facebook RSS # #

21.07.2019 18:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-18 12:06       aktualizacja: 2019-01-22 22:33       WIADOMOŚCI
  A A A

Sieć na nowo. Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół tracą moc

Sieć na nowo. Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół tracą moc
Fot. PAP. T. Waszczuk
W tym roku gminy muszą podjąć nowe uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkolnych.

Wraz z wprowadzaniem reformy dotyczącej zmian w strukturze szkół samorządy podejmowały najpierw uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, a potem już właściwe uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół.

Te drugie miały dotyczyć okresu od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., ale w tych pierwszych gminy przedstawiały projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych po 1 września 2019 r. Stąd pojawiające się wątpliwości, czy konieczne jest przyjmowanie w tym roku nowych uchwał w sprawie sieci szkół.

To był tylko projekt


„Zgodnie z art. 210 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe , uchwałą podejmowaną na podstawie tego przepisu ustalona powinna być sieć szkół na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Uchwała ta nie powinna zawierać postanowień dotyczących sieci szkół w okresie od 1 września 2019 r.” – wyjaśnia Jerzy Jakubczuk, dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN.

Jak przypomina, plany odnoszące się do okresu po 1 września 2019 roku były obowiązkowym elementem uchwały podjętej przez gminę na podstawie art. 206.

„Zamieszczenie w tej uchwale planu sieci szkół od dnia 1 września 2019 roku miało istotne znaczenie przy ocenianiu przez kuratora oświaty, czy podejmując ww. uchwałę, organ stanowiący gminy dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji” – podkreśla Jerzy Jakubczuk.

Żeby ułatwić samorządom zadanie, resort opublikował wzór takiej uchwały. Ale to była tylko uchwała ws. projektu, a nie tzw. uchwała ostateczna.

„Przykładowy projekt uchwały zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa był projektem, podejmowanej na postawie art. 206 ww. ustawy, uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, a nie [projektem] - podejmowanej na podstawie art. 210 ww. ustawy – tzw. ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego” – wskazuje MEN.

Teraz trzeba nowe


To oznacza, że gminy czeka teraz praca nad nowymi uchwałami w sprawie sieci podstawówek i określenia granic obwodów szkolnych.

„Uchwały podjęte na podstawie art. 210 w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (również w zakresie wcześniej błędnie ustalonej sieci szkół na okres od 1 września 2019 r.) tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r.” – zaznacza Jerzy Jakubczuk.

O utracie mocy uchwał mówi art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245).

Do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym listopadową nowelizacją.

Anna Banasik
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-22 07:55:12
mireko66: Nowego wzoru uchwał nie ma. W tekście chodzi o wzór dotychczasowych uchwał, które tracą moc z dniem 31 sierpnia br. Oczywiście uchwały muszą podjąć gminy i powiaty.

Trzeba podjąć nowe uchwały na podstawie art. 39 ust. 5 - Prawa oświatowego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (ust. 8) oraz związków zawodowych (wynika to z ustawy o zz).


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”:

§ 128. 1. Rozporządzenie można wydać po dniu ogłoszenia ustawy, w której jest zamieszczony przepis upoważniający do jego wydania, a przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, termin wejścia w życie rozporządzenia wyznacza się na dzień nie wcześniejszy niż dzień wejścia w życie ustawy upoważniającej do wydania tego rozporządzenia.

§ 143. Do projektów aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 1–7 i w dziale II, a do przepisów porządkowych – również w dziale I w rozdziale 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Czyli uchwały można podjąć wcześniej, ale nie mogą wejść w życie wcześniej niż 1 września 2019 r.
 
2019-01-21 14:22:27
Oświatowiec: Powiaty również maja taki obowiązek. Dlaczego wzór tylko dla Gmin ???? Informacja również tylko w zakresie dot. Gmin !
 
2019-01-21 11:32:44
ciekawy: Ale rozumiem, że takie uchwały podejmowane będą dopiero po 1 września, kiedy już np. nie będzie oddziałów gimnazjalnych?
 
2019-01-18 22:31:21
OldestWoman: Do władzy doszli nowi ludzie. Spory i zmiany zaczną się od nowa. Nauczycielom należy tylko współczuć. Zresztą, chyba wszystkim po kolei trzeba współczuć. Reforma w wydaniu obecnie rządzących nie będzie miała końca.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25