facebook RSS # #

14.10.2019 09:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-09 11:57       aktualizacja: 2019-01-10 12:12       WIADOMOŚCI
  A A A

Faktura do wglądu. W projekcie noweli - prowadzenie wykazu faktur

Faktura do wglądu. W projekcie noweli - prowadzenie wykazu faktur
Fot. Fotolia
Zapisy projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej nakładają na samorządy obowiązek prowadzenia wykazu wszystkich faktur, które do nich trafią - wskazuje dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski.

Resort finansów podkreśla, że projekt ustawy jest w trakcie konsultacji, a uwagi samorządów dotyczące czasochłonności i dodatkowych kosztów są przedmiotem analiz ministerstwa.

Chodzi o zapisy projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa poświęcone obowiązkowi udzielania informacji podatkowych.

Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich zwrócił uwagę, że w noweli zaproponowano nałożenie na wszystkie jednostki administracji – w tym administracji samorządowej – obowiązku prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań.

Innymi słowy – zaznaczył Kubalski - jeśli przy okazji realizacji jakiegokolwiek zadania publicznego ktoś przedłoży gminie, czy powiatowi jakąkolwiek fakturę - dokumentującą jakąkolwiek operację gospodarczą – to właściwa jednostka samorządu terytorialnego będzie miała obowiązek taką fakturę wpisać do rejestru.

"Samorządy przy realizacji wszystkich zadań, które wykonują, będą musiały się upewnić, że wśród dokumentów, które przedłożył obywatel, nie znajduje się faktura. Jeżeli znajduje się tam faktura, będą musiały tę fakturę wprowadzić do rejestru faktur i zapewne również zeskanować" – powiedział dyrektor biura ZPP.

Według Kubalskiego w przypadku osób, które przychodzą do urzędu zarejestrować samochód, będzie to trzy czwarte przypadków. Do tego dochodzą organizacje pozarządowe, które dostały dotacje w związku w wykonywaniem zadań publicznych i muszą ją rozliczyć się na podstawie faktur.

Jak zaznaczył dyrektor biura ZPP, nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy dotyczyć to ma również ośrodków pomocy społecznej, a niejasność wynika z obowiązywania tajemnicy pracownika socjalnego. W tym przypadku – jak zauważył - praktycznie każdy, kto występuje o zasiłek załącza najróżniejsze dokumenty, tłumacząc, że musiał ponieść określone wydatki.

"Są komórki organizacyjne, gdzie praktycznie każdy klient będzie miał jakąś fakturę, a są takie, gdzie z natury rzeczy nie będzie takiego problemu. Dla samorządów będzie to problematyczne, ponieważ to oznacza, że musimy dodatkowo wyposażyć stanowiska w skanery, w oprogramowanie" – wyjaśnił Kubalski.

Dyrektor biura ZPP uważa, że w działach zajmujących się rejestracją pojazdów zmiana przepisów może spowodować konieczność zatrudnienia dodatkowych urzędników. "Rozwiązanie jest dalece wątpliwe w takim kształcie, w jakim jest zaproponowane. W uzasadnieniu ustawy nie znalazły się żadne szacunki porównujące kosztochłonność i pracochłonność wprowadzonego zadania i potencjalnych korzyści wynikających z uszczelnienia systemu" – podkreślił Kubalski.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa jest w trakcie konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.

"Obecnie trwa analiza wszystkich uwag złożonych do tego projektu. Strona samorządowa zgłaszała uwagi dotyczące czasochłonności i dodatkowych kosztów związanych z projektowanym obowiązkiem prowadzenia i wysyłania wykazów faktur przez jednostki administracji publicznej, a zatem również administracji samorządowej (…). Uwagi te są przedmiotem analiz w Ministerstwie Finansów" – podkreślił resort w stanowisku przesłanym Serwisowi Samorządowemu PAP.

Zgodnie z dodawanym w Ordynacji podatkowej przepisem, jednostki administracji rządowej i samorządowej będą obowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu: faktur dotyczących nabycia towarów lub usług, które nie zostały ujęte przez te jednostki w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawie o podatku od towarów i usług. Wykaz miałby objąć też informacje o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej odrębnymi przepisami.

Jednostki administracji rządowej i samorządowej byłyby obowiązane do przesyłania wykazu bez wezwania organu podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Szefa KAS, w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego umieszczonym na ePUAP. Odbywałoby się to na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Jako pierwszy o sprawie napisał serwis wartowiedziec.pl.

kic/
TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-10 08:01:18
głos anty: A ja mam ciekawszy pomysł na uszczelnienie systemu podatkowego. Zamknijmy wszystkie biura rachunkowe i firmy z zakresu doradztwa podatkowego, a ich pracowników niech przejmie skarbówka i to ona będzie prowadzić wszystkie rozliczenia każdego przedsiębiorcy. Spadną koszty w przedsiębiorstwach, więc zyski wzrosną, a za tym również wpływy z podatków do państwowej kasy i nareszcie państwo będzie wszystko wiedziało o przedsiębiorcach i na pewno nie pozwoli wkręcić nikogo w karuzelę podatkową. To tylko taka utopijna wizja idealnego systemu podatkowego.
 
2019-01-10 07:43:34
skarbnik: Wpisywać wszystkie faktury ... absurd ... wystarczy zwrot akcyzy i blokada pracownika na 1 miesiąc dłużej... pomoc społeczna podobnie, stypendia etc.
 
2019-01-09 19:54:34
urzędnik: A kto da pieniądze na zatrudnienie dodatkowej osoby, która będzie się tym zajmowała w gminie lub powiecie? Kolejne zadanie zlecone bez zapewnienia środków finansowych na realizację?
 
2019-01-09 17:35:54
Tomasz Wojtania: ...coś się chyba Panu Kubalskiemu pomyliło jeśli uważa , że do CRF będą wchodzić faktury te o których pisze. UPSS

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25