facebook RSS # #

23.08.2019 20:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-03 10:50       aktualizacja: 2018-12-03 11:43       WIADOMOŚCI
  A A A

Błędy w majątku. Wskazówki umożliwiające poprawne wypełnienie oświadczenia majątkowego

Błędy w majątku. Wskazówki umożliwiające poprawne wypełnienie oświadczenia majątkowego
Ze względu na pojawiające się trudności w wypełnianiu oświadczeń majątkowych urząd marszałkowski przedstawił wykaz najczęściej pojawiających się błędów i braków

Zgodnie z samorządowymi ustawami ustrojowymi, pierwsze oświadczenie należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia: złożenia ślubowania, wyboru, powołania na stanowisko zatrudnienia. W przypadku pierwszej deklaracji obowiązuje stan na dzień złożenia oświadczenia.

Według Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, błędem jest pozostawienie pustych rubryk, które powinny być uzupełnione zwrotem "nie dotyczy". "Należy pamiętać, aby każdy podpunkt, który Państwa nie dotyczy wypełnić właśnie tym zwrotem. Błędne jest wypełnienie oświadczenia poprzez zwroty takie jak np. +nie posiadam+, +nie jestem+ czy +nie prowadzę+" – napisano w instrukcji.

Jak podano, błędem jest również niedookreślenie przynależności składników majątkowych (zasobów pieniężnych, nieruchomości, mienia ruchomego, zobowiązań pieniężnych) do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową lub do majątku odrębnego. "Należy pamiętać, aby część A pkt I, II, IX, X oświadczenia majątkowego opatrzyć zapisem +małżeńska wspólność majątkowa+ lub +majątek odrębny+" – zauważa urząd marszałkowski.

Kolejną pomyłką, na którą wskazuje urząd, jest brak podkreślenia na pierwszej stronie oświadczenia majątkowego zapisu dotyczącego składników małżeńskiej wspólności majątkowej lub majątku odrębnego. "Zaznaczenie odpowiedniego zapisu jest źródłem informacji dla organu weryfikującego (dot. części A) " – podkreślono w instrukcji.

Według urzędu, należy też pamiętać o jednostkach walutowych (zł), za pomocą których wyrażana jest wartość, np. zasobów pieniężnych, nieruchomości czy dochodu (dot. części A pkt I-X). Ponadto należy pamiętać, by podać informacje, w jakiej części osoba składająca oświadczenie posiada udział (wielkość udziału) w danej nieruchomości (dot. części A pkt II).

"Należy wykazać wszystkie uzyskane dochody wraz ze wskazaniem źródła uzyskania dochodu (dot. części A pkt VIII)" – wyjaśniono.

Zgodnie z instrukcją, błędy dotyczące mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł dotyczą nie wykazania jako dochodu w części A pkt VIII, np. dochodu ze sprzedaży samochodów, w przypadku gdy został on sprzedany. Ponadto należy pamiętać, że jeśli od ostatniego momentu, w którym było składane oświadczenie majątkowe, wartość, np. samochodu spadła poniżej 10 000 zł, również należy go wykazać, opisując fakt spadku ceny.

Innym błędem jest brak podania wszystkich informacji o zaciągniętych zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł. "Należy pamiętać, aby wykazać, w związku z jakim zdarzeniem zostało zaciągnięte zobowiązanie, w jakiej wysokości i w jakim banku (lub wobec kogo, np. wobec konkretnej osoby). Należy także podać wartość początkową zobowiązania oraz wartość pozostałą do spłaty na dzień, na który są Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym (dot. części A pkt X)" – zaznaczono.

Zauważono też, że część B oświadczenia majątkowego, dotycząca miejsca położenia nieruchomości, odnosi się do części A pkt II, wobec czego w części B pkt 1 należy podać adres położenia domu, w pkt 2 wpisujemy adres położenia mieszkania, pkt 3 dotyczy adresu gospodarstwa rolnego, a pkt 4 dotyczy adresu innych nieruchomości.

Jak podkreślono w instrukcji, oświadczenie majątkowe należy wypełnić czytelnie i starannie. Jeśli oświadczenie wypełnione jest komputerowo, po wydrukowaniu go, należy zaparafować każdą stronę oświadczenia podpisując ostatnią.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-12-19 08:42:34
W.B.: Jakby samorządowcy wypełniali tak oświadczenia majątkowe jak wybrańcy narodu, (nie tylko Pan Jaki to jest fajny przykład nawet nazwiska nie można odczytać), ale dziesiątki innych, to nie wychodzili by z Izb skarbowych i prokuratur !!! ale im jakoś jak zwykle można więcej, przy zasadzie równości wszystkich wobec prawa. !!!!!!!
 
2018-12-04 12:16:40
bbb: Widać że mu się spieszyło :)
 
2018-12-04 09:10:27
BMK: W Sejmie i Senacie RP nikt tego nie pilnuje, szczególnie wybrańcom narodu przyda się nauka pisania oświadczeń majątkowych wszak oni to uchwalają. Weźmy pierwsze lepsze z brzegu oświadczenie milusińskiego Patryczka Jakiego proszę sobie zobaczyć jak wiceminister sprawiedliwości wypisuje tak ważny dokument http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/DF5AA009E6CC9B63C125827F006F535E/%24File/OSW83_132.pdf

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25