facebook RSS # #

22.10.2019 09:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-22 10:19       aktualizacja: 2019-01-21 17:21       WIADOMOŚCI
  A A A

Strzegom: Zapowiedź styczniowej sesji

Strzegom: Zapowiedź styczniowej sesji
Fot. UMiG Strzegom
28 stycznia br. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się IV/19 sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie kworum.

Przedstawienie porządku obrad.

Wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia.

Powołanie Komisji Wnioskowej.

Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie gminy Strzegom na rok 2019,
b) w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Strzegom,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
d) w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Strzegom na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych budynków do gminnego systemu kanalizacji zbiorczej,
e) w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Strzegomski Rower Miejski
f) w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2019 rok,
g) zmieniająca uchwałę Nr 126/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu,
h) zmieniająca uchwałę Nr 127/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu,

Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.

Informacja o pracach przewodniczącego Rady Miejskiej między sesjami.

Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25