facebook RSS # #

23.09.2019 18:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-30 15:40       aktualizacja: 2019-01-30 16:02       WIADOMOŚCI
  A A A

Dopłaty warunkowe. MŚ ustępuje ws. niektórych przepisów ustawy śmieciowej

Dopłaty warunkowe. MŚ ustępuje ws. niektórych przepisów ustawy śmieciowej
Fot. PAP
Pod naciskiem samorządów resort środowiska postanowił zmienić niektóre zapisy drugiej wersji projektu nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej.

Magdalena Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, poinformowała podczas środowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że pod wpływem uwag samorządów resort zmodyfikuje zapis o 4-krotnej różnicy w opłatach za odpady zbierane selektywnie i zmieszane. „Będziemy proponować 2-krotność, a nie 4-krotność" - powiedziała, zaznaczając przy tym, że mechanizm jest jednym z tych, które mają zachęcać mieszkańców do selektywnej zbiórki.

Dyrektor poinformowała też o zmianie drugiego zapisu, który był krytykowany przez JST, a który umożliwiał dopłacanie przez gminy do opłat za odpady komunalne. „Doprecyzujemy, że chodzi tu o takie dopłaty, które powstają z przychodów ze sprzedaży surowców selektywnie zebranych" - tłumaczyła Gosk.

Dyrektor wyjaśniła, że gminy będą mogły korzystać z tego narzędzia, „bo to przepis fakultatywny, a nie obligatoryjny, który w równym stopniu dotyczy każdej gminy, ponieważ każda gmina wprowadzając selektywną zbiórkę w sposób właściwy, a następnie przekazując te surowce, które pozyska z selektywnej zbiórki do recyklerów, może uzyskać przychody i wykorzystać je potem żeby zmniejszyć opłaty, które są nakładane na mieszkańców".

Jak zaznaczyła, mieszkańcy dostaną wtedy mocny sygnał, że warto podejmować wysiłek i segregować odpady.  

Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich przypomniał, że samorządy protestowały przeciw zapisowi o dopłatach „bo on zakłóca zasadę przyjętą w zagospodarowaniu odpadów, że wytwarzający odpady płaci za zagospodarowanie śmieci".

Dyrektor biura ZMP przyznał, że zaproponowane przez resort rozwiązanie „jest dobre, bo to nie psuje tej zasady".

Porawski podziękował przy okazji ministrowi Kowalczykowi, że „jeszcze chce z nami pracować i poprawiać ustawę w tych punktach, w których zgłaszamy rozmaite uwagi". Dyrektor biura ZMP przypomniał, że podczas spotkania 14 stycznia minister przyznał samorządom rację, że potrzebnych jest jeszcze kilka innych elementów poza ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, „żeby ten system gospodarki odpadami, w tym zagospodarowania odpadów komunalnych, domknąć, uefektywnić i zapewnić wyższy poziom odzysku, do jakiego się Polska zobowiązała".

Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trwają od sierpnia 2018 r. W tym czasie organizacje, samorządy i instytucje zgłosiły kilkaset uwag.

Na początku stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano nową wersję projektu, w której uwzględniono postulat odejścia od obligatoryjnego objęcia gminnym systemem nieruchomości niezamieszkałych.

W nowej wersji projektu zaproponowano rozwiązania, które umożliwią właścicielom tych nieruchomości deklarowanie określonej częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów.

Resort częściowo wycofał się też z zakazu spalania odpadów zmieszanych w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W nowej wersji projektu dopuszczono funkcjonowanie istniejących spalarni współfinansowanych z funduszy UE lub funduszy ochrony środowiska na czas zapewniający im tzw. trwałość projektu.

Pozostawiono jednak krytykowany zarówno przez branżę odpadową, jak i samorządy, przepis o rozdzielaniu przetargów na odbiór i na zagospodarowanie odpadów komunalnych. W projekcie zachowano również zakaz stosowania przez  gminy w przetargach rozliczeń ryczałtowych zarówno w zakresie odbierania jak i zagospodarowanie odpadów.

mp/    
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25