facebook RSS # #

19.05.2019 09:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-29 09:43       aktualizacja: 2018-11-29 12:44       WIADOMOŚCI
  A A A

Rozbudują ePUAP. MC pracuje nad modułem ePUAP dotyczącym rejestru wyborców

Rozbudują ePUAP. MC pracuje nad modułem ePUAP dotyczącym rejestru wyborców
Fot. Fotolia
Ministerstwo Cyfryzacji podjęło prace nad nowym modułem systemu ePUAP, który umożliwi srawdzanie online stanu realizacji wniosku o wpis do rejestru wyborców.

„Wyciągając wnioski z zaistniałej sytuacji, Ministerstwo Cyfryzacji podjęło prace nad rozbudową systemu ePUAP o moduł umożliwiający sprawdzenie stanu sprawy przez użytkownika oraz nad rozwiązaniami, które ułatwią gminom analizę posiadanych danych" - zapowiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zagórski zapowiedział także, że jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i wyborami parlamentarnymi odbędzie się spotkanie z właścicielami biznesowymi procesu - MSWiA i Krajowym Biurem Wyborczym - w sprawie ewentualnego doprecyzowania procesów wspierających procedury wyborcze.

W ubiegłym tygodniu Adam Bodnar zwrócił się do resortu cyfryzacji o zajęcie stanowiska co do skuteczności i praktycznego działania usługi wyborczej on-line, mającej umożliwiać wpis do rejestru.

Wystąpienie RPO miało związek ze skargami wyborców, którzy nie mogli zagłosować podczas ostatnich wyborów samorządowych mimo iż złożyli przez system ePUAP wnioski o wpis do rejestru wyborców.

Zagórski przyznał, że również do ministerstwa wpłynęło kilkanaście skarg od obywateli na realizację ich wniosków o dopisanie do rejestru wyborców. W pierwszej kolejności dotyczyły one sytuacji, w których obywatele dowiadywali się o braku możliwości głosowania w lokalu wyborczym.

Według ministra wskazuje to na brak rozpatrzenia wniosku i kontaktu w sprawie ewentualnego uzupełnienia wniosków oraz o braku wydania decyzji pozytywnej lub odmownej. W tych przypadkach obywateli informowano o przysługujących im środkach odwoławczych.

Zdaniem szefa resortu cyfryzacji urzędy, które nie obsłużyły złożonych wniosków, wskazując na ich niekompletność, wprowadziły użytkowników w błąd (w kontekście brzmienia art. 19 Kodeksu wyborczego). Według Zagórskiego urzędy te nie sprostały wymogom elektronicznej administracji i Kodeksu Wyborczego, nie rozpatrzyły w ustawowym terminie wniosków złożonych drogą elektroniczną, nie poinformowały o tym obywateli, nie dając im szans na ewentualne przedłożenie dodatkowych dokumentów (w sytuacji gdy gmina zamierzała potwierdzić fakt zamieszkiwania na jej terenie właśnie w ten sposób), nie poinformowały obywateli o podjętych w ich sprawach decyzjach. Decyzje te były wydawane już po dniu wyborów, bez zachowania trzydniowego terminu.

Z danych resortu cyfryzacji wynika, że z e-usługi „Wpisz się do rejestru wyborców" i „Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego" na portalu obywatel.gov.pl  do 2 listopada 2018 r. skorzystały 47 752 osoby.  

Do 21 października 2018 r.  przez platformę ePUAP wniosek o wpis do rejestru wyborców złożyło zaś 46 551 osób. Z tego 43 205 osób złożyło wniosek w terminie gwarantującym jego rozpatrzenie  przed I turą wyborów samorządowych.


mp/    
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-12-04 14:24:54
zmg: Straszny ePUAP, obnażył głupotę tego przepisu z zamieszkaniem w kontekście procedury z dopisaniem do rejestru wyborców. Rozumiem, że w przypadku złożenia w takiej ilości i w takim czasie pism papierowych wszystkie urzędy dałby radę?
 
2018-11-30 11:37:46
obywatel i urzędnik: Wyborco ja również prosiłem o stosowny artykuł bezpośrednio po burzy wyborczej.
Przecież ktoś w końcu musi nagłośnić problem by coś się zmieniło! Czy samorządy mają kierować pozwy w obronie swoich interesów?
 
2018-11-30 10:33:57
wyborca: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późniejszymi zmianami/

"Rozdział 4
Obowiązek meldunkowy obywateli polskich
Art. 24. 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
2. Obowiązek meldunkowy polega na:
1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu"

Z linii orzeczniczej i literatury przedmiotu wynika, że zameldowanie jest formą rejestracji miejsca pobytu.
Nie można zatem lekceważyć przepisów ustawy o ewidencji ludności i tworzyć nowych definicji na potrzeby wyborów.
Poza tym, zgodnie z nauką, ogólnymi zasadami stosowania prawa, interpretacja przepisów prawa należy do tego, do kogo należy jego stanowienie.
W takim przypadku PKW i Minister Cyfryzacji powinni zwrócić się do ustawodawcy o ewentualną interpretacje i ujednolicenie definicji zamieszkania i zameldowania w kodeksie wyborczym.
Emocje wyborcze powinny już wygasnąć, a Minister Cyfryzacji powinien dostosować się do przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a nie odwrotnie.
Nie widzę żadnej wyższości kodeksu wyborczego nad ustawą o ewidencji ludności, a nawet przeciwnie, rejestr wyborców wprowadzony przepisami kodeksu wyborczego prowadzony jest na podstawie rejestru mieszkańców regulowanego przepisami ustawy o ewidencji ludności.
Dziesiątki tysięcy wniosków o dopisane do rejestru wyborców składanych w ostatnich dniach przed wyborami jest absurdem. To zwykła manipulacja. Dopisanie do rejestru wyborców z powodu innego niż przemeldowanie jest możliwe przez cały rok.

Proponuję, aby Redakcja Serwisu Samorząd PAP przedstawiła moje stanowisko w przedmiotowej sprawie Ministrowi Cyfryzacji i PKW. Myślę, że może powstać ciekawy artykuł, tym bardziej, że niektórym się wydaje, że jak nie ma adresu w dowodzie osobistym, to nie ma obowiązku meldunkowego.
 
2018-11-30 08:12:14
obywatel i urzędnik: Przepisy meldunkowe w Polsce obowiązują ale nikt ich nie bierze na poważnie! Dlaczego?! Żeby łatwiej się żyło nieuczciwym?
 
2018-11-29 14:07:34
realista: Zachowanie szefa resortu cyfryzacji jest skandaliczne, najwyższa pora, aby go "przeprogramować".

Resort cyfryzacji nastawiony jest na wysokie statystyki - liczy, liczby, liczby.
Czy urzędy przed wyborami miały zatrudnić dodatkowych pracowników na dopisywanie do rejestru wyborców?

A nie lepiej poinformować wyborców o obowiązku meldunkowym? Zameldowanie na pobyt stały powoduje dopisanie do rejestru wyborców "z urzędu", likwiduje fikcję meldunkową.

I jeszcze jedna refleksja, resort cyfryzacji przez 4 lata nie może zapanować nad COI i naprawić błędów w SRP zgłaszanych od 2015 r., a chce rozliczać samorządy z wydawania decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców.
A może minister cyfryzacji i PKW pomyślą nad tym, żeby do SRP dodać aplikację do prowadzenia rejestru wyborców.
 
2018-11-29 13:18:49
LAS: Kolejna klikologia dla urzędnika. I w czym niby ma to pomóc? Urzędnik zamiast załatwiać sprawę, będzie zaklikiwał statusy sprawy. Żenada.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25