facebook RSS # #

19.05.2019 09:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-30 12:23       aktualizacja: 2018-11-30 12:29       WIADOMOŚCI
  A A A

RPO kontra Nysa. Do NSA wpłynęła skarga kasacyjna na nyską uchwałę ws. parkowania

RPO kontra Nysa. Do NSA wpłynęła skarga kasacyjna na nyską uchwałę ws. parkowania
Fot.PAP/J.Kamiński
Miasto Nysa naruszyło zasadę równego traktowania, wprowadzając "winietę mieszkańca", która uprawnia do bezpłatnego parkowania - uznał Rzecznik Praw Obywatelskich i wniósł w tej sprawie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Chodzi o uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z 22 grudnia 2016. Stanowi ona, że bezpłatne parkowanie w płatnych strefach przysługuje ich mieszkańcom na podstawie „winiety mieszkańca". Podstawą wydania winiety jest przedstawienie: dowodu rejestracyjnego pojazdu z nazwiskiem właściciela lub współwłaścicieli albo konsumenckiej umowy leasingu, a także dokumentu poświadczającego zamieszkanie na terenie strefy.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, przy tak sformułowanych warunkach uprawnienia do winiety nie mają użytkujący pojazdy na podstawie innych niż umowa leasingu umów cywilnoprawnych (np. umowy najmu czy umowy użyczenia).

Zarzuty RPO odpiera Rada Miejska w Nysie. W jej ocenie, uchwała w żaden sposób nie określa, jakim tytułem prawnym do pojazdu ma legitymować się mieszkaniec ubiegający się o winietę. W związku z tym nie zawęża ona katalogu uprawnionych tylko do osób, które użytkują pojazdy jako właściciele lub leasingobiorcy.

Stanowisko nyskich radnych podzielił też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, gdzie pierwotnie zaskarżył uchwałę RPO. Sąd oddalił skargę Rzecznika uznając, że na podstawie uchwały winieta przysługuje każdemu mieszkańcowi - bez względu na tytuł prawny, jaki ma do pojazdu. Zdaniem sądu, analiza uchwały nie pozwala na stwierdzenie, że uprawnienie do winiety przysługuje tylko tym mieszkańcom, którzy użytkują lub posiadają pojazdy wyłącznie jako właściciele, współwłaściciele lub leasingobiorcy. Uchwała nie zawiera bowiem żadnych warunków co do danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

W tej sytuacji Rzecznik skierował skargę kasacyjną do NSA. W ocenie RPO, uchwała narusza wynikającą z art. 32 Konstytucji zasadę równego traktowania obywateli przez władze publiczne.

Zdaniem RPO, z uchwały wynika, że zerowa stawka opłaty przysługuje mieszkańcom strefy na podstawie „winiety mieszkańca", a nie na „na podstawie tytułu własności lub konsumenckiej umowy leasingu". A winieta jest wydawana po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu lub konsumenckiej umowy leasingu, która jest dowodem potwierdzającym tytuł prawny do pojazdu. Nieprzedstawienie któregoś z tych dokumentów może być zatem powodem odmowy wydania winiety.

"Gdyby intencją uchwały było przyznanie uprawnienia do zerowej stawki wszystkim mieszkańcom - bez względu na tytuł prawny do pojazdu - to zaskarżony przepis ograniczałby się do wskazania dwóch przesłanek tego uprawnienia: statusu mieszkańca strefy oraz posiadania pojazdu" - wskazuje RPO.

js/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-12-03 14:06:12
Kola: Bardzo łatwo spisać fikcyjną umowę najmu po to by korzystać z przywilejów dot. bezpłatnego parkowania. Taka furtka daje możliwość do nadużyć. Wystarczy, że osoba spoza SPP dogada się z mieszkańcem SPP, który nie ma samochodu i spisze umowę najmu pojazdu i może bezpłatnie korzystać z parkowania. Jeszcze tylko mieszkaniec musi wystąpić z wnioskiem o winietę na auto znajomego. Polacy wykorzystają każdą lukę i szansę. Więc powinno się raczej zawężać przywileje a nie je rozszerzać. Większość miast w Polsce ma takie same lub podobne rozwiązania jak w Nysie i nikt nie skarży się na uchwałę.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25