facebook RSS # #

23.09.2019 22:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-11 11:37       aktualizacja: 2019-01-10 15:22       WIADOMOŚCI
  A A A

Powiat Brodnicki: Prorozwojowy budżet zmian

Powiat Brodnicki: Prorozwojowy budżet zmian
Fot. Starostwo Powiatowe w Brodnicy
Rada Powiatu w Brodnicy na sesji w piątek, 4 stycznia, uchwaliła budżet. Zgodnie z planem, dochody Powiatu Brodnickiego w 2019 roku mają wynieść 82 814 257 zł, a wydatki 85 472 584 zł. Deficyt w wysokości 2 658 327 zł zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych (2 632 803 zł) oraz wolnych środków.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 złotych oraz rezerwy celowe, łącznie na poziomie 2 045 260 tys. zł., z przeznaczeniem m.in. na oświatę, remonty, inwestycje, pomoc społeczną etc.

- Przedstawiony Państwu projekt budżetu na 2019 rok jest projektem realnym, choć będzie podlegał zmianom, które będą go dostosowywać do bieżącej sytuacji i które będą się pojawiać w ciągu roku budżetowego. Stąd planowana wysokość rezerwy. Nie znamy wszak, Panie i Panowie, do końca sytuacji na rynku inwestycyjnym, paliwowym, medycznym, zamówień publicznych, czy w oświacie - powiedział starosta Piotr Boiński, rekomendując radnym plan tegorocznych dochodów i wydatków. Przewodniczący Zarządu Powiatu zaznaczył, że z całą pewnością będzie to jednak budżet prorozwojowy. Pomimo roku powyborczego wielkość budżetu inwestycyjnego pozostaje na poziomie porównywalnym z rokiem 2018. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku mają wynieść 19,1 proc. zaplanowanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków największe pozycje stanowią "Oświata i wychowanie" (34,3 proc.) oraz "Transport i łączność" (18,2 proc.). Obie łącznie pochłaniają ponad połowę wydatków budżetu.

W strukturze dochodów 47,3 proc. stanowią subwencje, 32,9 proc. - dochody własne, 16,2 proc. - dotacje, a 7,2 proc. - środki pomocowe.
Budżet na 2019 rok Rada Powiatu w Brodnicy uchwaliła jednogłośnie.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25