facebook RSS # #

08.12.2019 12:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-18 13:09       aktualizacja: 2019-02-18 13:16       WIADOMOŚCI
  A A A

To pułapka. MEN: dotacja na pensje nauczycieli pozbawiłaby samorząd swobody

To pułapka. MEN: dotacja na pensje nauczycieli pozbawiłaby samorząd swobody
Fot. PAP/T. Gzell
Finansowanie pensji nauczycieli przez państwo pozbawiłoby samorząd swobody w zakresie realizacji zadań oświatowych – uważa wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Miast Polskich w przyjętych niedawno stanowiskach opowiedziały się za przejęciem finansowania wynagrodzeń nauczycielskich przez państwo. Jak podkreślają, w wielu samorządach subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na płace.

Sprawą zainteresował się poseł PiS Andrzej Matusiewicz, który zapytał ministerstwo edukacji, czy planowane są zmiany w obecnym systemie finansowania wynagrodzeń w oświacie.

W odpowiedzi wiceminister edukacji Maciej Kopeć zwraca uwagę, że obecny sposób finansowania zadań oświatowych jest "powiązany ze swobodą jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej".

„Właściwe organy samorządowe, posiadając stosowne kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie realizacji zadań oświatowych na swoim terenie, mają wpływ m.in. na kształtowanie zarówno liczby nauczycieli, a także określają wysokości niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycieli” - wskazuje.

Jak zaznacza, decyzje samorządów mają kluczowy wpływ na poziom finansowania zadań oświatowych w poszczególnych JST.

„Wprowadzenie obowiązku pokrywania z budżetu państwa, kosztów wynagrodzeń nauczycieli, będących pracownikami samorządowych jednostek organizacyjnych, wymagałoby równoczesnego wprowadzenia nowych mechanizmów zabezpieczających budżet przed niekontrolowanym wzrostem wydatków z tego tytułu” – zauważa wiceminister.

Według niego oznaczałoby to konieczność wprowadzenia kontroli administracji rządowej nad prawidłowością zatrudniania nauczycieli oraz określenia standardów, według których zatrudnienie miałoby następować.

„Takie działania pozbawiałyby samorząd terytorialny swobody w zakresie sposobu realizacji zadań własnych w obszarze oświaty i uniemożliwiłyby kształtowanie polityki uwzględniającej lokalne uwarunkowania i potrzeby” – podkreśla wiceminister Kopeć.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 10 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-19 11:42:41
kij: To brzmi jak żart, dziękujemy za te swobody.
Arkusz organizacyjny opiniuje kuratorium.
Zamiast pozytywnej opinii niech go po prostu zatwierdza.
Mały samorząd już dawno nie stać na dodatkowe zajęcia poza podstawą programową, która jest dość precyzyjnie narzucoa, a wręcz przeregulowana.
I wreszcie po coś potrzebne znowu byłyby kuratoria.
Już dziś jest to PARODIA ZADANIA WŁASNEGO.
 
2019-02-19 11:02:24
Andrzej Porawski: Gdyby Pan Minister zechciał wskazać, gdzie występuje ta swoboda samorządów w kształtowaniu pensji nauczycieli.
1) Negocjacje związków zawodowych z MEN - bez udziału samorządu.
2) wielkość subwencji szkolnej i algorytm podziału - bez uwzględnienia naszych wniosków.
3) przepisy: Karta Nauczyciela i rozporządzenia - sztywne (gdzie tu miejsce na swobodę...)
4) a na koniec roku obligatoryjne wyrównanie do średniej, które całkowicie niweczy ewentualną politykę płacową dyrektora szkoły...
 
2019-02-19 09:09:17
mireko66: Pułapką jest stopniowe odizolowanie JST od wpływu na decyzje podejmowane przez rzeczywistych "dysponentów" - politycznych i finansowych - w zakresie oświaty. Zachowuje się pozory wpływu JST poprzez ustalenie nauczycielskiego pensum dla grup mieszanych w przedszkolach, pedagogów, psychologów, kilku dodatków do wynagrodzenia itp. spraw. Narzucanie samorządom, że mają współfinansować oświatę w coraz większym stopniu kosztem innych dziedzin życia społecznego to naruszenie konstytucyjnie chronionej samodzielności. Jeśli państwo nakłada dodatkowe obowiązki to za tym muszą iść dodatkowe środki, o czym stanowi również Konstytucja.
 
