facebook RSS # #

23.07.2019 10:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-11 15:35       aktualizacja: 2019-01-11 14:00       WIADOMOŚCI
  A A A

Tempo w śmieciach. Na przełomie roku nabrały tempa prace legislacyjne w gospodarce odpadami

Tempo w śmieciach. Na przełomie roku nabrały tempa prace legislacyjne w gospodarce odpadami
Fot. PAP
Na przełomie roku nabrały tempa prace legislacyjne w gospodarce odpadami. Pod koniec grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano sześć rozporządzeń „śmieciowych", a do konsultacji trafił projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach. Nadal trwają też prace nad nowelą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Z końcem 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano sześć nowych lub znowelizowanych rozporządzeń „odpadowych". Pierwsze z nich to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Regulacja, która weszła w życie już 1 stycznia 2019 r. przedłuża terminu na dostosowanie się do wymagań wynikających tzw. „kolorowej reformy śmieciowej" wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 29.12.2016 r. w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich odbierania od właścicieli nieruchomości. 

Chodzi o umożliwienie gminom zawarcia umów na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w przypadku gdy dotychczasowe umowy w tym przedmiocie zostaną rozwiązane albo wygasną przed 30 czerwca 2019 r., określających wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z rozporządzeniem na okres nie dłuższy niż do 1 stycznia 2020 r. Pisaliśmy o tym: Reforma segregacji. MŚ przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia ws. selektywnej zbiórki odpadów

Ponadto pod koniec 2018 r. w Dzienniku Ustaw ukazały się pięć innych rozporządzeń: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Z kolei na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało najnowszą wersję (z dnia 2.01.2019) projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Jak tłumaczy resort nowela wynika z konieczności pilnego doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), nad której utworzeniem obecnie toczą się intensywne prace.

Środowisko samorządowe nadal czeka na nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Pisaliśmy o tym: Śmieci na nowo. MŚ proponuje nową ustawę śmieciową). W sierpniu 2018 r. ruszyły konsultacje społeczne. Według pierwszej wersji projektu przepisy miały wejść w życie już 1 stycznia 2019 r. Jednak w toku konsultacji uwagi do projektu zgłosiło kilkadziesiąt organizacji, instytucji i samorządów.  

W mediach pojawiła się własnie informacja, że Ministerstwo Środowiska przygotowało nową (drugą) wersję projektu, która istotnie różni się od poprzedniej. Zwróciliśmy się do resortu o jej udostępnienie. Jak tylko ją otrzymamy poinformujemy o tym w naszym serwisie. 


mp/    
TAGI: ODPADY , PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25