facebook RSS # #

28.01.2020 04:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-11 14:49       aktualizacja: 2018-12-12 15:06       WIADOMOŚCI
  A A A

Urealnianie stawek. Kolejne gminy decydują się na podniesienie opłat za śmieci

Urealnianie stawek. Kolejne gminy decydują się na podniesienie opłat za śmieci
Fot. PAP/T.Wojtasik
Po wyborach samorządowych ruszyła w gminach fala podwyżek opłat za śmieci. Powód jest jeden - urealnienie stawek w związku z wyższymi kosztami składowania, energii i transportu.

Resort środowiska jest natomiast zdania, że gminy powinny de facto obniżać opłaty - poprzez wdrażanie selektywnej zbiórki - bo zaczyna się czas, w którym surowce wtórne będą miały swoją wartość.

Od ostatnich wyborów samorządowych mieszkańcy kolejnych gmin są informowani o podwyżkach opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Sięgają one od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 procent.

Przemyscy radni o podwyżce zdecydowali już na drugiej sesji po wyborach samorządowych. W efekcie od przyszłego roku opłaty wzrosną tam z 11 zł do 14 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych i z 17 zł do 20 zł od osoby za odpady niesegregowane.

Dwa razy więcej niż obecnie będą też płacić mieszkańcy Łodzi. Od 1 stycznia stawka za odbiór odpadów segregowanych wzrośnie z 7 do 13 zł miesięcznie od osoby, a za śmieci niesegregowane z 12 do 22 zł.

Podobne podwyżki czekają też mieszkańców ośmiu gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Natura (Grójca, Belska Dużego, Błędowa, Goszczyna, Chynowa, Jasieńca, Warki oraz Promnej). Od 1 grudnia br. stawki wzrosły tam z 10 do 21 zł za odpady segregowane i z 15 do 32 zł za niesegregowane. O około 100 proc. wzrosną też opłaty w Tarnobrzegu.

Drogi prąd i opłata marszałkowska napędzają podwyżki

We wszystkich przypadkach jako główny powód podwyżek władze gmin wskazują rosnące ceny energii, transportu i zwiększenie stawek za tzw. „opłatę marszałkowską".

„Podwyżkę opłat wymusza strona wydatkowa systemu, a więc odbieranie i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie. (...) Przyczyny znacznych podwyżek w Polsce są m.in. prawie sześciokrotny wzrost cen transportu, energii i tzw. „opłaty marszałkowskiej", opłaty ponoszonej z tytułu składowania odpadów. Ta ostatnia będzie zresztą wzrastać także w przyszłych latach" - wyjaśnił Witold Wołczyk, rzecznik Przemyśla.

Dariusz Gwiazda, burmistrz Grójca, w piśmie do mieszkańców tłumaczył, że rok 2018 był rokiem szczególnym, a na podwyżkę opłat za wywóz śmieci złożyło się kilka czynników zewnętrznych, na które gmina nie ma wpływu. „Przede wszystkim wzrosły opłaty za wywóz nieczystości i składowanie w RIPOK RADOM. Zgodnie z ustawą o odpadach wprowadzającą rejonizację, jest to jedyna firma, do której mogą trafiać odpady z Gminy Grójec. Brak konkurencji sprzyja swobodnemu dyktowaniu cen" - wskazał burmistrz.

Dodał, że od 2012 r. ponad 6-krotnie wzrosła wysokość opłaty środowiskowej, a także ceny paliwa i energii. „Kolejnym czynnikiem, który również wpływa na wysokie koszty wywozu śmieci, jest spora grupa mieszkańców unikająca płacenia za wywóz śmieci lub zaniżająca deklarowaną liczbę członków swojego gospodarstwa domowego. Pomimo licznych kontroli, system ten jest nadal nieszczelny" - dodał burmistrz.

Zagrożone samofinansowanie systemu śmieciowego

Władze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ostrzegły niedawno, że rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych mogą doprowadzić do utraty samofinansowania się systemu gospodarki odpadami, co stanowiło główne założenie wprowadzonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jako istotny czynnik wpływający na te wzrosty samorządowcy wskazali wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Jeszcze w 2013 r. jej wysokość wynosiła 115,41 zł, w 2014 r. - 119,68 zł, w 2017 r. - 120,76 zł, a w już 2019 r. - 170 zł. Natomiast od 2020 r. ma ona wynieść 270 zł.

