facebook RSS # #

26.05.2019 02:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-05 11:01       aktualizacja: 2018-12-05 11:07       WIADOMOŚCI
  A A A

Wadliwe uchwały. Wymaganie od podatnika oświadczenia, że jest świadom odpowiedzialności - bezprawne

Wadliwe uchwały. Wymaganie od podatnika oświadczenia, że jest świadom odpowiedzialności - bezprawne
Fot. Fotolia
Rada gminy nie może zobowiązać podatnika, by w deklaracjach podatkowych oświadczał, że jest świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych - uznał WSA w Bydgoszczy unieważniając kilkanaście uchwał rad miast i gmin z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.

W sumie 21 tożsamych przedmiotowo uchwał zaskarżyła do sądu Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Chodzi m.in. o uchwały Rad Miejskich: w Świeciu, Solcu Kujawskim, Sępólnie Krajeńskim, Kruszwicy oraz Rady Gmin: Bukowiec, Nowa Wieś Wielka czy Warlubie.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał dotąd 19 takich skarg, przychylając się do argumentacji prokuratury.

Jedno z ostatnich orzeczeń dotyczy uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie. Ta regulacja z 2 grudnia 2015 r. określała obowiązujące na terenie gminy wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. W załączonych do uchwały formularzach dla podatników zawarto wzory oświadczeń o treści: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością".

W ocenie prokuratury, wprowadzając takie oświadczenie rada miejska dopuściła się "istotnego naruszenia przepisów" ustaw o: samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, a także o podatku leśnym.

"Wprowadzenie do formularzy podatkowych zapisów zawierających oświadczenia podatnika o znajomości przepisów o odpowiedzialności karnoskarbowej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością odbyło się bowiem bez stosownego umocowania prawnego (tzw. upoważnienia ustawowego)" - argumentowała prokuratura.

Ocenę tą podzielił WSA w Bydgoszczy, który wyrokiem z 11 września 2018 roku (sygn. akt I SA/Bd 448/18) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej kwestionowane postanowienia załączników.

Sąd wskazał, że informacje zawarte w deklaracjach i informacjach podatkowych "mają służyć jedynie wymiarowi i uzyskaniu przez gminę podatków lokalnych, nie zaś ewentualnemu pociągnięciu podatników do odpowiedzialności karnej skarbowej".

W orzeczeniu podkreślono, że upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, na podstawie której prowadzone jest postępowanie, nie może go więc kreować akt rangi podstawowej, jakim jest uchwała rady gminy.

js/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-12-06 08:35:46
om: Jednym słowem: gminie można kłamać bezkarnie?
 
2018-12-05 11:48:07
Amba: Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych które zostały utworzone przez ministerstwo zawierają taki zapis. I co wtedy?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25