2019-02-19 08:48:20
zed: Jako samorządowiec z radością zrezygnuję z mojej "swobody" w zakresie realizacji zadań oświatowych. Ze środków własnych zapewnię doskonałą bazę lokalową i świetne wyposażenie placówek - nawet tych, w których uczy się 20 dzieci (w całej ośmioklasowej szkole, której kurator nie pozwala ani zamknąć, ani przekształcić).
 
2019-02-18 23:40:06
Józef Bogucki: W poprzednio obowiązującym ustroju obowiązywała Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. W cytowanej ustawie dwa artykuły regulowały sprawę finansowania i organizację sieci szkół podstawowych: artykuł 4 ustęp 1 tejże ustawy „Państwo zakłada, prowadzi i utrzymuje szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze. Oraz artykuł 10 ust. 1 Sieć szkół podstawowych zorganizowana jest w sposób umożliwiający każdemu obywatelowi zdobycie podstawowego wykształcenia.
To jest punkt wyjścia do dyskusji o finansowaniu systemu oświaty podstawowej a nie mydlenie oczu kontrolami administracji rządowej wprowadzonych przez tą administrację rządową mechanizmów. Mam nadzieję że od 1961 roku wzrost gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej nasz wzrost dochodu narodowego pozwala przynajmniej finansować zadania oświatowe na poziomie początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Proszę zauważyć że w 17 lat po II wojnie światowej z ogromem zniszczeń Państwo stać było na finansowanie utrzymania szkół i innych placówek oświatowych a w 30 lat po przemianach demokratycznych Państwa polskiego nie stać na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli.
 
2019-02-18 20:34:42
xxx: A kiedy będzie koniec nepotyzmu w oświacie. Widzi to i kurator i wójt i nic nie robią.
 
2019-02-18 16:00:14
andrzej: Zadajcie nauczycielom jedno proste pytanie: 1000 zł podwyżki i likwidacja Karty Nauczyciela, czy 159 zł podwyżki i Karta bez zmian. Zaakceptują 159 zł. Na bank.
 
2019-02-18 15:46:23
pracownik oświaty: Ha ha. Decyduje samorząd. cytuję "Opinia kuratora w ciągu 21 dni
Na podstawie art. 208 ww. ustawy uchwałę rady gminy przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty. Kurator w ciągu 21 dni od dnia otrzymania tej uchwały dokonuje jej opiniowania, przy czym opinia może być:

pozytywna,
pozytywna z uwagami lub
negatywna.
Natomiast zakres tej opinii określony został w treści art. 208 ust. 3 – opinia kuratora jest wiążąca i nie służy na nią zażalenie. Jednakże na opinię kuratora służy skarga do sądu administracyjnego.

 
2019-02-18 15:29:47
tekela: W czym samorząd ma swobodę!O arkuszach decyduje Kurator. O sieci decyduje Kurator. W jakim budynku mają uczyć się dzieci decyduje Kurator.Litości. Tylko jak coś nie tak pójdzie czy z uczniem czy z n-lem to za gacie Wójta. Kurator skontroluje dyrektora (zawsze jest ok.)
 
2019-02-18 13:50:33
zaniepokojony: Pan Minister sam sobie zaprzecza. Przecież tworząc nowe prawo oświatowe, prawie w każdym rozdziale zastrzegli sobie, jako organ nadzoru pedagogicznego, wiążącą opinie kuratora. A czy kurator przypadkiem nie jest urzędnikiem państwowym? Proszę mi przytoczyć, gdzie jest ta swoboda samorządu? Chyba tylko w dokładaniu środków własnych do zadań oświatowych, bo tu nie widzę, aby opinia kuratora była potrzebna.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25