Zdaniem śląskich samorządów ustalona kwota w 2020 r. w wysokości 270 zł za składowanie 1 tony niesegregowanych odpadów zmieszanych na składowisku wpłynie drastycznie na koszt odbioru odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Przykładem tego są obecne cenniki, gdzie koszt przyjęcia 1 tony zmieszanych niesegregowanych odpadów wynosi ponad 380 zł. Według śląskich samorządów przypuszczalny koszt przyjęcia odpadów w 2020 roku, przez RIPOK może osiągnąć kwotę około 500 zł.

Według Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opłata za składowanie odpadów powinna zostać na poziomie roku 2018, tj. 140 zł za składowanie odpadów niesegregowanych zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych, co umożliwi gminom ustalanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie akceptowalnym społecznie.

Ministerstwo o podwyżkach

W sprawie rosnących opłat za śmieci posłowie wielokrotnie interweniowali w ministerstwie środowiska. W odpowiedzi resort przypominał, że system powinien być odpowiednio zbilansowany, aby gmina nie musiała do niego dopłacać.

W odpowiedzi na interpelację z sierpnia br. wiceminister Sławomir Mazurek zwrócił uwagę, że gminy mają możliwości obniżenia kosztów gospodarowania odpadami. Jednym z takich działań jest nawiązanie współpracy z organizacjami odzysku odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów lub zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które w imieniu podmiotów wprowadzających produkty na rynek realizują ustawowe obowiązki w zakresie zbierania i recyklingu określonych odpadów.

„Współpraca z gminą może pozwolić na pozyskanie przez nich odpadów koniecznych do osiągnięcia ustawowych poziomów w zamian za dofinansowanie gminnego systemu odbierania i zbierania odpadów komunalnych. Z kolei w zakresie odpadów opakowaniowych organizacje odzysku opakowań, wykonując ustawowe obowiązki w imieniu wprowadzających produkty w opakowaniach, mają obowiązek uwzględnić w osiąganych poziomach recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych" - zaznaczył Mazurek.

Według niego gminy, wdrażając selektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz podejmując działania edukacyjne dla mieszkańców, mogą realnie wpłynąć na jakość selektywnie zebranych odpadów, co z kolei może korzystnie wpłynąć na ich cenę rynkową.

Mazurek pytany na początku października o możliwe podwyżki opłat za śmieci po wejściu w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powiedział, że „na pewno skończy się czas tanich śmieci, które nie są segregowane, a zacznie się czas, w którym surowce wtórne będą miały swoją wartość".

Dodał przy tym, że przepisy nowelizowanej ustawy nie oznaczają wzrostu opłat dla mieszkańców. „Wręcz przeciwnie wprowadzają mechanizmy pozwalające na obniżkę opłat ponoszonych przez obywateli, takie jak możliwość stosowania kompostowników przydomowych, ze stosownym obniżeniem opłaty czy premiowanie selektywnej zbiórki odpadów poprzez czterokrotnie mniejsze opłaty za segregowanie odpadów u źródła. Dlatego proponujemy, aby odpady, które będą właściwie segregowane były dla mieszkańców cztery razy tańsze" - zaznaczył. Czytaj więcej: Koniec tanich śmieci. Mazurek: kończy się czas tanich, niesegregowanych śmieci    


Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-03-28 12:11:46
Rafał: Jestem autoryzowanym dystrybutorem kompaktorów do zgniatania odpadów komunalnych i opakowaniowych. Jesteśmy w stanie obniżyć koszty 10 x przez zmniejszenie ich objętości. Zapraszam firmy i wspólnoty mieszkaniowe do kontaktu. Tel. +48668922116.
 
2019-03-04 18:24:06
mario bros: Kochana rada w Złotym Stoku na dolnym śląsku podjęła decyzję o podniesieniu stawki z 12zł za segregowane do 25zł. za osobę aco? Nadmieniam iż miasto to około 1500 osób w tym 60procent osób o najniższych dochodach gmina liczy około4000 osób. Co Wy na to/ czy jest jakaś forma protestu czy odwołania się od tej decyzji?
 
