwiązanie to pozbawia określoną grupę mieszkańców możliwości ubiegania się o lokal komunalny, a ponadto różnicuje sytuacje prawną mieszkańców gminy, co jest  sprzeczne z zasadą równości (art. 32 Konstytucji RP)" - uznał RPO.

Zastrzeżenia Rzecznika budzi także zapis, że dwie odmowy przyjęcia wskazanego lokalu mieszkalnego lub socjalnego powodują skreślenie z wykazu i niemożność ubiegania się o najem. Nie określono, czy chodzi tu o odmowę uzasadnioną, czy też bezzasadną. Ponadto przepis nie zawiera żadnych kryteriów, na których podstawie można byłoby stwierdzić, że określona sytuacja życiowa, uzasadniałaby pozostawienie na liście oczekujących - mimo dwukrotnej odmowy.

RPO podkreśla, że skutek taki nastąpi także wtedy, gdy zaproponowane lokale nie będą spełniały warunków ustawowych. "Osoba oczekująca  z obawy przed skreśleniem z wykazu będzie przymuszona do zaakceptowania niezgodnych z prawem warunków mieszkaniowych (np. zły stan techniczny), albo nieodpowiednich w jej szczególnej sytuacji życiowej (np. niepełnosprawności)" - alarmuje Rzecznik.

RPO podważa też inny zapis uchwały - że nie zasiedlenie lokalu w terminie 30 dni od podpisania umowy najmu, będzie podstawą do jego wypowiedzenia. "Żaden przepis nie daje gminie takiego uprawnienia" - podkreśla Rzecznik.

Jaworzno

W 2011 r. Rada Miasta Jaworzno uchwaliła zasady wynajmu gminnych lokali. Przyjęto, że odmowa oferowanego lokalu mieszkalnego skutkuje przesunięciem na koniec listy oczekujących, a kolejna odmowa - skreśleniem z niej. W 2018 r. uchwałę zmieniono, dopisując, że skreślenie nastąpi po kolejnej "nieuzasadnionej" odmowie.

W ocenie RPO, zarówno nowe, jak i stare brzmienie tego zapisu jest sprzeczne z ustawą o ochronie praw lokatorów. "W wyniku odmowy dana osoba traci uprawnienie do lokalu komunalnego, mimo iż nie zachodzą żadne ustawowe podstawy do tego" - wskazuje Rzecznik. Według RPO, uzasadnieniem skreślenia z listy mogłaby być np. ponowna weryfikacja umieszczonych na niej osób pod kątem spełnienia przesłanek ustawowych co do uzyskania pomocy, jak dochód czy fakt zamieszkiwania na terenie gminy - nie zaś odmowa przyjęcia lokalu.

"Ponadto przepis nie zawiera kryteriów, na których podstawie można byłoby ocenić, kiedy dochodzi do odmowy nieuzasadnionej" - napisał RPO w skardze do WSA w Gliwicach.

js/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25