facebook RSS # #

20.01.2020 05:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-28 12:05       aktualizacja: 2019-03-01 14:11       WIADOMOŚCI
  A A A

Więcej za wybory. Ile można zarobić, pracując przy wyborach - ogłosiła PKW

Więcej za wybory. Ile można zarobić, pracując przy wyborach - ogłosiła PKW
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Ile zarobią członkowie komisji wyborczych w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, komu należności wypłaca wójt, jak dokumentować związaną z wyborami nieobecność w pracy - ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza.

Za trzy miesiące, 26 maja odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Jakie wynagrodzenie przysługiwać będzie członkom pracujących wówczas komisji wyborczych ogłosiła właśnie w uchwale PKW.

Członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługują zryczałtowane diety:

- dla członków okręgowych komisji wyborczych jest to 1 100 zł;

- rejonowych komisji wyborczych - 600 zł;

- przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 500 zł;

- zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł;

- członków obwodowych komisji wyborczych - 350 zł.

Należności te wypłacają: członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego; członkom obwodowych komisji wyborczych - właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul (jeśli obwód utworzony był za granicą); członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich - dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za pośrednictwem kapitana statku.

Wynagrodzenia wypłacane są po przyjęciu protokołów głosowania w obwodach przez właściwą komisję wyborczą wyższego stopnia.

Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach, wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej w ogóle nie uczestniczył w czynnościach komisji.

Jeżeli z kolei członek okręgowej lub rejonowej komisji wyborczej nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji.

Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył.

Jeśli członkowie obwodowych komisji wyborczych zamierzają w związku z pracą w komisji skorzystać ze zwolnienia od pracy, zobowiązani są co najmniej na trzy dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność wykonywaniem zadań w komisji.

Takie zaświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji; wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy; przyczynę i czas nieobecności w pracy. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego komisji - jego zastępca.

Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań w kraju, przysługują też diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów. Dla członków komisji jest to półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej czyli 45 zł.

Członkom obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługuje półtorej diety zagranicznej określonej w rozporządzeniu.  Kwota diety zależy od kraju delegowania i określa ją załącznik do rozporządzenia.

Dieta ta nie przysługuje członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje też zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu środkami komunikacji publicznej.

W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości przejazdu lub dojazdu środkami komunikacji publicznej, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub - za zgodą przewodniczącego komisji - własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.

js/
TAGI: WYBORY
 
KOMENTARZE: 11 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-03-06 10:23:14
informatyk_samorządowy: Większość znanych mi członków OKW z poprzednich wyborów stanowczo oświadczyło, że to był ich ostatni raz. A to ze względu na kompletny brak organizacji, zerową pomoc, brak wiedzy i doświadczenia Urzędnika Wyborczego. Być może podwyższenie diet wpłynie jednak na nich mobilizująco.
Co do kwestii informatycznych to chciałem zaapelować do PKW, aby urzędnicy wyborczy zajęli się swoja praca od początku do końca i mieli dostęp do platformy wyborczej (PW). W poprzednich wyborach z koordynatorów w gminach (lub innych osób wspomagających informatykę wyborczą) zrobiono sekretarki urzędników. Biedny urzędnik wyborczy nie posiadał dostępu do PW ani nawet wiedzy, co to jest i po co. "Ktoś" z dostępem do PW musiał wszystko wprowadzać i to niezwłocznie. Dodatkowo nie miał kto dopilnować frekwencji to też wrzucono koordynatorom, bo akurat mają dostęp do PW.
Ciekawe jakie niespodzianki szykuje teraz PKW dla obsługi w gminach ...
 
2019-03-03 21:15:11
Adam : Informatycy ja się cieszę że jesteście, wasza wiedza i pomoc jest niezmiernie ważna przy wyborach, sam bym wziął udział jako informatyk, ale jestem nauczycielem i 5000 zł za etat nauczycielski a mam ich 2 w zupełności mi wystarcza, bawcie się
 
2019-03-02 23:56:16
urzędnik: W Urzędach niektórzy urzędnicy mają w swoich zakresach przypisane zadania związane z wyborami i za to są wynagradzani przez cały czas, to samo dotyczy informatyków, którzy są również urzędnikami, to nie Indie nie ma "świętych krów",co najwyżej zatrudnić więcej informatyków
 
2019-03-01 14:41:24
Inna opinia: Do RadnyMiasta. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, że informatycy powinni pracować na zasadzie wolontariatu, dla własnej satysfakcji możliwości uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu jakim są wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystko dla dobra kraju. Może z tego samego powodu nasi posłowie też by pracowali na zasadzie wolontariatu...
 
2019-03-01 12:47:20
Info: Do OldestWoman. Myślę, że ten pomysł byłby dobry tylko jak go zrealizować? Ja jako informatyk gminny już parokrotnie próbowałem odmówić pracy jako pełnomocnik obsługi informatycznej i nic z tego nie wyszło - nikt nas nie pyta czy chcemy tą praktycznie darmową pracę wykonywać. Jest polecenie służbowe i tyle mamy do powiedzenia. Zawsze można zmienić pracę ale chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Ale jak by już większość z nas zaprotestowała to już musieli by z nami normalnie rozmawiać o warunkach pracy przy wyborach.

 
2019-03-01 11:48:39
Do OldestWoman: Szanowna Pani, informatycy w dniu wyborów i tak muszą rozdwoić się obsługując w niektórych gminach ponad 15 obwodowych komisji wyborczych. Praca w jednej z komisji i bycie na zawołanie do pozostałych jest nie do pogodzenia.
 
2019-03-01 09:25:08
OldestWoman: Drodzy informatycy, zgłoście się do komisji wyborczych, dostaniecie dietę i dodatkowe wynagrodzenie za obsługę programu wyborczego. I tak przecież w tym dniu pracujecie, więc wykorzystajcie okoliczności. Teraz podobno wyborca będzie mógł zgłosić się do pracy w komisji sam, niekoniecznie przez komitet wyborczy, może się wam uda.
 
2019-03-01 08:23:37
Radny Miasta: informatycy się nie liczą, to tylko asysta i powinni pracować na zasadzie wolontariatu
 
2019-03-01 07:43:54
Informatyk II: Ja natomiast wnioskuję, że obsługa informatyczna nie jest już potrzebna, skoro nie ma ani słowa w artykule.
 
2019-03-01 07:31:03
Piotr R.: Proponuję aby informatycy wreszcie pokazali, że nie dadzą robić z siebie taniej siły roboczej. Dlaczego członkom komisji przysługuje wynagrodzenie bez podatku? Po przeliczeniu naszej pracy to wynagrodzenie jest żenujące. Proponuję aby żaden informatyk nie podjął się przeprowadzenia wyborów do UE
 
2019-02-28 14:39:13
informatyk: Jak przy każdych wyborach stawka za obsługę informatyczną zapewne będzie godna pożałowania... ;)
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25