facebook RSS # #

19.11.2019 00:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-12 14:29       aktualizacja: 2019-03-12 14:30       WIADOMOŚCI
  A A A

Gabinet w szkole. Gabinety pielęgniarek i dentystów wrócą do szkół

Gabinet w szkole. Gabinety pielęgniarek i dentystów wrócą do szkół
Fot. Fotolia
Organy prowadzące szkoły będą musiały zapewnić gabinety profilaktyki zdrowotnej dla pielęgniarek i higienistek oraz dentystów - zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Zakłada on "zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły" oraz "zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych".

Opiekę zdrowotną mają sprawować w szkołach: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Miejscem realizacji świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną będzie gabinet profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych przez lekarza dentystę - gabinet stomatologiczny w szkole, gabinet zlokalizowany poza szkołą lub dentobus.

Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. Będą oni także otrzymywać informacje o zakresie opieki i prawie wyrażania sprzeciwu wobec niej.

"W projekcie ustawy po raz pierwszy określono zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy między podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny). Określono także organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole" - poinformowano po posiedzeniu rządu.

Przyjęto, że organ prowadzący szkołę ma udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący będzie musiał zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Nowe przepisy umożliwią również nawiązywanie współpracy przez organ prowadzący szkołę z podmiotem zajmującym się opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży, udzielającym świadczeń zdrowotnych w dentobusie.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami będzie realizowane przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka. Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

js/

 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-03-15 15:46:50
Teleka: Popieram Aleksa. A może by tak na wszelki wypadek przy każdej szkole mały hotel w razie rodzic zapomni odebrać dziecko.
 
2019-03-15 14:36:44
aleks: OK. Tylko proszę zdjąć forsę z opieki lekarzy rodzinnych i dać gminą, skoro dotychczas mieli to robić lekarze rodzinni, to chyba im finansowano te obowiązki. A swoją drogą co jeszcze ma robić szkoła, samorząd, może jak już było ma rozdawać rezerwy żywnościowe nie wykorzystane ze skupu interwencyjnego. A edukacja to pewnie sprawa drugorzędna. A może wreszcie agendy MEN coś poza uporczywym nadzorem wzięły by do bezpośredniej roboty. Szkoła teraz to papiery, papiery, statystyki SIO biurokracja. Nawet w tych nielubianych czasach nie było takiej papirologii, brak czasu na rozmowę z dzieckiem, rodzicem, ogólne zmęczenie ciągłą nie ustającą od 25 lat reformą szkolnictwa.
 
2019-03-13 15:30:53
Sannyline: Gabinety w szkołach to są już dawno. Było kilka programów na wyposażenie. Są nieodpłatnie użyczane pracownikom służby zdrowia. Tylko że tychże pracowników służby zdrowia nie ma. Bywają w szkole po 3 - 4 godziny raz lub dwa razy w tygodniu. Tak więc po raz kolejny wyważa się otwarte drzwi.
 
2019-03-13 08:36:37
toja: A gdzie kosmetyczka, szewc i zegarmistrz? Nie przewidziano w ustawie? Oj co za przeoczenie!
 
2019-03-13 08:22:02
dziwny...: i jak zwykle "kiełbasa wyborcza" ;rząd sobie wymyśla (akurat słusznie, dawno powinno wrócić)a "zapewnić" mają samorządy. Czyli podatnicy.
 
2019-03-13 08:04:48
ab: Przecież to już było. W latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych ... wracamy do dobrych sprawdzonych praktyk. Nikt nic nowego nie wymyślił.
 
2019-03-12 17:49:28
Elzbieta: I jeszcze proszę zobligować ustawa samorządy do zapewnienia w szkołach opieki fryzjerskiej
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25