facebook RSS # #

20.06.2019 08:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-07 12:49       aktualizacja: 2019-01-07 13:56       WIADOMOŚCI
  A A A

Został miesiąc. Do 8 lutego czas na wniosek o pieniądze na drogi

Został miesiąc. Do 8 lutego czas na wniosek o pieniądze na drogi
Fot. Fotolia
Do 8 lutego 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie dróg samorządowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Pieniądze dzielone będą w oparciu o kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową.

Preferowane będą zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe, posiadających decyzję o pozwoleniu na budowę, w szczególności zadań realizowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Pierwszeństwo będą miały również remonty dróg na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.

Jeśli wystarczy funduszy, dofinansowanie może zostać również przyznane na budowę lub przebudowę dróg zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do miejsc załadunku i wyładunku np. centrali logistycznej.

W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dotyczące dróg przebiegających przez obszar co najmniej dwóch jednostek samorządowych (powiatów, województw), dla realizacji których zawarte zostało porozumienie oraz wnioski dotyczące obwodnic miast.

Poziom dofinansowania nie może być wyższy niż 50 proc. wartości zadania.

Pierwszeństwo w otrzymaniu środków z rezerwy mają jst, które dotychczas nie korzystały z tej formy dofinansowania oraz jednostki realizujące zadania na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

„Z uwagi na doświadczenia z lat ubiegłych, poszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnienie (...) tabeli właściwej dla rodzaju wnioskowanego zadania" - instruuje resort infrastruktury. Ministerstwo prosi też o dostarczanie tylko wyszczególnionych dokumentów.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. W 2018 roku 150 jednostek samorządu terytorialnego uzyskało dofinansowanie o łącznej wartości 336 mln zł.

Więcej informacji - na stronie MI.

aba/
TAGI: DROGI
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25