2019-01-27 17:25:06
urszula: Moze by w końcu Sejmik Ślaski i Marszałek Województwa Ślaskiego wymyślili lepsze rozwiązanie niż ciągłe podwyższanie opłaty za składowanie odpadów komunalnych! Najprościej siegnąć do i tak skromnego portfela mieszkańca Śląska bo ten i tak musi zaplacić.Mimo,że realne dochody mieszkańców tego województwa dawno już są porównywalne do innych województw to i tak opłaty i ceny są tu zawyżone.Efektem tego jest zjawisko odpływu mieszkańców, w tym młodzieży, głównie do mazowieckiego. Czyli odwrotnie niż kiedyś.Należy opracować realny system zagospodarowania odpadami,uruchomić nowoczesne spalarnie śmieci itp a nie tylko sięgać do prywatnego portfela i być zadowolonym z rozwiazania problemu.Po to społeczenstwo wybiera samorządowców by działali a nie postepowali po najmniejszej linii oporu.
 
2018-12-17 10:45:49
OldestWoman: Mafia śmieciowo-środowiskowa. Segreguj, kompostuj i płać, coraz więcej, żeby ci ktoś zechciał to odebrać. Absurd goni absurd. To ja sobie życzę, żeby za pracę wykonaną przy segregowaniu też mi ktoś płacił, a nie stosował niewolnictwo. Sprowadźcie więcej śmieci z zagranicy, będzie co palić latem i straż pożarna będzie miała zajęcie. Przy tym żadnej niskiej emisji nie ma, ależ skąd!
 
2018-12-13 11:15:18
Odpadowiec: To co minister mówi to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Od początku wejścia w życie nowego systemu mamy: segregację na 4 frakcje, od 2 lat dodatkowo zielone i opłaty musieliśmy od 1.07 2018 roku podnieść. Selektywne z 10 zł na 13, zmieszane z 20 na 26 zł. Płacimy firmom od tony . Na podwyżkę wpływ miała tylko i wyłącznie decyzja rady Ministrów o podwyżce opłaty środowiskowej. Kolejne zmiany do ustawy spowodują tylko i wyłącznie dalsze podwyżki.Np.rozdzielenie przetargów dla zamieszkałych i niezamieszkałych i jeszcze zmieszane i selektywne i tak można by wymieniać. Nie jest prawdą, że na selektywnej zbiórce sie zarobi i będą tańsze śmieci- nikt nie chce tych surowców kupować, tylko RIPOK-i płacą by ktoś te odpady wziął. Teraz odpady 19 12 12- na paliwo: na logikę to cementownie powinny płacić, że mają surowiec a jest odwrotnie- jak nie zapłacisz za ich przyjęcie to utoniesz w śmieciach. Taka prawda o całym systemie i nic nie wartych przepisach, a piszę to jako praktyk . Ulgi za kompostowniki: to się pytam jakie parametry musi posiadać , aby spełniał funkcję kompostownika? czy trzeba będzie prowadzić ewidencję kompostowników tak jak w gminach ewidencję zbiorników bezodpływowych? Zapewne tak . To kto ma to robić? Zatrudnić trzeba człowieka. I tak dalej. Nikt z resortu nie słucha praktyków, tylko przepisy tworzone są przez teoretyków w oderwaniu od rzeczywistości. Nawet nie liczę, że ktoś się ogarnie i przemyśli nim coś podda pod głosowanie.
 
2018-12-12 10:00:50
Chajd: Ceny za odpady segregowane powinny pozostać bez zmian, a podnosić opłaty tylko za niesegregowane .
Uczyć ludzi kompostowania np w gminie Ornontowice udało się znacząco obniżyć koszty systemu, gdy Urząd zakupił i użyczył mieszkańcom solidne kompostowniki.
 
2018-12-12 09:05:32
Zbigniew Walczak: Łatwo wiceministrowi proponować, "aby odpady, które będą właściwie segregowane były dla mieszkańców cztery razy tańsze". Szkopuł w tym, że w przypadku mojej gminy składowisko żąda 170,00 zł za tonę segregowanych śmieci, gdyż nie ma na nie odbiorców. W poprzednich latach nie płaciliśmy za odpady segregowane. Problem do rozwiązania leży więc po stronie ministerstwa.
 
2018-12-12 07:39:51
urzędnik: Kiedyś nie było segregacji i nie było opłaty a teraz się segreguje i z roku na rok ludności coraz lepiej to idzie w związku z czym dostają nagrodę w postaci podwyżki za segregację. Tak to się robi w naszym kraju

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25