facebook RSS # #

22.10.2019 09:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-06 22:19       aktualizacja: 2019-02-07 09:18       WIADOMOŚCI
  A A A

Problemy zostały. Związek Miast Polskich o zmianach w Kodeksie wyborczym

Problemy zostały. Związek Miast Polskich o zmianach w Kodeksie wyborczym
Fot. PAP/R. Pietruszka
W myśl noweli Kodeksu wyborczego nawet niezatrzymanie się do policyjnej kontroli może spowodować utratę prawa wybieralności na wójta czy burmistrza – zauważa Marek Wójcik z ZMP.

Według nowelizacji Kodeksu wyborczego, osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Dotychczas nie mogła kandydować osoba skazana za takie przestępstwa na karę pobawienia wolności.

„Niebezpieczeństwo zawarte w nowych zapisach polega na tym, że nawet niezatrzymanie się do kontroli przez policję jest uznawane za przestępstwo i może się wiązać w konsekwencji z utratą biernego prawa wyborczego” - ocenia Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych. Jak wskazuje, ten przepis ogranicza to prawo nawet w sytuacji, gdy sąd skaże, ale odstąpi od wymierzenia kary (sprawy dotyczące przestępstw skarbowych).

Zdaniem ZMP nowela budzi także wątpliwości dotyczące naruszenia tzw. wyborczej ciszy legislacyjnej, która oznacza, że nie powinno się dokonywać istotnych, kluczowych zmian w Kodeksie wyborczym później niż 6 miesięcy przed wyborami.

„Wybory do PE odbędą się jednak za 4 miesiące, a regulacja ta wprowadza np. zmiany w okręgach wyborczych (dotyczą one marynarzy)” – wskazuje ZMP.

Według Związku nowa regulacja realizuje właściwie tylko jeden postulat miejskich samorządów - ten dotyczący wydłużenia okresu na weryfikację i wydanie decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców.

W obecnym stanie prawnym decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Przed wydaniem decyzji organ wykonawczy gminy jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząc wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. W związku ze zróżnicowaną specyfiką gmin przepisy nie określają, w jaki sposób należy dokonać tego sprawdzenia. Samorządy zwracały uwagę, że nie jest to możliwe w tak krótkim terminie. Nowela zakłada wydłużenie terminu na rozpatrzenie wniosku i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie wpisania lub odmowy wpisania do rejestru wyborców do 5 dni.

„Projekt tej ustawy [obecnie ustawa – PAP] nie zmienia najważniejszych kwestii dotyczących wyborów samorządowych” – czytamy w komunikacie na stronie ZMP.

Jak podkreśla Związek, jedna obwodowa komisja wyborcza będzie powoływana w wyborach parlamentarnych, prezydenckich i w eurowyborach oraz w wyborach do organów JST przeprowadzanych w toku kadencji. Dwie komisje - obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie będą jednak dalej obowiązywać w wyborach do organów samorządów przeprowadzanych w związku z zakończeniem kadencji rad.

W ubiegłym tygodniu Senat przyjął zmiany w Kodeksie wyborczym bez poprawek.

aba/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-07 07:50:43
PAF: No tak, a co z archiwizacją dokumentacji wyborczej , może Minister ….. dziedzictwa narodowego w końcu jakoś umiejscowi wójta choćby do przechowywania dokumentacji do czasu jej przekazania do archiwum państwowego, a może to urzędnik wyborczy od razu miałby odbierać dokumentację i przekazywać do archiwum, już widzę tę kolejkę przed archiwum w poniedziałek po wyborach na Śląsku to lekko 100-150 ton, a może i więcej hihi to ci dopiero

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25